Metropolitalne wiadomości

aktualności

Nowa mobilność - postulaty zmian prawnych

Jakie zmiany legislacyjne należy wprowadzić, by nadążyć nad dynamicznie rozwijającym się rynkiem nowej mobilności? Razem z ekspertami rozmawiamy o aktualizacji Białej Księgi przygotowanej przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Zebrane uwagi zostaną skierowane do Ministra Infrastruktury z apelem o ich wdrożenie w polskim prawodawstwie.
 


W ostatnich latach rynek pojazdów współdzielonych, tzw. sharing mocno się rozwinął i zyskał na popularności wśród mieszkańców. Na ulicach polskich miast i gmin pojawia się coraz więcej operatorów oferujących wynajem na minuty: rowery, hulajnogi, skutery czy samochody. Sytuacja ta powoduje konieczność nowelizacji wielu przepisów prawa określających na nowo definicje pojazdu czy operatora współdzielonego.

Wychodząc naprzeciw potrzebie dostosowania przepisów prawa do rzeczywistości związanej z rozwojem rynku nowej mobilności zespół ekspertów opracował Białą Księgę będącą katalogiem ponad 120 zmian legislacyjnych koniecznych do wdrożenia. Nad zmianami kodyfikacyjnymi pracowało 10 kancelarii prawnych i firm doradczych. Partnerami dokumentu są jednostki administracji centralnej, samorządu terytorialnego, naukowe i badawcze oraz prywatni użytkownicy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
 

          >>>  Treść Białej Księgi Nowej Mobilności


Podczas dyskusji w formule online partnerzy dokumentu rozmawiali o aktualizacji dokumentu, o harmonogramie dalszych działań których celem jest przedstawienie efektów prac Ministrowi Infrastruktury z postulatem wdrożeniowym w polskim ustawodawstwie.

Podczas spotkania zaprezentowano Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (SUMP). Zaprezentowany został proces jego powstawania,  cele i założenia oraz możliwości finansowania zawartych w nim działań z funduszy europejskich.
 

  >>> Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla OMGGS

 

  • GIWK