Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Projekt Liquid Energy na Narodowym Kongresie Biometanu

Czy można wykorzystać skroplony biometan w transporcie - np. jako źródło energii zasilającej sieci trolejbusowe lub paliwo dla tramwajów wodnych? Czy biogaz odzyskany ze składowisk w zakładzie utylizacyjnym może być stosowany do napędu silników np. w śmieciarkach? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdą się w ekspertyzie powstającej na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot  w ramach projektu Liquid Energy. Ustalenia ekspertów zostaną zaprezentowane na V  Narodowym Kongresie Biometanu, który odbędzie się pod koniec maja w Warszawie.

Możliwości wykorzystania skroplonego biogazu w ramach projektu Liquid Energy zaprezentuje Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki i środowiska OMGGS i dyrektor Biura Energetyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  

- W ramach unijnego projektu Liquid Energy, na zlecenie OMGGS eksperci prowadzą analizy na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, Żeglugi Gdańskiej i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku - mówi Mariusz Sadłowski. - Sprawdzają m.in. czy gdańskie śmieciarki i tramwaje wodne mogą jeździć na ekologiczne paliwo powstałe ze skroplonego gazu i czy może on być źródłem energii zasilającej sieci gdyńskich trolejbusów. Ekspertyzy są już prawie gotowe. Wnioski z opracowań zaprezentuję  podczas kongresu w Warszawie.

V Narodowy Kongres Biometanu

V Narodowy Kongres Biometanu odbędzie się w dniach 30-31 maja 2022 r. w Warszawie  w formule stacjonarnej oraz online. To największe krajowe spotkanie branży biogazowej i biometanowej. Wydarzenie, organizowane przez Biomass Media Group, wydawcę „Rynku biogazu i biometanu” oraz „Poradnika inwestora biogazowego”, jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie biometanem w Polsce – odnawialnym gazem o ogromnym potencjale rozwoju.

grafika przedstawia zaproszenie na Piąty Krajowy Kongres

(Zdjęcie przedstawia zaproszenie na V Narodowy Kongres Biometanu.)

- V Narodowy Kongres Biometanu będzie okazją do przyjrzenia się sektorowi biometanowemu i próbą odpowiedzi na pytanie czy rok 2022 będzie można nazwać przełomowym dla biometanu w Polsce - mówi Jolanta Kamińska z wydawnictwa BMG. - Polska, z potencjałem produkcji 8 mld m sześć.  biometanu rocznie, jest dziś najbardziej perspektywicznym rynkiem dla rozwoju tego gazu w Europie!

Więcej informacji na temat kongresu, program, prelegenci i zapisy >>> W LINKU

Metropolia stawia na biometan

Projekt Liquid Energy ma zachęcić do powszechniejszego używania zielonych technologii, aby zmniejszyć zanieczyszczenie w regionie Morza Bałtyckiego. Jest realizowany przez 8 partnerów oraz 21 organizacji stowarzyszonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Współpracują przy nim przedstawiciele uniwersytetów, parków naukowo-technologicznych, specjaliści z zakresu energetyki, transformacji ekologicznej i zielonego ładu, a także branży paliwowej z Niemiec, Polski i Litwy.

- Ideą projektu jest zaprezentowanie możliwości, jakie daje wykorzystanie przede wszystkim skroplonego biometanu (bio-LNG) do produkcji czystej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zasilania budynków, a także jako źródło napędu dla pojazdów - mówi Krzysztof Perycz-Szczepański, zastępca dyrektora Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, jednego z partnerów projektu Liquid Energy. - Chodzi o zastąpienie paliwa tradycyjnego paliwem mniej emisyjnym i bezpieczniejszym dla klimatu.

Czytaj więcej na ten temat >>>  W LINKU

Pilotażowe inwestycje w ramach Liquid Energy

W ramach Liquid Energy powstają też prototypowe inwestycje. Jedna z nich - mobilna stacja tankowania skroplonego biogazu jest budowana na zamówienie  Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lidera projektu.

Czytaj więcej na ten temat >>> W LINKU

Kolejną pilotażową inwestycją jest dostosowanie silnika małego statku do zasilania skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub biogazem (bio-LNG). Dzięki projektowi wysłużona jednostka inspekcyjna Kapitanatu Portu w Szczecinie, Magda I,  wybudowana w 1978 roku - zyska nowe życie.

- Magda I będzie pierwszą w tej części Europy tak małą jednostką zasilaną paliwem gazowym - mówi Przemysław Rajewski ze szczecińskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu, które jest obecnie właścicielem jednostki. - W przyszłości posłuży do szkoleń i promocji ekologicznego zasilania jednostek śródlądowych. Zadaniem Magdy I będzie pokazanie, że LNG i bio-LNG mogą być też wykorzystane w małych jednostkach.

Liquid Energy – finansowanie i partnerzy

Projekt Liquid Energy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizują go:

  • Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (lider projektu),
  • Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
  • University of Rostock,
  • Akademia Morska w Szczecinie,
  • Klaipeda Science and Technology Park,
  • Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu w Szczecinie,
  • Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock,
  • Institute for Sustainable Economy and Logistics in Rostock.

Strukturę partnerstw współtworzy dodatkowo 21 organizacji i przedsiębiorstw, takich jak PGNiG, Wärtsilä Sweden AG czy UAB Emerson.

 

 

 

  • GIWK