Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Gdańsk 2030+. Czas na głos mieszkańców

Ruszyły konsultacje społeczne projektu zmian Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Od 26 marca do 29 kwietnia można składać uwagi do wizji przyszłości Gdańska. W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy i interesariusze miasta.
 

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem określającym długofalowe kierunki rozwoju Gdańska na najbliższe 8 lat. Wskazuje m.in. wizję rozwoju miasta, wartości wdrażania działań rozwojowych oraz cele strategiczne dla różnych sfer życia miasta i jego mieszkańców. Dokument ten pozwala ubiegać się o m.in. o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Aktualna Strategia Rozwoju Miasta została przyjęta w 2014 r., a potrzeba jej zmiany wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych.  

Uwagi do projektu zmian Strategii będzie można zgłaszać za pośrednictwem formularza poprzez jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl wpisując w tytule wiadomości e-mail: „Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”;
   
 • wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 210), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 8:00-16:00, środa 8:00-17:00, czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.);
   
 • przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”) na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania, tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.). 

Swoją opinię będzie można przekazać podczas czterech spotkań poświęconych poszczególnym obszarom tematycznym. Aby wziąć udział w wydarzeniu organizowanym w formule online należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu zgłoszenia link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową:

 1. obszar: mobilność i przestrzeń | poniedziałek 4 kwietnia 2022 r. w godz. 11:00-13:00 | formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/r/NUnvGmzN5T
   
 2. obszar: ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | poniedziałek 4 kwietnia 2022 r. w godz. 14:00-16:00 | formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/r/RwRsu4H1Bn
   
 3. obszar: rozwój gospodarczy | wtorek 5 kwietnia 2022 r. w godz. 13:00-14:40 | formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/r/iEzQKz3dLw
   
 4. obszar: rozwój społeczny i kultura |wtorek 5 kwietnia 2022 r. w godz. 14:45-16:15 | formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/r/57C75vGBUS  


Uwagi do projektu zmian Strategii będzie można również przekazać w czasie wysłuchania publicznego, które odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00 w formule online. Osoby, które zamierzają zabrać głos w wysłuchaniu, mogą zgłosić się w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2022 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego od dnia 26 marca 2022 r. na stronach Miasta. Maksymalną liczbę mówców określa się na 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są: 
 

 • mieszkańcy Miasta Gdańska, 
   
 • lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, tj. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, instytucje gospodarcze i zawodowe działające na rzecz gdańszczan, organizacje pozarządowe oraz uczelnie i jednostki naukowo-badawcze, 
   
 • sąsiadujące z Gminą Miasta Gdańska gminy (Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Żukowo, Gmina Stegna, Gmina Kolbudy, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Miasto Pruszcz Gdański) oraz ich związki, jak i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 


Więcej informacji na stronie: www.gdansk.pl/strategia


Dokumenty do pobrania:

Projekt zmian Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta

Projekt zmian Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta - wersja dostępna cyfrowo

Formularz zgłaszania uwag

 • GIWK