Metropolitalne wiadomości

aktualności

Zielone światło dla nowego Mevo. KIO odrzuca odwołanie Nextbike Polska SA

Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji w postępowaniu na Nowe Mevo. Oznacza to, że możliwe jest podpisanie umowy z nowym operatorem wybranym w postępowaniu - hiszpańską firmą City Bike Global SA w partnerstwie z włoskim producentem rowerów Vaimoo. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze rowery dla mieszkańców metropolii zostaną udostępnione na wiosnę 2023 r.
 


24 grudnia 2021 r. komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na nowe Mevo, którą złożyła katalońska spółka City Bike Global. Od tej decyzji spółka Nextbike Polska w restrukturyzacji złożyła odwołanie do KIO, które zostało rozpatrzone przez Izbę 21 stycznia 2022 r. Do postępowania odwoławczego jako Przystępujący dołączyła spółka City Bike Global.

- KIO w całości odrzuciła odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji. Spółka nie składając oferty na nowe Mevo straciła status wykonawcy i tym samym nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania. Nic już nie stoi na przeszkodzie, by podpisać z City Bike Global umowę na realizację roweru metropolitalnego MEVO - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo.

W swoim odwołaniu Nextbike, spółka powiązana z poprzednim niesolidnym operatorem Mevo,  przedstawiła szereg niezgodnych ze stanem rzeczywistym informacji o przebiegu i realizacji postępowania.

- Przed rozpatrzeniem sprawy w KIO Nextbike prowadził destrukcyjne działania zmierzające do  unieważnienia postępowania. Mimo że przedstawiciele spółki bardzo starali się nagłośnić swoje działania, opisując domniemane nieprawidłowości w listach do samorządowców i mediów, nie miało to wpływu na decyzję KIO. -. Wszystkie czynności w postępowaniu zostały przeprowadzone skrupulatnie i zgodnie z prawem zamówień publicznych. Podnoszone zarzuty miały na celu tylko i wyłącznie obstrukcję postępowania - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo.

Argumenty i zarzuty podnoszone w odwołaniu były wyłącznie taktyką w toczącym się postępowaniu, żaden z nich nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Nextbike Polska SA cztery razy odwoływał się do KIO, co wpłynęło tym samym na przedłużenie postępowania, które planowano rozstrzygnąć pod koniec 2020 r.

Przypomnijmy, że Nextbike Polska to spółka, która w 100% była właścicielem NB Tricity - niesolidnego operatora poprzedniego Mevo. Firma ta nie tylko nie wywiązała się z realizacji kontraktu na Mevo, ale również nie zwróciła części środków, które pozostały niewykorzystane na kontach użytkowników. Firma zobowiązała się także na piśmie do zwrotu środków, ale w wielu przypadkach tak się nie stało. Od wielu miesięcy w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku trwają postępowania, z wniosków OMGGS, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw przez przedstawicieli Nextbike oraz o zapłatę kar umownych, wynikających z umowy.
 

>>> Więcej o postępowaniu przetargowym

>>> Wybór nowego oparatora Mevo

 

 

 

  • GIWK