Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

GOM o partnerstwie publiczno-prywatnym

Podczas drugiego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego zaprezentowano doświadczenia Gdańska w zakresie wyłaniania dostawców usług ubezpieczeniowych.

W kolejnej części zaproszeni specjaliści - Joanna Wiśniewska. Project Manager w Urzędzie Miejskim w Sopocie oraz Tomasz Srokosz, radca prawny z Kancelarii KSP T. Srokosz i Wspólnicy sp.k. - przedstawili szereg zagadnień z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego – od aspektów prawno-finansowych, po inwestycyjne.
Joanna Wiśniewska omówiła inwestycje w formule szerokiego PPP na przykładzie rewitalizacji terenów dworca PKP w Sopocie, natomiast Tomasz Srokosz skupił się na aspektach prawnych takiego wariantu. Oboje podkreślili wagę współpracy i zaangażowania wszystkich stron w proces planowania inwestycji.
Tomasz Srokosz wskazał na ogromną determinację i otwarte podejście Gminy Sopot podczas wyłaniania partnera prywatnego, wskazując jednocześnie, że to ewenement w skali kraju, jeżeli chodzi o realizację formuły PPP. Przedstawiciele Sopotu zachęcali do korzystania z usług doradców zewnętrznych, m.in. z zakresu prawa i finansów, co realnie zwiększa szanse powodzenia całego przedsięwzięcia, zwłaszcza od strony formalnej. Doświadczenia Sopotu w zakresie realizacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego można obecnie potraktować jako sztandarowy przykład takich przedsięwzięć w kraju.

Dokumenty do pobrania:

Ubezpieczenie gminy miasta Gdańska

Rewitalizacja dworca w Sopocie

Prawne aspekty PPP na przykładzie rewitalzacji dworca w Sopocie
 

  • GIWK