Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolitalna diagnoza klimatyczna - ruszyły konsultacje

Diagnoza adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - to jeden z najważniejszych dokumentów dot. klimatu i środowiska, który będzie miał wpływ na przyszłość metropolii. Teraz każdy mieszkaniec może zostać jego współautorem i mieć wpływ na jego kształt. Ruszyły konsultacje, które potrwają do 27 września.

Fale upałów, gwałtowne burze, powodzie, podtopienia i susze  - to zjawiska, które najbardziej zagrażają metropolitalnym miastom i wsiom -  tak wynika z diagnozy, która została przeprowadzona na potrzeby Strategii Ponadlokalnej OMGGS. Prace nad diagnozą trwały prawie rok. Teraz dokument trafia do konsultacji dla mieszkańców.

 

Jak powstała diagnoza?

Badania przeprowadzono w 60 gminach.  Eksperci w ankietach rozesłanych do gmin OMGGS pytali o występowanie zjawisk, które są skutkiem zmian klimatu, jak silne porywy wiatru, intensywne burze, deszcze nawalne, fale upałów i dni gorących, fale chłodu, powodzie, podtopienia, susze, koncentracja zanieczyszczeń powietrza. Diagnoza ocenia stan aktualny i stawia prognozy do 2050 r.

Źródłami informacji były poza samorządami OMGGS: Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (Energa Operator, PGS,),  spółki komunalne, powiatowe sztaby kryzysowe, powiatowej jednostki państwowej straży pożarnej, GUS BDL, PBPR, Państwowy Instytut Geologiczny, GIOŚ, Wody Polskie, Lasy Państwowe.

 

Jak zgłosić swoje uwagi?

-Zapraszamy mieszkańców, samorządowców, aktywistów do zapoznania się z diagnozą i proponowanymi działaniami adaptacyjnymi oraz do przedstawienia uwag - mówi Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki i środowiska OMGGS. - Otwarte konsultacje potrwają dwa tygodnie, do 27 września. Liczymy też  na wskazanie potrzeb, które nie zostały ujęte w dokumentach.

Oto linki do dokumentów oraz formularza konsultacyjnego:

DIAGNOZA:
>>> Diagnoza adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot

ZAŁĄCZNIK:
>>> Załącznik do „Diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot” plan adaptacji

FORMULARZ:
>>>> Formularz konsultacyjny

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: energia@metropoliagdansk.pl.

 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Opracowanie diagnozy dotyczącej klimatu, środowiska i energetyki otwiera drogę do pracy nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030. Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot wyznaczy kierunki współpracy metropolitalnej na najbliższe kilkanaście lat i będzie podstawą do  planowania i realizowania inwestycji w gminach.

Strategia Ponadlokalna OMGGS obejmuje trzy diagnozy:  dot. energetyki i środowiska, diagnozę mobilności (ang. SUMP) oraz diagnozę społeczno-gospodarczą.

Strategia określi cele rozwoju OMGGS, z uwzględnieniem działań planowanych do realizacji ze środków nowych programów Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

 


Czytaj także: Dni Solidarności Klimatycznej 2021 - czyli metropolia dla środowiska

 

 

 

 

  • GIWK