Kim jesteśmy?

Aktualności

W ramach OMGGS działają komisje tematyczne, które skupiają przedstawicieli poszczególnych gmin – członków stowarzyszenia. Misją komisji jest rozwiązywanie lokalnych problemów na poziomie metropolitalnym, kreowanie współpracy między samorządami i biurem OMGGS, a także realizacja strategii metropolii. Komisje zajmują się tworzeniem wspólnych polityk metropolitalnych, a także wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych czy edukacyjnych.

 

Przy OMGGS działa pięć komisji tematycznych:

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja ds. Strategii Metropolii

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

 

Zakres prac komisji obejmuje:

- spotkania konsultacyjne i informacyjne,

- rekomendacje na potrzeby decyzji podejmowanych przez Radę,

- organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,

- organizację spotkań przeglądowych na temat projektów metropolitalnych,

- opiniowanie pomysłów Biura OMGGS,

- wymianę dobrych praktyk między członkami OMGGS,

- włączanie partnerów biznesowych, naukowych, pozarządowych i samorządowych w we współpracę.

 

 

26.04.2021

Samorządowcy wspierają Ustawę Metropolitalną

Komisja ds. Strategii Metropolii

Realne efekty dotychczasowej współpracy metropolitalnej w powiecie puckim są już widoczne. Aby było ich więcej potrzebujemy dodatkowych narzędzi wynikających z Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. O tym jakie znaczenie ma usankcjonowanie prawne metropolii na Pomorzu mówią dla Bałtyckiej TV starosta pucki Jarosław Białk oraz burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Czytaj dalej
23.04.2021

Nabór do gdyńskiej i gdańskiej grupy zakupowej przedłużony

Komisja ds. Administracji i Finansów

Wspólne zakupy w ciągu 10 lat przyniosły metropolitalnym samorządom aż 150 mln zł oszczędności. W tym roku po raz 11 samorządy i podległe im jednostki z OMGGS przystępują do 5 grup kupujących wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. Rozpoczął się nabór do grupy koordynowanej przez Gdynię - na zakup rozdzielonej dostawy energii elektrycznej.

Czytaj dalej
  • GIWK