Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Zmiany, zmiany, zmiany!

Walne Zebranie Członków GOM podjęło decyzję o przyjęciu nowego statutu stowarzyszenia oraz zmianie jego nazwy. Nowa nazwa "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" zacznie funkcjonować po rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli najwcześniej pod koniec maja. Zmiany mają związek ze sformalizowaniem roli stowarzyszenia we wdrażaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Nowa nazwa stowarzyszenia jest wynikiem dyskusji podczas Walnego Zebrania GOM. Początkowo proponowaną nazwa stowarzyszenia brzmiała "Gdańsk-Gdynia-Sopot: Trójmiasto" i wynikała z kompromisu osiągniętego w trakcie negocjacji zmian nad statuem prowadzonych przez wiceprezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu. Ostatenicznie uchwaloną nazwę zgłosiła Wójt Pszczółek Hanna Brejwo, która jest równocześnie członkiem zarządu i skarbnikiem stowarzyszenia. Propozycja ta zyskała akceptację wszystkich członków stowarzyszenia, jak również gmin, które planują do niego przystąpić.

Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" (OMG-G-S) będzie pełnić funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zebranie, podczas którego członkowie GOM zmienili statut odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. Kluczową zmianą wprowadzoną przez nowy statut jest uregulowanie kwestii związanych z pełnieniem przez stowarzyszenie funkcji Związku ZIT. Wprowadzone przez samorządowców zapisy były niezbędne, aby spełnić wymagania stawiane przez Komisję Europejską dla uruchomienia instrumentu ZIT, na który na Pomorzu przeznaczono ok 1 mld zł. 

Stowarzyszenie GOM zrzesza dziś 50 samorządów, a w najbliższym czasie przystąpi do niego kilka kolejnych miast i gmin. 

Najważniejszym, historycznym dla obszaru metropolitalnego momentem, będzie przystąpienie do stowarzyszenia Miasta Gdyni, co nastąpi 22 kwietnia po uchwaleniu odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta Gdyni. Do stowarzyszenia na pewno przystąpi też Miasto Wejherowo, Miasto Jastarnia, Gmina Kosakowo, Gmina Krokowa oraz kilka pozostałych samorządów zaangażowanych w ostatnich latach we współpracę metropolitalną w ramach Forum Norda.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zamieszkuje obecnie 1,507 milionów mieszkańców. To najdynamiczniej rozwijający się obszar w północnej Polsce i południowej części Regionu Morza Bałtyckiego.

Uchwalony statut stowarzyszenia dostępny jest tu: /upload/files/Statut OMG-G-S, 13_04_2015.pdf.