Metropolitalne wiadomości

aktualności

Zakończony nabór fiszek na projekty ZIT 2021-2027

Zakończyliśmy nabór fiszek na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027 (ZIT). Otrzymaliśmy w sumie fiszki na 123 projekty zgłoszone przez 46 gmin i powiatów oraz 7 organizacji. Fiszki trafiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który zajmuje się ich oceną.

 

Nabór dotyczy projektów finansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
W nowej perspektywie unijnej na metropolitalne inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 780 mln zł.

 

 

 

Dzięki tym pieniądzom 46 gmin i powiatów OMGGS zrealizuje ponad 120 projektów. 

 

Będą to m.in.:

  • budowa i przebudowa węzłów integracyjnych,
  • trasy rowerowe,
  • wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
  • termomodernizacje prawie 100 szkół, przedszkoli i budynków komunalnych,
  • powiększenie powierzchni zielonej,
  • domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów,
  • wsparcie dla imigrantów.

Na ten cel metropolia otrzymała pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (708,43 mln zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (75,17 mln zł).

 

Dodatkowo w nowej perspektywie unijnej OMGGS zrealizuje pakiet 6 projektów transportowych w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 z dofinansowaniem w wysokości 450 mln zł (m.in. nowa linia tramwajowa, buspasy i trasy rowerowe, węzły integracyjne, rozwój usług ITS).

 


Wszystkie fiszki trafiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który zajmuje się ich oceną. Od ewentualnych poprawek będzie zależał termin rozpoczęcia realizacji projektów.

 

Zobacz także:

 

 

 

 

 

  • GIWK