Kim jesteśmy?

Aktualności

W ramach OMGGS działają komisje tematyczne, które skupiają przedstawicieli poszczególnych gmin – członków stowarzyszenia. Misją komisji jest rozwiązywanie lokalnych problemów na poziomie metropolitalnym, kreowanie współpracy między samorządami i biurem OMGGS, a także realizacja strategii metropolii. Komisje zajmują się tworzeniem wspólnych polityk metropolitalnych, a także wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych czy edukacyjnych.

 

Przy OMGGS działa pięć komisji tematycznych:

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja ds. Strategii Metropolii

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

 

Zakres prac komisji obejmuje:

- spotkania konsultacyjne i informacyjne,

- rekomendacje na potrzeby decyzji podejmowanych przez Radę,

- organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,

- organizację spotkań przeglądowych na temat projektów metropolitalnych,

- opiniowanie pomysłów Biura OMGGS,

- wymianę dobrych praktyk między członkami OMGGS,

- włączanie partnerów biznesowych, naukowych, pozarządowych i samorządowych w we współpracę.

 

 

07.04.2021

Ustawa metropolitalna w programie #MEGApolis

Komisja ds. Strategii Metropolii

Jakie korzyści dla Pomorzan przyniesie powołanie metropolii, na jakim etapie procedowania jest senacki projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim i jakie są szanse na jego wdrożenie? Na te i inne pytania odpowiadał we wtorkowy wieczór Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który był gościem w programie telewizji internetowej MEGApolis.

Czytaj dalej
24.03.2021

Samorządy wspólnie robią zakupy i sporo oszczędzają

Komisja ds. Administracji i Finansów

Już około 150 mln zł udało się zaoszczędzić metropolitalnym samorządom dzięki wspólnym zakupom. Od 10 lat gminy, powiaty i podległe im jednostki z OMGGS kupują wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. W tym roku w ramach zamówień koordynowanych przez Gdańsk i Gdynię utworzono 5 wspólnych grup zakupowych. Pierwszy nabór zainteresowanych samorządów trwa do połowy kwietnia.

Czytaj dalej
  • GIWK