Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Zapadła decyzja RDOŚ ws. Obwodnicy Metropolitalnej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową dla OM. Ta 33-kilometrowa droga stanowić będzie odciążenie dla Obwodnicy Trójmiasta, ułatwi ona również sprawną komunikację po Kaszubach.


Obwodnica Metropolitalna przetnie siedliska kilkudziesięciu gatunków chronionych zwierząt i roślin, dlatego RDOŚ w swojej decyzji zawarł wytyczne dot. ochrony wszystkich przyrodniczo cennych obszarów. I tak wzdłuż całej trasy powstanie 7 km ekranów akustycznych i 50 przejść dla zwierząt.  Na gdański oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spocznie obowiązek monitorowania użyteczności przejść oraz odtworzenia wszystkich zbiorników wodnych, które znikną w trakcie budowy.

Na budowę jednej z największych obecnie inwestycji drogowych na Pomorzu będziemy musieli jeszcze poczekać, rozpocznie się ona w 2018 roku, a zakończy w 2020 roku.
Więcej nt. OM na http://www.metropolitalna.pl/