Metropolitalne wiadomości

aktualności

Dialog techniczny dotyczący roweru Mevo


Rowery Mevo będące własnością OMGGS zostały zabrane z ulic metropolii i zabezpieczone. Rozpoczyna się audyt sprzętu i całego systemu. Należy pamiętać, że system to nie tylko rowery, stacje i aplikacja, ale także działania operacyjne – przede wszystkim naprawy i relokacja rowerów.


Zarząd OMGGS podjął decyzję o ogłoszeniu dialogu technicznego dotyczącego roweru Mevo. Odbędą się konsultacje z wykonawcami potencjalnie zainteresowanymi operowaniem i rozwojem systemem w przyszłości. Dialog techniczny nie jest osobnym trybem postępowania, w wyniku którego zostanie dokonany wybór wykonawcy. Pozwoli natomiast na opracowanie dokumentacji przetargowej, która uwzględni obecnie dostępne na rynku rozwiązania i w największym zakresie będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców metropolii. 


Przedmiotem dialogu będzie doradztwo dotyczące przede wszystkim zagadnień technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem roweru metropolitalnego Mevo, a także zebranie informacji na temat najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych. Dialog potrwa minimum 6 tygodni, a zebrane dane posłużą do opracowania dokumentacji postępowania, które będzie miało na celu wyłonienie operatora roweru miejskiego.


Szczegółowe informacje

 

 

***

28 października 2019 roku Zarząd OMGGS podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym operatorem roweru metropolitalnego Mevo, spółką NB Tricity. Niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów, niedotrzymywanie parametrów obsługi systemu - nieustanne usterki, częsty brak dostępności rowerów i inne problemy - nie dawały nadziei na to, że spółka będzie w stanie kontynuować projekt, zwłaszcza wobec planowanego wzrostu liczby rowerów. Była to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronę środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tego projektu. Zarząd OMGGS jest zdeterminowany,  aby mieszkańcy metropolii mogli korzystać z dużej i sprawnej floty rowerów publicznych. Dlatego też opracowywane są scenariusze działania, mające na celu: kontynuację użytkowania i obsługi 1224 rowerów, a także, zgodnie z pierwotnym założeniem, poszerzenie systemu w przyszłości.

  • GIWK