Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

O metropolii z parlamentarzystami na Śląsku

Posłowie i senatorowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych spotkali się na Śląsku, aby zapoznać się z funkcjonowaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pomorze reprezentował senator Ryszard Świlski.

W wyjazdowym posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego uczestniczyli samorządowcy z Pomorza, Dolnego Śląska, Łodzi i Krakowa. Spotkanie było okazją do zaprezentowana i podsumowania dwuletnich dokonań jedynej prawnie usankcjonowanej metropolii w Polsce. 

Dotychczasowe doświadczenia, cele i wyzwania jakie stoją przed metropolią na Śląsku zaprezentował Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. Podczas spotkania rozmawiano o strukturze organizacyjnej metropolii, jej budżecie oraz realizowanych projektach.

- Utworzenie metropolii na Śląsku opłaca się przede wszystkim małym gminom, które sąsiadują z dużymi miastami. Dzięki realizacji wspólnych zadań otrzymują nierzadko zwrot do swojego budżetu sięgający 2 mln zł, powiedział Kazimierz Karolczak.

Głównym sukcesem wynikającym z utworzenia Górnosląsko - Zagłębiowskej Metropolii jest pełna integracja wszystkich organizatorów lokalnego transportu zbiorowego. Metropolia na Śląsku dysponując budżetem w wysokości ponad 1,2 mld zł realizuje zadania w zakresie:

  • Kształtowania ładu przestrzennego,
  • Rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego,
  • Planowania, koordynacji, integracji  i rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej,
  • Metropolitalnych przewozów pasażerskich,
  • Współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego,
  • Promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Do zadań utworzonego w listopadzie 2019 r. Zespołu Parlamentarnego ds. Związków Metropolitalnych należy przede wszystkim przygotowanie projektów ustaw o związkach metropolitalnych, wspieranie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego oraz promowanie i zwiększanie świadomości społecznej idei metropolii. W pracach zespołu z Pomorza uczestniczy dwóch parlamentarzystów: poseł Agnieszka Pomaska oraz senator Ryszard Świlski.

  • GIWK