Metropolitalne wiadomości

aktualności

Zmiany we władzach Metropolii

Jacek Karnowski Prezydent Sopotu od dziś kieruje Radą Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stanowisko Prezesa Rady przejął z rąk Aleksandry Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, która pełniła je przez ostatnie miesiące.

Decyzją Rady, jej wiceprezesami zostali Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska oraz Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni. Zmiany we władzach metropolii są konsekwencją zmian statutowych Stowarzyszenia, który wprowadził rotacyjność funkcji Prezesa Rady. Decyzją samorządowców zrzeszonych w OMGGS 6 lutego 2020 r. postanowiono, że kadencja na stanowiskach prezesa i wiceprezesów wynosić będzie 20 miesięcy. Ten sposób kierowania metropolią wytyczono po wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 r.

 

Nz. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

W maju 2022 r. stanowisko Prezesa Rady OMGGS obejmie Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Rada jest organem, który wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, a jej kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. wybór członków Zarządu, zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym projektu rocznego budżetu.

 

Nz. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

Według Statutu Stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki ma swojego reprezentanta.

 

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

  • GIWK