Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Zmianowy system pracy i strefy buforowe

Pracownicy administracji publicznej, w tym urzędów samorządowych i jednostek organizacyjnych, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie – poinformował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.  Wynika to z zasad bezpieczeństwa, obowiązujących od 27 marca, których celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych.

 
W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, rząd wprowadził ograniczenia, zakazy  i nakazy. Jednym z nich jest  zobowiązanie  kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania publiczne, do tego, aby polecili pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.

- Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnieczytamy w komunikacie na stronie gov.pl. - Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.


W pomorskich urzędach przez ponad rok trwania pandemii wypracowano modele organizacyjne, które z jednej strony mają zminimalizować ryzyko zakażenia się urzędników i petentów, a z drugiej pozwalają na bieżące załatwianie spraw obywateli.

- W wielu urzędach wprowadzono strefy buforowe, których zadaniem jest regulacja ruchu interesantów w budynku – mówi Wojciech Zemła, przewodniczący Komisji Administracji i Finansów OMGGS, sekretarz miasta Sopotu. - Ruch ten został ograniczony do wyznaczonych stref obsługi interesanta, bez możliwości (lub w ograniczonym zakresie) dostępu do poszczególnych  pokoi. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej: maseczki płyny dezynfekujące. Zalecono ograniczanie kontaktów fizycznych między pracownikami na rzecz kontaktów telefonicznych, mailowych czy organizowania spotkań za pomocą komunikatorów wideo.

Jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne, to powszechnie został wprowadzony w urzędach zmianowy system pracy.

- W sopockim urzędzie pracujemy w układzie 50 na 50 i rozwiązanie to wielokrotnie uchroniło nas przed zamykaniem wydziałów, w związku z pozytywnymi wynikami testu stwierdzonymi u niektórych pracowników – mówi Wojciech Zemła. - System zmianowy pozwala na monitorowanie pracowników z otoczenia osoby zarażonej na tyle długo (9 dni:  weekend - tydzień zdalny – weekend), żeby przed powrotem zmiany do pracy stacjonarnej w urzędzie podjąć decyzję odnośnie dopuszczenia ich do pracy, skierowania na test lub przedłużenia pracy w trybie zdalnym, celem dalszej obserwacji.

W ramach zmian organizacyjnych w sopockim urzędzie zostało też wprowadzone obowiązkowe umawianie się interesantów na konkretny dzień i godzinę. W strefie buforowej udostępniono telefony do urzędników.

- W związku z apelem Ministra Zdrowia o kierowanie pracowników do  pracy zdalnej, w Urzędzie Miasta Sopotu dopuszczamy  dodatkowo do rotacji pracowników ze zmiany, która w danym tygodniu pracuje w ratuszu. Mogą oni pracować w Urzędzie krócej, niż 5 dni roboczych przewidzianych normalnie dla danej zmiany. Rozwiązanie to odnosi się do rodziców dzieci z klas 1-3 oraz do pracowników 60 plus.

Źródło >>>

 

  • GIWK