Kim jesteśmy?

Aktualności

W ramach OMGGS działają komisje tematyczne, które skupiają przedstawicieli poszczególnych gmin – członków stowarzyszenia. Misją komisji jest rozwiązywanie lokalnych problemów na poziomie metropolitalnym, kreowanie współpracy między samorządami i biurem OMGGS, a także realizacja strategii metropolii. Komisje zajmują się tworzeniem wspólnych polityk metropolitalnych, a także wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych czy edukacyjnych.

 

Przy OMGGS działa pięć komisji tematycznych:

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja ds. Strategii Metropolii

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

 

Zakres prac komisji obejmuje:

- spotkania konsultacyjne i informacyjne,

- rekomendacje na potrzeby decyzji podejmowanych przez Radę,

- organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,

- organizację spotkań przeglądowych na temat projektów metropolitalnych,

- opiniowanie pomysłów Biura OMGGS,

- wymianę dobrych praktyk między członkami OMGGS,

- włączanie partnerów biznesowych, naukowych, pozarządowych i samorządowych w we współpracę.

 

 

17.03.2022

Jak tworzyć projekty kulturalne dla nowych mieszkańców?

Komisja ds. Kultury

Jak dobrze zorganizować czas wolny dla osób, które przybyły do naszych gmin z Ukrainy? Jakie są etapy, mechanizmy psychologiczne oraz działania sprzyjające integracji? Tego będzie się można dowiedzieć podczas szkolenia z kompetencji wielokulturowych i tworzenia oferty dla nowych mieszkańców metropolii. Szkolenie odbędzie się 31 marca w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Udział jest bezpłatny.

Czytaj dalej
02.02.2022

Ekologiczne paliwo dla trolejbusów i tramwajów wodnych

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Czy trolejbusy i tramwaje wodne w metropolii mogą być zasilane ekologicznym paliwem, które można produkować m.in. z odpadów z gdańskiego wysypiska śmieci? W ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy eksperci z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) sprawdzają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bio-LNG) do produkcji czystej energii. - Czas na zastąpienie paliwa tradycyjnego - paliwem mniej emisyjnym i bezpieczniejszym dla klimatu - twierdzą specjaliści.

Czytaj dalej
27.01.2022

Przyszłość metropolii widziana okiem ekspertów

Komisja ds. Strategii Metropolii

Na jakie cele powinny być wydawane unijne pieniądze, jaka powinna być w tym rola metropolii i jakie korzyści dla regionu da ustawa metropolitalna - m.in. o tym będziemy rozmawiać 3 lutego podczas warsztatów dot. wpływu polityki spójności UE na rozwój Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki międzynarodowego badania w ramach projektu ESPON METRO, w którym porównano rolę i wpływ 9 europejskich metropolii na politykę spójności UE.

Czytaj dalej
13.12.2021

Dostępne Domy Kultury. Cykl szkoleń w metropolitalnych instytucjach

Komisja ds. Kultury

Jak zapewnić lepszy dostęp do ośrodków kultury osobom z niepełnosprawnościami? Co zrobić, aby były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb? Nie trzeba od razu budować najlepiej wyposażonych instytucji. Zmiana zaczyna się od ludzi i od naszego podejścia. W ramach cyklu Dostępne Domy Kultury Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zorganizował szkolenia w metropolitalnych ośrodkach. Szkolą się całe zespoły - od dyrekcji po pracowników działu merytorycznego i ochronę. Przed nami ostatnie szkolenie 15 grudnia w Tczewie. Dotychczasowe szkolenia podglądała ekipa filmowa.

Czytaj dalej
  • GIWK