Metropolitalne wiadomości

aktualności

Zmiany we władzach OMGGS

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, nowym prezesem Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stanowisko przejmuje z rąk Jacka Karnowskiego prezydenta Sopotu, który pełnił tę funkcję od października 2020 r. - Jestem przekonany, że kolejna kadencja pod wodzą Wojciecha Szczurka zaowocuje tym, że w metropolii będzie nam się żyło coraz lepiej - podkreśla prezydent Sopotu.

 

Na zdjęciu Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, prezes Rady OMGGS, fot. G. Mehring/OMGGS

 

Gdynia na czele metropolii

9 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OMGGS, podczas którego jej członkowie zdecydowali o wyborze Wojciecha Szczurka na prezesa Rady OMGGS. Prezydent Gdyni będzie pełnił funkcję Prezesa aż do wyborów samorządowych. Wiceprezesami Rady OMGGS zostali prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

- Dziękuję za zaufanie. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że doskonale nam się ze sobą współpracuje. Przed nami wiele wyzwań i pracy, szczególnie związanej z przygotowaniem strategii pod realizację projektów współfinansowanych z nowego budżetu Unii Europejskiej. Dalej zabiegać będziemy o ustawę metropolitalną dla Pomorza. Przed nami także uruchomienie MEVO. Zamierzam kontynuować rozpoczęte działania. Jestem przekonany, że w tych trudnych dla samorządu czasach uda się nam wspólnie wiele osiągnąć - mówi nowy prezes Rady OMGGS, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zmiany we władzach metropolii są konsekwencją zmian w Statucie OMGGS, w którym   wprowadzono rotacyjność funkcji Prezesa Rady - kadencja na stanowiskach prezesa i wiceprezesów wynosi 20 miesięcy.

 

Podsumowanie sopockiego przewodnictwa w metropolii

Od października 2020 r. do 14 czerwca 2022 r. prezesem Rady OMGGS był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Jak sam podkreśla to był trudny czas pandemii, wojny i pomocy osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie, który pokazał metropolitalną solidarność samorządów. 

- To było ważne 20 miesięcy w historii metropolii na Pomorzu - mówi Jacek Karnowski. - Przez pandemię, a potem wojnę w Ukrainie musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W gronie samorządowców wymienialiśmy się informacjami, jak w czasie pandemii zorganizować pracę szkół czy urzędów, jak poradzić sobie z kryzysem uchodźczym i godnie przyjąć imigrantów. Stworzyliśmy centrum Pomorskiej Pomocy Samorządowej, gdzie wspólnie z metropolitalnymi gminami gromadziliśmy dary dla Ukrainy.  Razem z 300 burmistrzami miast europejskich zaapelowaliśmy do Komisji Europejskiej i rządów o zaprzestanie stosunków handlowych z Rosją i Białorusią.

Kadencja prezydenta Jacka Karnowskiego jako prezesa OMGGS to także czas intensywnego zabiegania o ustawę metropolitalną dla Pomorza. Konferencje, spotkania z samorządowcami i parlamentarzystami - pokazały, jak bardzo potrzebna jest metropolia na Pomorzu.

- Mimo wielkiej walki, jaką przeprowadziliśmy w OMGGS, od prawie dwóch lat czekamy na rozpoczęcie prac w Sejmie. Przez te 20 miesięcy udało nam się rozwinąć dobrą współpracę pomiędzy mieszkańcami gmin, miast, powiatów i władz lokalnych - dodaje Jacek Karnowski.  - Mieszkańcy aglomeracji skorzystali ze wspólnych unijnych inwestycji, a także z takich inicjatyw, jak np. wspólne zakupy, które skutkują dużymi obniżkami cen energii. Dziękuję za doskonałą  atmosferę współpracy. Teraz czas na kolejne wyzwania. Stowarzyszenie powinno wziąć odpowiedzialność za jedno z najważniejszych zadań metropolii: koordynację komunikacji. Jestem przekonany, że kolejna kadencja pod wodzą Wojciecha Szczurka zaowocuje tym, że w metropolii będzie nam się żyło coraz lepiej - powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Wojciech Szczurek będzie prezesem Rady OMGGS od 15 czerwca 2022 r. do wyborów samorządowych w 2023 r. Wcześniej, zgodnie z zasadą rotacyjności, funkcję tę pełnili: Aleksandra Dulkiewicz (od lutego 2019 r. do października 2020 r.) oraz Jacek Karnowski (od października 2020 r. do czerwca 2022 r.).

 

Na zdjęciu od lewej: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Wojciech Szurek, prezydent Gdyni podczas obrad Walnego Zebrania Członków OMGGS w lutym 2020 r. w Gdyni, fot. W. Holewka/OMGGS    

 

Rada Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jest organem, który wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju metropolii. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, a jej kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. wybór członków Zarządu, zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym projektu rocznego budżetu.  Według Statutu Stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki ma swojego reprezentanta.

 

Zobacz także: Sprawozdanie z dzialalności OMGGS za 2021 r.

 

 

 

  • GIWK