Metropolitalne wiadomości

aktualności

ZIT 2021-2027: zapraszamy na spotkanie robocze

Jak przygotować dobry projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych? Jakie są kryteria oceny “fiszek” projektowych? Przedyskutujmy to podczas spotkania dotyczącego nowych projektów ZIT w perspektywie UE 2021-2027. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kiedy: 20 marca 2023 roku w godzinach 11.00 - 14.00
Gdzie: Aula im. prof. Janusza Sokołowskiego w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 (parter).

W pierwszej części spotkania odbędzie się dyskusja plenarna pt. “Jak przygotować dobry projekt metropolitalny”, w której udział wezmą:
● Jolanta Szydłowska, przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds Kobiet;
● Ryszard Gajewski, prezes zarządu spółki Gdańskie Wody;
● Karolina Stubińska, prezeska Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów;
● Joanna Cwojdzińska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną;
● Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
● Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Druga część będzie składała się z trzech grup warsztatowych dotyczących:
● usług społecznych, infrastruktury społecznej i zdrowotnej oraz migrantów;
● mobilności miejskiej;
● adaptacji do zmian klimatu i termomodernizacji.

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące kwestie:
● zakres projektów 2021-2027;
● inspiracje do projektów, dobre praktyki;
● metropolitalne kryteria oceny fiszek projektowych.

Na spotkanie obowiązuje rejestracja. Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza: LINK
 

 

  • GIWK