Kim jesteśmy?

Aktualności

W ramach OMGGS działają komisje tematyczne, które skupiają przedstawicieli poszczególnych gmin – członków stowarzyszenia. Misją komisji jest rozwiązywanie lokalnych problemów na poziomie metropolitalnym, kreowanie współpracy między samorządami i biurem OMGGS, a także realizacja strategii metropolii. Komisje zajmują się tworzeniem wspólnych polityk metropolitalnych, a także wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych czy edukacyjnych.

 

Przy OMGGS działa pięć komisji tematycznych:

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja ds. Strategii Metropolii

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

 

Zakres prac komisji obejmuje:

- spotkania konsultacyjne i informacyjne,

- rekomendacje na potrzeby decyzji podejmowanych przez Radę,

- organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,

- organizację spotkań przeglądowych na temat projektów metropolitalnych,

- opiniowanie pomysłów Biura OMGGS,

- wymianę dobrych praktyk między członkami OMGGS,

- włączanie partnerów biznesowych, naukowych, pozarządowych i samorządowych w we współpracę.

 

 

27.05.2022

O wyzwaniach w energetyce

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Energetycy gminni przybyli do Gdyni. Coroczne spotkanie specjalistów zajmujących się kwestiami energii w samorządach, przerwane przez marazm obostrzeń covidowych, odbyło się w nowej odsłonie 27 maja w Marina Yacht Park Gdynia. Wydarzenie zorganizowane przez Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni wspólnie z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach prac Komisji Infrastruktury i Środowiska OMGGS przyciągnęło do Gdyni kilkadziesiąt osób.

Czytaj dalej
27.04.2022

Projekt Liquid Energy na Narodowym Kongresie Biometanu

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Czy można wykorzystać skroplony biometan w transporcie - np. jako źródło energii zasilającej sieci trolejbusowe lub paliwo dla tramwajów wodnych? Czy biogaz odzyskany ze składowisk odpadów może być stosowany do napędu silników np. w śmieciarkach? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdą się w ekspertyzie powstającej na zlecenie OMGGS w ramach projektu Liquid Energy. Ustalenia ekspertów zostaną zaprezentowane na V Narodowym Kongresie Biometanu.

Czytaj dalej
05.04.2022

O pomocy dla Ukrainy na spotkaniu projektu Camelot

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Lepsze wykorzystanie funduszy europejskich, zwiększenie udziału obywateli w decyzjach publicznych, ale przede wszystkim bieżąca sytuacja związana z wojną na Ukrainie – to główne tematy międzynarodowego spotkania projektu CAMELOT, które odbyło się 28 i 29 marca w Barcelonie. W ramach projektu współpracuje 9 europejskich metropolii – w tym Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Czytaj dalej
22.03.2022

Znamy warianty przebiegu PKM Południe

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Zakończyła się pierwsza faza prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym projektu PKM Południe, obejmująca m.in. preselekcję możliwych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej dla metropolii i regionu. Wyniki dotychczasowych prac zostaną obecnie zaprezentowane mieszkańcom terenów objętych projektem podczas trzech serii spotkań informacyjnych zaplanowanych w kwietniu, czerwcu i maju 2022 r.

Czytaj dalej
  • GIWK