Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Zaproszenie na spotkanie beneficjentów projektów transportowych i termomodernizacji (oś 9. i 10. RPO WP-ZIT)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie poświęcone zagadnieniom dotyczącym  projektów realizowanych w obszarze transportu i mobilności oraz energetyki i środowiska Strategii ZIT OMG-G-S, które odbędzie się pod egidą Komisji Infrastruktury i Środowiska OMGGS w Gdańsku w dniu 20.09.2017 r., w godz. 10.00-14.30 w Ośrodku Kultury Morskiej, IV piętro, ul. Tokarska 21/25.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 – 2020 - Departamentu Programów Regionalnych UMWP.

Tematy spotkania:

1. Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów Osi 9. i 10. RPO WP 2014-2020 – Mechanizm ZIT, w ramach którego będzie możliwość podzielenia się przez Państwo doświadczeniami, omówienia ewentualnych trudności.
2. Omówienie kwestii dotyczących monitorowania projektów ZIT oraz  wdrażania narzędzia do raportowania   w ramach realizacji zapisów planów gospodarki niskoemisyjnej.
3. Dostosowanie projektów transportowych do przepisów ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się - w kontekście realizowanych projektów budowy węzłów integracyjnych OMGGS.
4. Przedstawienie koncepcji car-sharingu w obszarze metropolitalnym, zainaugurowanego podpisaniem w dniu 28.08.2017 r. listu intencyjnego.
5. Zaprezentowanie doświadczeń zdobytych podczas wyjazdu studyjnego w ramach projektu SOLEZ - inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach UE - finansowanego z programu INTERREG Europy Środkowej.

DO POBRANIA -> RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA. Jednocześnie zaznaczamy, że może on ulec zmianie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 15.09.2017 r. poprzez wypełnienie formularza: FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczenia dot. sali, decydująca jest kolejność zgłoszeń.

  • GIWK