Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia dla klimatu. “Kalkulator” podpowie, jak poprawić jakość powietrza

Elektroniczny “kalkulator”, dzięki któremu będzie można się dowiedzieć, jaki wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla ma modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej czy wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła - takie narzędzie stworzą partnerzy unijnego projektu LOCALISED, w którym bierze udział Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Mieszkańcy metropolii, samorządowcy i przedsiębiorcy będą też mogli sprawdzić, jakie działania wpłynęły na  poprawę jakości powietrza w innych europejskich miejscowościach i przenieść te praktyki na swój teren.

 

Projekt LOCALISED ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Na zdjęciu znak z napisem CO2
Fot. Pixabay

 

Jak osiągnąć założenia  Europejskiego Zielonego Ładu - czyli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla (CO2)  o co najmniej 55 procent do 2030 r., w porównaniu z poziomami z 1990 roku? To bardzo trudne zadanie dla lokalnych władz i mieszkańców.


- Jako mieszkaniec metropolii chciałbym wiedzieć, jaki wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery ma np. poprawa termoizolacyjności budynku mojego sąsiada albo wymiana oświetlenia na ekologiczne na ulicy przy której mieszkam - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - Za 4 lata będę mógł to sprawdzić dzięki kalkulatorowi stworzonemu przez partnerów unijnego projektu LOCALISED, w którym bierze udział OMGGS. Jako metropolia podejmujemy wiele działań, które pomagają gminom w osiąganiu założeń  Europejskiego Zielonego Ładu.  Udział w tym projekcie to nasz kolejny krok w stronę zielonej metropolii.


Projekt LOCALISED ma pomóc mieszkańcom,  lokalnym władzom i przedsiębiorcom zrozumieć, jakie mają możliwości dostosowania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Mieszkaniec np. Tczewa będzie mógł sprawdzić, za pomocą jakich działań  obniżono emisję CO2 w podobnym europejskim  mieście, a następnie wskazać konkretne rozwiązania władzom swojej miejscowości.


- Partnerzy projektu LOCALISED podjęli się stworzenia przyjaznego dla użytkownika elektronicznego narzędzia. “Kalkulator” w łatwy i przystępny sposób będzie pokazywać, jak poszczególne działania czy inwestycje realizowane przez samorządy, biznes i mieszkańców będą wpływać na emisję CO2 - mówi Agnieszka Rózga-Micewicz, koordynatorka projektu z OMGGS. - Narzędzie wskaże, o ile można ograniczyć emisję dwutlenku dzięki np. politykom miejskim nakierowanym na likwidację pieców, zmniejszeniu zależności od samochodów osobowych wśród mieszkańców czy też zmianie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, np. poprzez wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji.


Projektowany “kalkulator” ma  dostarczać informacje we wszystkich 24 językach krajów UE.


Projekt jest realizowany przez 12 partnerów z 6 państw: Polski, Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Włoch. Biorą w nim udział specjaliści z zakresu zielonego ładu, transformacji energetycznej i adaptacji do zmian klimatu, przedstawiciele uniwersytetów, a także lokalnych władz miejskich.

Partnerzy to: Forschungszentrum Jülich, Institute of Energy and Climate Research, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Austrian Society for Environment and Technology, Catalonia Institute for Energy Research, Instytut Maszyn Przepływowych, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climaticih, Universiteit Twente z Holandii, Climate Media Factory UG, T6 Ecosystems s.r.l., Wydział Energii Miasta Wiedeń, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, gmina Barcelona.


Projekt Localised otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej “Horyzont 2020" w zakresie innowacji i badań naukowych. Potrwa do października 2025 roku.


Metropolia jest eko


W OMGGS kwestie ochrony klimatu zajmują priorytetowe miejsce.

  • Wraz z ekspertami opracowaliśmy Zieloną Księgę, w której zidentyfikowane zostały kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu na terenie naszej metropolii.
  • W 40 szkołach realizujemy ekologiczno-edukacyjny projekt “Klimat w szkołach metropolii”, który ma na celu podniesienie świadomości młodych i starszych mieszkańców na temat zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. 
  • Organizujemy takie wydarzenia, jak Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej czy Dni Solidarności Klimatycznej, które również podnoszą ekologiczną świadomość mieszkańców i służą osiągnięciu jak najszybciej neutralności klimatycznej.
  • Dzięki zaangażowaniu w program ELENA, wspieramy samorządy w działaniach służących poprawie efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.

 

  • GIWK