Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Zintegrowane wezły przesiadkowe OMG-G-S

Zintegrowany węzeł przesiadkowy to miejsce umożliwiające podróżującym dogodną, bezpieczną szybką i sprawną zmianę środka transportu. To przestrzeń publiczna wyposażona w niezbędną infrastrukturę taką jak: parkingi, przystanki, stojaki rowerowe,  punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne, poczekalnie, obiekty handlowe i gastronomiczne i inne.

Węzeł integracyjny powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zachęcał podróżnych - zarówno mieszkańców jak i turystów - do zmiany indywidualnego, prywatnego środka transportu na publiczną komunikację zbiorową. Dobrze zaprojektowany węzeł integracyjny musi być funkcjonalny, ale również estetyczny, wyposażony we wszystkie elementy, które uczynią ten proces wygodnym, sprawnym i przyjemnym. Podróżni powinni intuicyjnie poruszać się w obrębie węzła integracyjnego, niezależnie w  jakim mieście czy gminie dany węzeł jest usytuowany. Jest to możliwe jedynie dzięki zastosowaniu wspólnych standardów w projektowaniu tej przestrzeni publicznej.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom w transporcie, Zarząd OMG-G-S w  dniu 10.04.2017 jednogłośnie przyjął uchwałę i tym samym zarekomendował do stosowania przez Członków Stowarzyszenia zalecenia i założenia zawarte w zleconym przez biuro OMG-G-S Opracowaniu pt. „Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. „małej architektury” oraz oznakowania”.

W dokumencie, który można pobrać z naszej strony, znajdziemy projekty graficzne dotyczące oznakowania na terenie węzła integracyjnego, z uwzględnieniem logo OMG-G-S, oraz wskazówki, zalecenia, wzory obejmujące elementy infrastruktury oraz małej architektury.

Obok rozwiązań funkcjonalnych, znajdziemy tu informacje w zakresie technologii i konstrukcji. W przypadku infrastruktury i małej architektury nacisk jest położony na rozwiązania uniwersalne, modułowe, dzięki czemu nie generujące wysokich kosztów, jednocześnie bardzo dobre jakościowo
i estetyczne. Szeroko opisane są zasady dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych.

Spójne wizualnie, funkcjonalne i estetyczne węzły integracyjne mają tworzyć jeden z elementów wspólnego systemu identyfikacji OMG-G-S, wzmacniając jego markę, czyniąc ją rozpoznawalną w kraju i za granicą.

 

  • GIWK