Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Raport z badania “Zawsze po drodze”

Jak podróżujemy w czasie pandemii? Zrezygnowaliśmy z transportu publicznego, chodzenia pieszo i jazdy na rowerze. Chętniej za to wybieramy samochód. Tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Gazety Wyborczej.  Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców miast, gmin i powiatów należących do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz powiatu kościerskiego.
 

OMGGS został partnerem Gazety Wyborczej w badaniu pod nazwą „Zawsze po drodze - w przyszłość z transportem publicznym”. Od grudnia ub.r. do marca 2021 r., co tydzień na łamach dziennika oraz w serwisie Wyborcza.biz, ukazywały się  artykuły poświęcone temu tematowi.  W lutym 2021 roku wśród mieszkańców OMGGS oraz powiatu kościerskiego przeprowadzono badania, które dotyczyły oceny transportu publicznego podczas pandemii koronawirusa i przed pandemią

Badanie zostało zrealizowane metodą łączoną CAWI/CATI. Wzięły w nim udział osoby, które korzystały z transportu publicznego przed pandemią kilka  razy w tygodniu lub częściej. Raport bazuje na wypowiedziach 1 944 respondentów. 

Oto wnioski wynikające z badania:

Na badanym obszarze ocenę bardzo dobrą lub dobrą wystawiło transportowi publicznemu 89% badanych. 96% ocen bardzo dobrych lub dobrych odnotowano wśród respondentów z Gdyni. W Gdańsku odsetek takich ocen wyniósł 92% a w Sopocie 95%. Transport publiczny lepiej oceniają kobiety – 90% oraz osoby w wieku powyżej 65 lat – 94%. Generalnie należy podkreślić, że ocena transportu publicznego jest bardzo wysoka.


W kontekście sposobów przemieszczania się / środków transportu wykorzystywanych przez badanych w okresie przed pandemią oraz w czasie pandemii zwraca uwagę spadek korzystania z transportu publicznego – na całym badanym obszarze wyniósł on 31 punktów procentowych (p.p.), w tym w Gdańsku – spadek o 44 p.p., Gdyni – 30 p.p., Sopocie – 29 p.p.. W poruszaniu się samochodem osobowym nastąpił wzrost korzystania o 12 p.p. (z 53% przed pandemią do 65% podczas pandemii). Korzystanie z roweru na badanym obszarze zadeklarowało przed  pandemią 23% badanych, podczas pandemii 18% (spadek o 5 p.p.).

Trzy główne powody zmiany częstotliwości korzystania z transportu publicznego to: obawa przed wirusem (47% deklaracji osób, których częstotliwość korzystania z transportu publicznego uległa zmianie), wprowadzone obostrzenia – 35% oraz zmiana formy pracy – 34%.

Regularne korzystanie z transportu publicznego po zakończeniu pandemii zadeklarowało na badanym obszarze 82% badanych. Osoby, które zadeklarowały, że po zakończeniu pandemii nie będą korzystały z transportu publicznego, jako główny powód takiej deklaracji podają obawę o zdrowie – 41% wskazań takich respondentów.

Oceniając bezpieczeństwo poruszania się po mieście podczas pandemii w skali 1 do 10 (1 – oznacza bardzo niebezpieczne, 10 – bardzo bezpieczne)  za najbezpieczniejsze uznano poruszanie się pieszo – średnia ocena 8,30 oraz poruszanie się samochodem – średnia ocena  8,23. Za najmniej bezpieczny uznano transport publiczny – średnia ocena to 6,52.

Oceniając ryzyko zarażenia się COVID-19 w różnych miejscach w skali 1 do 10 (1 – oznacza bardzo mało prawdopodobne, 10 – bardzo prawdopodobne)  za najbezpieczniejsze miejsce spośród testowanych uznano sklep – średnia ocena 4,69, za najmniej bezpieczne miejsce szpital – średnia ocena 6,04. Warto zauważyć, że ocena najwyższa nieznacznie przekracza wartość 6,00, co oznaczać może, że generalnie ryzyko zarażenia się COVID-19 przez respondentów oceniane jest bardzo nisko lub jesteśmy na tyle zmęczeni panującą pandemią, że zaczyna ta sytuacja obojętnieć i nie przywiązujemy do tego wagi.

Analizując prezentowane opinie dotyczące pandemii 51% badanych zgadza się, ze stwierdzeniem, że w komunikacji publicznej pasażerowie często łamią nakaz zasłaniania ust, 78% zgadza się ze stwierdzeniem, że w komunikacji publicznej trudno jest utrzymać dystans społeczny, 60% zgadza się ze stwierdzeniem, że w czasie pandemii pojazdy komunikacji publicznej są częściej dezynfekowane, choć co 10 osobie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. 65% badanych zgadza się też ze stwierdzeniem, że pojazdy komunikacji publicznej także w trakcie pandemii jeżdżą przepełnione.

Szczegółowy raport z badania  >>>

 

  • GIWK