Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Ekologiczne paliwo dla trolejbusów i tramwajów wodnych

Czy trolejbusy i tramwaje wodne w metropolii mogą być zasilane ekologicznym paliwem, które można produkować m.in. z odpadów z gdańskiego wysypiska śmieci? W ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy eksperci z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) sprawdzają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bio-LNG) do produkcji czystej energii. - Czas na zastąpienie paliwa tradycyjnego - paliwem mniej emisyjnym i bezpieczniejszym dla klimatu - twierdzą specjaliści.

(Zdjęcie przedstawia nabrzeże Motławy, przy którym zacumowany jest statek Opal Żeglugi Gdańskiej. Grafika przedstawia też budynki Starego Miasta w Gdańsku.) Fot. OMGGS

Prace nad upowszechnieniem zielonej technologii w metropolii prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy. Współpracują przy nim przedstawiciele uniwersytetów, parków naukowo-technologicznych, specjaliści z zakresu energetyki, transformacji ekologicznej i zielonego ładu, a także branży paliwowej z Niemiec, Polski i Litwy. Sprawdzają oni m.in. czy gdyńskie trolejbusy oraz gdańskie śmieciarki i tramwaje wodne mogą być zasilane ekologicznym zielonym paliwem ze skroplonego gazu.

- Polska odchodzi od paliw kopalnych, dlatego niskoemisyjne alternatywne źródła energii są pilnie potrzebne. Eksperci nie mają wątpliwości, że kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki odegrają tzw. zielone gazy, w tym biometan pozyskiwany z odpadów organicznych. Czas na zastąpienie paliwa tradycyjnego paliwem mniej emisyjnym i bezpieczniejszym dla klimatu - mówi Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki w OMGGS.

W ramach projektu, eksperci z OMGGS analizują możliwości wykorzystania bio-LNG, jako: zapasowego źródła energii zasilającej sieci trolejbusowe (na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni), ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych (na potrzeby Żeglugi Gdańskiej) oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa (dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku).

Gdyńskie trolejbusy i śmieciarki na skroplony gaz

Zdaniem ekspertów wykorzystanie paliwa bio-LNG do zasilania sieci trakcyjnej gdyńskich trolejbusów to korzyści nie tylko ekonomiczne (biorąc pod uwagę obecny wzrost cen energii elektrycznej), ale również środowiskowe.

- Zasilanie sieci trakcyjnej przy wykorzystaniu agregatów kogeneracyjnych zasilanych bio-LNG ma pozytywny efekt środowiskowy ze względu na brak emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas spalania. W wyniku procesu skraplania bio-LNG gaz jest oczyszczany m.in. z dwutlenku węgla oraz związków siarki, dlatego jest uważany za czyste paliwo  - mówi dr inż. Alicja Lenarczyk, ekspertka OMGGS.

 

(Zdjęcie przedstawia dwa trolejbusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni) Fot. gdynia.pl / Kamil Złoch

 

Czytaj również: OMGGS wspiera rozwój zielonych technologii 

Dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku eksperci zaproponowali budowę stacji LNG do zasilania śmieciarek, ładowarek i koparek oraz uzupełnienie istniejącej już instalacji o zbiornik na bio-LNG i stacje regazyfikacji.

- Odzyskany z kwater składowiskowych, następnie osuszony i oczyszczony (pozbawiony siarkowodoru) biogaz po procesie wzbogacenia może być stosowany do napędu silników w ciężkich pojazdach użytkowych (na przykład w śmieciarkach) - mówi dr inż. Alicja Lenarczyk. - Paliwo bio-LNG charakteryzuje się dużą szybkością tankowania oraz możliwością uzyskiwania przez pojazdy dużych zasięgów (1500-1600 km) na jednym tankowaniu.  Niewykorzystane przez Zakład nadwyżki mogą być odsprzedane na rynku, co może okazać się opłacalne biorąc pod uwagę wzrost cen gazu.

 

(Zdjęcie przedstawia obiekty znajdujące się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.) Fot. OMGGS


Tramwaje wodne Żeglugi Gdańskiej na paliwo gazowe

Eksperci OMGGS sprawdzają również możliwość wykorzystania LNG i bio-LNG  jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych. Spośród dwóch zaproponowanych przez Żeglugę Gdańską  jednostek, do analizy wstępnie został wybrany statek „Opal”. Eksperci obecnie sprawdzają koszty wszystkich opcji -  zarówno modernizacji starych, jak i zakupu nowych silników, wraz z wyposażeniem oraz pracami stoczniowymi.

Lokalne biogazownie i mobilna stacja ładowania

W ramach projektu Liquid Energy trwają prace nad lokalizacjami biogazowni utylizacyjnych i rolniczych, które mogą produkować biopaliwo na terenie OMGGS, a także powstaje mobilna stacja tankowania skroplonego biogazu (bio-LNG) lub gazu ziemnego (LNG), o zaledwie 3,5-tonowej dopuszczalnej masie całkowitej.

 

(Zdjęcie po lewej prezentuje samochód, który po zainstalowaniu pojemnika kriogenicznego będzie mobilną stacją do tankowania LNG i bioLNG. Na zdjęciu po prawej znajduje się pojemnik kriogeniczny, stanowiący najważniejszy element mobilnej stacji tankowania)  FOT. Baltic Engineering Flare GmbH

 

Ta prototypowa inwestycja jest budowana na zamówienie Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lidera projektu Liquid Energy. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie bio-LNG i LNG na dużo szerszą skalę - np. w transporcie publicznym, zakładach produkcyjnych czy biurowcach.

Czytaj więcej na temat mobilnej stacji tankowania >>>

Projekt Liquid Energy powstaje w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • GIWK