Metropolitalne wiadomości

aktualności

Zatorze w Tczewie w nowej odsłonie

Przebudowane drogi, nowy plac zabaw, latarnie i monitoring miejski, do tego ścieżka rowerowa i nowe stojaki, a także remont kładki - to tylko niektóre elementy metropolitalnej rewitalizacji osiedla Zatorza w Tczewie, która została podsumowana 22 czerwca. Dzięki wsparciu unijnemu do kasy miasta wpłynęło 10 mln zł. Tczew to jedno z 8 miast  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w którym realizowane są projekty rewitalizacyjne o łącznej wartości ponad 330 mln zł.

 

REWITALIZACJA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

W środę 22 czerwca w Tczewie podsumowano ostatni etap metropolitalnej rewitalizacji osiedla Zatorze, zlokalizowanego “za torami”, gdzie mieszka ponad 2 tys. mieszkańców. Dzięki wsparciu metropolitalnych funduszy europejskich, a także we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi, które szczególnie zadbały o przestrzenie wspólne - osiedle zyskało nowe oblicze.

 

Na zdjęciu zrewitalizowane osiedle Zatorze w Tczewie 

 

Rewitalizacja trwała 5 lat. W tym czasie wykonano inwestycje za blisko 16,5 mln zł, przy  dofinansowaniu unijnym w wysokości 10 mln zł. W ramach rewitalizacji przebudowano drogi, zamontowano nowe latarnie i monitoring miejski, wybudowano nowe sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej. Osiedle zyskało też ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż Kanału Młyńskiego i wyremontowaną kładkę nad nim. Najmłodsi mieszkańcy mogą korzystać z nowego placu zabaw przy ul. Łąkowej, a nieco starsi z siłowni pod chmurką przy ul. Żuławskiej. Otwarty został również  Klub Rodzinny na Zatorzu - miejsce pracy terapeutycznej i animacyjnej dla całych rodzin: dzieci, dorosłych i seniorów.

 

Na zdjęciu zdrewitaliowane osiedle Zatorze w Tczewie

Inwestycje na osiedlu Zatorze zostały zrealizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 


Na zdjęciu zrewitalizowana kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Młyńskim na osiedlu Zatorze w Tczewie

 

 

METROPOLITALNE KORZYŚCI DLA TCZEWA

Projekt rewitalizacji Zatorza jest częścią metropolitalnego programu rewitalizacji, w ramach którego przemianę przechodzi 8 miast: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Puck, Rumia, Tczew, Wejherowo i Żukowo. Wartość wszystkich działań to 331 mln zł, w tym 186 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

 

Dzięki współpracy metropolitalnej i dotacjom unijnym do Tczewa trafiło ponad 51 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT):

 • w 2020 r. zakończyła się budowa węzeła integracyjnego przy dworcu kolejowym, powstały tam m.in. nowe drogi rowerowe, chodniki i parking; wartość inwestycji to 41 mln zł, z dofinansowaniem UE 25,4 mln zł;
 • w mieście realizowany był projekt termomodernizacji 5 szkół, wartość inwestycji to 10,4 mln zł z dofinansowaniem z UE w wysokości 7,9 mln zł;
 • w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w mieście dotowane są miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych za ponad 160 tys. zł;
 • miasto realizuje projekt rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza; całkowita wartość projektu to 27,7 mln zł, z dofinansowaniem z UE 16,9 mln zł;
 • miasto realizuje działania społeczne, w ramach projektu „Społeczna od-nowa”. Projekt objął m.in. osoby bezdomne, imigrantów, młodzież, osoby w kryzysach psychicznych i z niepełnosprawnością; miasto otrzymało na ten cel 1,01 mln zł dofinansowania z UE;
 • mieszkańcy Tczewa są objęci metropolitalnym projektem profilaktyki cukrzycy typu 2, który zakłada wczesne wykrycie tej choroby i bezpłatny program wsparcia fizjoterapeutów i dietetyków;
 • mieszkańcy miasta objęci są wsparciem w ramach programów aktywizacji zawodowej i społecznej realizowanych przez powiat, dzięki którym kilkaset osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem bierze udział w pośrednictwie pracy lub doradztwie zawodowym, szkoleniach, stażach, pobiera jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Dodatkowo dzięki współpracy metropolitalnej:

 • miasto jest jedną z 16 gmin, w których uruchomiony zostanie rower metropolitalny Mevo, w mieście będzie jeździć 125 rowerów i stanie 28 stacji;
 • miasto bierze udział w unikatowym na skalę kraju projekcie budowy dróg w ramach Metropolitalnego Pakietu Drogowego w formule PPP, w ramach którego w 23 samorządach zostanie wybudowanych łącznie około 100 różnych odcinków dróg; wartość inwestycji szacuje się wstępnie na 850 mln zł;
 • Tczew bierze udział we wspólnych zakupach koordynowanych przez OMGGS, dzięki którym przez ostatnie lata udało się zaoszczędzić ponad 150 mln zł we wszystkich metropolitalnych samorządach. Tczew wspólnie z innymi samorządami kupuje: rozdzieloną i kompleksową energię elektryczną, gaz oraz usługi pocztowe;
 • tczewskie szkoły wezmą udział w nowym metropolitalnym projekcie edukacyjnym “Klimat w szkołach metropolii”:  SP 10 i 11, Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych oraz Zespół Szkół Technicznych - na terenie tych placówek powstanie zielono-niebieska infrastruktura;
 • przedstawiciele Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie brali udział w programie Dostępne Domy Kultury, a także biorą udział w spotkaniach, szkoleniach i wizytach studyjnych organizowanych w ramach Metropolitalnej Kadry Kultury.

 

 

Na zdjęciu Klub Rodzinny na osiedlu Zatorze w Tczewie - miejsce pracy terapeutycznej i animacyjnej dla całych rodzin: dzieci, dorosłych i seniorów.

 

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez OMGGS można znaleźć na stronie: www.metropoliagdansk.pl/co-robimy

 

 

 

 

 

 

 

 • GIWK