Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Zapraszamy do konsultacji dot. infrastruktury rowerowej

 

Stowarzyszenie Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) zaprasza do konsultacji dokumentu pod tytułem „Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg”.


Dokument ma na celu ujednolicenie projektowania i realizacji projektów w zakresie infrastruktury rowerowej, pod kątem komfortu i bezpieczeństwa użytkowników rowerów, zgodnie z bieżącymi tendencjami stosowanymi w tym zakresie w krajach o wysokiej kulturze rowerowej.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach samorządy członkowskie, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy eksperckie oraz wszystkich, którym na sercu leży rozwój infrastruktury rowerowej naszej Metropolii.

Konsultacje trwają od 28 sierpnia do 11 września 2019 roku.

Zbieranie uwag i wniosków odbywa się w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć:

• drogą elektroniczną na adres e-mail: dominik.makurat@metropoliagdansk.pl  wpisując w tytule „Konsultacje wytycznych infrastruktury rowerowej OMG-G-S”,

• drogą korespondencyjną na adres: Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk z dopiskiem: „Konsultacje wytycznych infrastruktury rowerowej OMG-G-S”

• bezpośrednio do pokoju 409 w siedzibie OMG-G-S w Gdańsku w godzinach pracy biura.
 

Osobą do kontaktu jest Pan Dominik Makurat  telefon: 58 526 81 43,
mail: dominik.makurat@metropoliagdansk.pl
 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg.

 

Do pobrania:

- Formularz konsultacyjny

- Dokument do konsultacji

 

  • GIWK