Kim jesteśmy?

Aktualności

W ramach OMGGS działają komisje tematyczne, które skupiają przedstawicieli poszczególnych gmin – członków stowarzyszenia. Misją komisji jest rozwiązywanie lokalnych problemów na poziomie metropolitalnym, kreowanie współpracy między samorządami i biurem OMGGS, a także realizacja strategii metropolii. Komisje zajmują się tworzeniem wspólnych polityk metropolitalnych, a także wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych czy edukacyjnych.

 

Przy OMGGS działa pięć komisji tematycznych:

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja ds. Strategii Metropolii

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

 

Zakres prac komisji obejmuje:

- spotkania konsultacyjne i informacyjne,

- rekomendacje na potrzeby decyzji podejmowanych przez Radę,

- organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,

- organizację spotkań przeglądowych na temat projektów metropolitalnych,

- opiniowanie pomysłów Biura OMGGS,

- wymianę dobrych praktyk między członkami OMGGS,

- włączanie partnerów biznesowych, naukowych, pozarządowych i samorządowych w we współpracę.

 

 

19.04.2021

Liquid Energy - metropolia stawia na skroplony biogaz

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Skroplony metan powstały z biogazu lub gazu ziemnego to paliwo przyszłości. Wydajne i ekologiczne, jest coraz częściej wykorzystywane w transporcie ciężkim i żegludze oraz jako źródło energii w przemyśle i rolnictwie. W ramach unijnego projektu Liquid Energy, OMGGS pracuje m.in. nad analizami wykorzystania skroplonego biogazu i gazu ziemnego, jako (bio-)LNG, do produkcji czystej energii elektrycznej i paliwa na potrzeby Żeglugi Gdańskiej, PKT w Gdyni i ZUT w Gdańsku.

Czytaj dalej
16.04.2021

Zoom na kulturę 7. Czy podcast może być formą wystawy?

Komisja ds. Kultury

Temat podcastów, któremu poświęcone było szóste spotkanie ZOOM na kulturę, okazał się na tyle interesujący, że postanowiliśmy go kontynuować podczas kolejnej edycji cyklu. W czwartek 15.04.2021 r. z gośćmi z Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozmawialiśmy o tym, jaką funkcję mogą pełnić podcasty w instytucjach kultury zajmujących się działalnością wystawienniczą.

Czytaj dalej
15.04.2021

Uczniowie z doświadczeniem migracji - badania OMGGS

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

W pomorskich szkołach uczy się blisko 2 tys. dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Aby sprawdzić, jakie są potrzeby tych uczniów, ich rodziców i pracowników szkół, na zlecenie OMGGS przeprowadzono badanie ankietowe. Wyniki badania są punktem wyjścia do opracowania projektu wsparcia szkół, który obejmie ok. 50 placówek z największą liczbą uczniów-imigrantów na Pomorzu.

Czytaj dalej
15.04.2021

MSWiA zwleka z opinią nt. Ustawy Metropolitalnej dla Pomorza

Komisja ds. Strategii Metropolii

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadając na interpelację poseł Małgorzaty Chmiel uznało, że nie może ocenić skutków ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim do czasu kiedy zakończy się analiza funkcjonowania jedynej prawnie usankcjonowanej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem braku opinii, po blisko 3,5 roku funkcjonowania metropolii śląskiej jest trwająca pandemia.

Czytaj dalej
  • GIWK