Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Na pomoc dzikim zwierzętom.

Podczas dzisiejszego spotkania Komisji GOM ds. Infrastruktury i Środowiska przedyskutowano koncepcje pomocy rannym dzikimi zwierzętom. Z problemem tym coraz częściej stykają się pracownicy urzędów na terenie OM, do których mieszkańcy zgłaszają informacje o znalezionych chorych lub rannych zwierzętach.

Głównym celem spotkania było ustalenie wspólnego kierunku działania w zakresie pomocy rannym dzikim zwierzętom (dot. m.in. leczenia, ochrony i opieki) na obszarze GOM.
Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie byłoby utworzenie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami specjalizującymi się w zakresie ochrony dzikich zwierząt, jak i również zapewnienie im profesjonalnej kadry oraz stabilnych źródeł finansowania.
Obecnie odpowiedzialność za los rannego dzikiego zwierzęcia jest podzielona na wiele podmiotów - są to zarówno samorządy, jak i zarządcy dróg, RDOŚ, nadleśnictwa oraz organizacje pozarządowe i ośrodki profesjonalnie zajmujące się ochroną środowiska. Odpowiedzialność zależy także od miejsca gdzie znaleziono ranne zwierzę.

Na spotkaniu przedstawiono trzy prezentacje:

1. Fundacja Pomocy Dzikim Zwierzętom „Przystań” – Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom w Gdańsku
2. Stowarzyszenie „Ptaki Polskie” – Ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt
3. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”na temat działalności ośrodka.

Choć ustawa samorządowa nie zobowiązuje gmin do żadnych czynności w tym zakresie, to zdarzają się przypadki zaangażowania gmin w pomoc rannym zwierzętom. Warto jednak zauważyć, iż dyscyplina finansów publicznych nie pozwala na wydatkowanie środków na ten cel. Obecnie jedyną drogą finansowania - i niestety nie najlepszą - są konkursy dla organizacji pozarządowych. Zdaniem gmin tematem powinien zająć się RDOŚ w porozumieniu w kwestii finansowania z WFOŚ.

Ze względu na lukę w prawie samorządy mimo chęci nie są w stanie bezpośrednio finansować ośrodków pomagających rannym dzikim zwierzętom. Wnioski z Komisji trafią do Zarządu GOM, który ma zainicjować rozmowy  nt. kompleksowego rozwiązania problemu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego, (który ma wpływ na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska). Zamierzonym efektem działania ma być systemowe rozwiązanie oraz wypracowany schemat finansowy wspierania ośrodków zajmujących się ratowaniem rannych dzikich zwierząt.