Metropolitalne wiadomości

aktualności

Zaproszenie na Kongres Smart Metropolia

Już niebawem VI edycja międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Organizatorem wydarzenia, które odbędzie się w dniach 13 – 15 listopada br. na terenie AmberExpo jest Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.  Zapraszamy do udziału w debacie oraz bezpłatnej rejestracji. W tym roku Kongres z jednej strony ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne.

Podczas dyskusji w trakcie kongresu chcemy podkreślać, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Rozwój metropolii pozytywnie wpływa bowiem na resztę kraju, zarówno małe gminy, jak i całe regiony. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

Tematem tegorocznej edycji jest: "Przestrzenie relacji. Wdrażanie agendy miejskiej Unii Europejskiej", która odwołuje się do podpisanego w 2016 roku Paktu Amsterdamskiego. Pakt, ustanawiający Agendę Miejską Unii Europejskiej, tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, i ma za zadanie wzmocnić wymiar miejski polityk UE. Wyodrębniono dwanaście obszarów, w których wyznaczono cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne w nawiązaniu do Agendy Miejskiej UE.

Podczas dyskusji chcemy nie tylko przeanalizować każdy z nich, ale przede wszystkim przełożyć definicje w odniesieniu do polskich miast i metropolii. Będziemy podkreślać, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Rozwój metropolii pozytywnie wpływa bowiem na resztę kraju, zarówno małe gminy, jak i całe regiony. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać bezpłatnej rejestracji poprzez formularz na stronie: http://smartmetropolia.pl/rejestracja-na-smart-metropolia/

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie http://www.smartmetropolia.pl