Metropolitalne wiadomości

aktualności

Plusy i minusy transportu w pow. wejherowskim. Mieszkańcy tworzą plan rozwoju mobilności

- Pamiętajcie o małych miejscowościach, wykluczonych komunikacyjnie, często pomijanych w strategiach mobilnościowych - apelowali mieszkańcy powiatu wejherowskiego, którzy w czwartek 20 maja spotkali się na warsztatach z cyklu #MobilnaMetropolia, organizowanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, aby porozmawiać o transporcie w ich regionie. Kolejne warsztaty przed nami - najbliższe w powiecie lęborskim.

W warsztatach, które odbyły się online, wzięło udział blisko 50 osób. Dyskusja przewidziana na dwie godziny, przedłużyła się o kilkadziesiąt minut. Tematów do omówienia było - jak się okazało - więcej, niż przewidywała formuła spotkania. Uwagi, pomysły i propozycje mieszkańców zostaną ujęte w Planie Zrównoważonej Mobilności (SUMP), który opracowuje biuro OMGGS wraz z ekspertami.

- To drugie tego typu warsztaty i kolejne z dużą frekwencją i zaangażowaniem uczestników. To dowód na to, że mieszkańcy chcą decydować o swojej miejscowości, mają wiele pomysłów i rozwiązań lokalnych problemów komunikacyjnych, które władzom być może nie przyszłyby do głowy - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. mobilności w OMGGS. - Cieszy nas to ogromnie, bo właśnie taka jest idea warsztatów i założenie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) - dokument powstaje dla mieszkańców i wspólnie z nimi. Razem zmieniamy okolicę i metropolię!

O tym, jakie pomysły na rozwój transportu w swoim regionie mieli mieszkańcy powiatu puckiego przeczytasz TU >>>>

Plan Zrównoważonej Mobilności wskaże kierunki rozwoju transportu w regionie, będzie też podstawą do ubiegania się o unijne dotacje.

- Chcemy, żeby mieszkańcy Trójmiasta, Kaszub, Kociewia, Żuław nie przeprowadzali się do Berlina czy Londynu, tylko żeby zostali u nas - powiedział Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS. -  Aby tak było, musi im się tu dobrze żyć, przestrzeń wokół nas powinna być sprawnie zorganizowana. Biuro OMGGS tworzy strategię rozwoju regionu do 2030 r. Strategia mobilności jest jednym z kluczowych jej elementów. Ważne jest rozwijanie infrastruktury, dróg, w szczególności tras kolejowych, ale to nie wszystko i o tym również rozmawiamy z mieszkańcami podczas warsztatów. Budujmy politykę mobilności wspólnie!


Jak udoskonalić transport w pow. wejherowskim? Mieszkańcy mają głos!

W czwartkowych warsztatach #MobilnaMetropolia oprócz mieszkańców powiatu wejherowskiego, wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele lokalnych przewoźników i eksperci.

Spotkanie odbyło się online, na platformie zoom. Trwało 2 i pół godziny. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 zespołów. Każdy zespół przez kwadrans brał udział w dyskusji w kolejnych “pokojach” tematycznych:

 • transport zbiorowy,
 • ruch pieszy i rowerowy, 
 • indywidualny ruch samochodowy/parkowanie,
 • transport towarów,
 • zarządzanie mobilnością,
 • wizja

Na koniec wszystkie grupy spotkały się w jednymi “pokoju” i moderatorzy podsumowali dyskusję. Wnioski, uwagi, propozycje rozwiązania problemów  zostały zapisane na muralu.

Moderatorami czwartkowego spotkania byli: Alicja Pawłowska i Justyna Suchanek z UM w Gdyni, dr hab. Marcin Wołek, profesor UG w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Daniel Kaszubowski z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej, Tomasz Mackun, wykładowca PG specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i Karolina Orcholska z OMGGS.


Ruch pieszy i rowerowy w pow. wejherowskim

Podczas dyskusji mocno wybrzmiała potrzeba edukacji wszystkich uczestników ruchu, zwiększania świadomości, jak poruszać się na drogach, aby uniknąć konfliktów.

- Ważną kwestią jest edukacja najmłodszych i rodziców - powiedziała moderatorka Justyna Suchanek. - Podkreślano, że powinno być więcej takich akcji, jak Rowerowy Maj. W gminie Linia np. do akcji włączyły się prywatne sklepy, które ufundowały dzieciom lody w nagrodę za podróż do szkoły rowerem czy hulajnogą. To dodatkowo zmotywowało uczniów. Jako przykład dobrego rozwiązania podano Miasteczko Rowerowe w Rumi, gdzie do zabawy dzieci angażują rodziców.

Mieszkańcy zwłaszcza mniejszych miejscowości wskazywali miejsca, gdzie  brakuje infrastruktury rowerowej, chodników,  oświetlenia.

- Wiele osób zwracało uwagę na brak ciągłości trasy rowerowej na ul. Kosynierów, między Rumią i Redą - dodała moderatorka. - Mocno podkreślano niewystarczające skupienie na problemach z komunikacją w mniejszych miejscowościach.

Samochody i parkowanie w pow. wejherowskim

- Dużym problemem, według mieszkańców,  jest  brak koordynacji budowy sieci rowerowej między sąsiadującymi samorządami - powiedział moderator Tomasz Mackun. - Mieszkańcy wskazywali też  na konieczność rozbudowy systemów parkingowych park&ride. To rozwiązanie pozwala  na pozostawienie pojazdu na zabezpieczonym parkingu, bez obawy o kradzież czy dewastację i motywuje do korzystania z kolei.

Podczas dyskusji narzekano również na zbyt małą liczbę  miejsc parkingowych.  Jako rozwiązanie tego problemu podano m.in. budowę parkingów piętrowych. Padła też propozycja wprowadzenia systemu  profitów dla mieszkańców za udostępnianie  przydomowych miejsc do parkowania rodzicom, którzy podwożą dzieci do szkół.

- Moją uwagę zwrócił fakt, że wyszukujemy wiele powodów, dla których poruszamy się samochodem prywatnym - powiedział Tomasz Mackun. - A może problemem jest zbyt mała edukacja społeczeństwa w kwestii profitów, jakie niesie ze sobą zmiana nawyków transportowych, jak poprawa zdrowia czy ochrona środowiska? Coraz więcej pracodawców promuje dojeżdżanie do pracy rowerem, mając świadomość, że zdrowszy pracownik, to mniejsze koszty związane z jego absencją z powodu chorób.

Transport towarów w pow. wejherowskim

Mieszkańcy mniejszych miejscowości wskazywali na problem z ciężarówkami, które przewożą ciężkie towary wiejskimi drogami. Przykładem jest gmina Linia, gdzie znajduje się wiele żwirowni. Dodatkowo ciężarówki omijają korki na “szóstce”, jadąc przez Linię. Podobny problem jest w Rozłazinie w gminie Łęczyce. Jako rozwiązania problemów mieszkańcy wskazywali budowę spowalniaczy i zwężeń dróg.

Zarządzanie mobilnością


Moderatorka Alicja Pawłowska zwróciła uwagę na to, że w wielu grupach powracał temat  szkolnego autobusu, który rozwiązałby mnóstwo problemów związanych z transportem dzieci do szkół.

- Nawet jeśli nie byłoby możliwości podjeżdżania szkolnego autobusu bezpośrednio pod dom ucznia, jak w amerykańskich filmach, to można by zrobić po drodze, na dużych parkingach punkty zbiorcze, do których rodzice dowoziliby swoje dzieci. To zrozładowałoby wiele korków nie tylko na drogach przy szkołach - przekonywała pani Liliana.

- Pojawiły się też propozycje zamykania przyszkolnych ulic w porannych godzinach  - powiedziała Alicja Pawłowska. - Cieszy mnie, że uczestnicy warsztatów chwalili woonerfy , które powstały w Gdyni i Sopocie, czyli miejsca, gdzie priorytetem są piesi i rowerzyści.

Mieszkańcy widzą też potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa.

- Tu dużą rolę do odegrania mają samorządy, które powinny mocno promować środki transportu, zwracając uwagę na aspekty zdrowotne - podkreśliła moderatorka. - Samorządy powinny też przyjąć rolę platformy edukującej w kwestiach: kto, jak, gdzie powinien się poruszać. Ludzie są zagubieni i nie wiedzą, jak mają zgodnie z prawem korzystać np. z hulajnóg.

Wizja

-Mieszkańcy małych gmin zwrócili uwagę na to, że wiele miejscowości jest wykluczonych komunikacyjnie pod kątem stabilności internetu - powiedziała moderatorka Karolina Orcholska. - To dało się odczuć zwłaszcza w czasie pandemii. wiele osób nie mogło z tego powodu pracować zdalnie.

Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę organizowania przestrzeni do rekreacji, wypoczynku i integracji.

- O ile w miastach takich punktów jest już wiele, o tyle w małych  miejscowościach bardzo ich brakuje. Ta przestrzeń jest cenna w budowaniu relacji społecznych - mówiła moderatorka. - Mieszkańcy podkreślali też konieczność dobrego przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, dostosowania przepisów do potrzeb, ale też egzekucji tych przepisów.

Mieszkańcy apelowali też o oddzielenie ciągów pieszych od jezdni, aby zwiększyć bezpieczeństwo zwłaszcza w wioskach, przez które przejeżdża dużo samochodów.

Transport zbiorowy w pow. wejherowskim

- Podczas dyskusji wyłonił się zróżnicowany obraz transportu zbiorowego w powiecie wejherowskim - powiedział moderator  Marcin Wołek. - Rdzeń wyznacza linia kolejowa biegnąca przez Wejherowo, Redę i Rumię o wysokiej dostępności i niewielkich problemach związanych z transportem zbiorowym. Naprzeciw tych miast są gminy wiejskie, które często mają niewystarczający poziom obsługi publicznym transportem. Największy deficyt połączeń kolejowych jest w południowo-zachodniej i północnej części powiatu.

Mieszkańcy wskazywali na zbyt małą liczbę składów SKM-ki oraz za małą częstotliwość kursowania pociągów, szczególnie w godzinach porannych. Narzekają na to nie tylko osoby dojeżdżające do pracy, ale też młodzież szkolna.

- Apelowano też o to, aby w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rezerwować miejsce na rozwój infrastruktury transportowej - dodał moderator. - Powinniśmy wypracować uwspólnioną strategię rozwoju transportu zbiorowego, ale również transportu rowerowego dla całego regionu.

Co na to władze powiatu wejherowskiego?

Wicestarosta Jacek Thiel zwrócił uwagę na podstawowy problem, jakim jest brak finansów na realizację zadań drogowych.

- W 2020 r. na inwestycje drogowe (przebudowy, budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych) wydaliśmy 24 mln zł,  z czego  6 mln pochodziło z budżetu powiatu, 6 mln z budżetu gmin, a 12 mln ze środków rządowych - powiedział wicestarosta. - Jak na 412 kilometrów dróg powiatowych to niewystarczająca kwota. Problemem są też kwestie gruntowe i złożoność procedur związanych z inwestycjami drogowymi, co wiąże się z długim czasem od koncepcji do realizacji. Plusem zaś jest dobra współpraca naszych samorządów.

Uczestnicy warsztatów zaapelowali na koniec, aby - zamiast skupiać się na finansach - myśleć o wizji rozwoju transportu. - Nie wiadomo, jakie możliwości przyniesie nam przyszłość, a  kiedy stworzymy plan, będziemy mieć podstawę do  ubiegania się o pieniądze z różnych źródeł - powiedział jeden z mieszkańców.

Rejestracja na kolejne warsztaty

Aby wziąć udział w kolejnych warsztatach, wystarczy się zarejestrować klikając w link dla wybranego powiatu. Rejestracja nie zajmuje więcej niż minutę. Każdy z zarejestrowanych otrzyma zwrotną informację mailową wraz z linkiem na warsztaty.

Terminy warsztatów:

 • 25 maja - powiat lęborski - link
 • 27 maja - powiat kartuski - link
 • 1 czerwca - powiat gdański - link
 • 8 czerwca - powiat nowodworski - link
 • 10 czerwca - powiat malborski - link
 • 15 czerwca - powiat tczewski - link
 • 17 czerwca - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) - link

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki  Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą  Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

>>> Więcej informacji o SUMP

 

 

 • GIWK