Metropolitalne wiadomości

aktualności

Ruszyły kolejne nabory wniosków TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, to kolejne z elementów rządowej tarczy antykryzysowej, o które mogą starać się przedsiębiorcy, którzy przez koronawirusa nie mogą zarabiać. Wnioski rozpatrywać będą powiatowe urzędy pracy. Sprawdź, czy w Twoim powiecie ogłoszono już nabór.

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych


Dotacja skierowana jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku 2019. Przedsiębiorca dofinansowanie może przeznaczyć na pokrycie kosztów działalności gospodarczej np. opłacenie czynszu, podatku, odsetek kredytu. Na jakie środki może liczyć właściciel firmy?
Jeśli spadek obrotów wyniósł

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1300 zł miesięcznie,
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł miesięcznie,
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 2340 zł.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 3 miesięcy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie oraz przez taką samą liczbę miesięcy po zaprzestaniu wypłaty dofinansowania. Jeśli wiec pobierać je będzie przez 3 miesiące, nie może zamknąć ani zawiesić działalności przez 6 miesięcy. W przeciwnym wypadku dofinansowanie będzie podlegało proporcjonalnemu zwrotowi. Wnioski składamy do Urzędów Pracy właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegóły, w tym zasady ubiegania się o dofinansowanie znajdziesz tutaj:

INFORMACJA O NABORACH:


Gdański Urząd Pracy (dla mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego) – nabór od 15.04.2020 do 28.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6q7

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni (dla mieszkańców Gdyni i Sopotu)- nabór od 15.04.2020 do 28.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www,tiny.pl/7q6qf

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku - nabór od 15.04.2020 do 29.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6q1
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie - nabór od 15.04.2020 do 28.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6ql

Powiatowy Urząd Pracy Nowym Dworze Gdańskim - nabór od 16.04.2020 do 30.04.2020. Szczegóły i sposób składania: www.tiny.pl/7q6qn

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku- nabór od 17.04.2020 do 30.04.2020. Szczegóły i sposób składania: www.tiny.pl/7q3t8

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie - nabór od 16.04.2020 do 29.04.2020. Szczegóły i sposób składania: www.tiny.pl/7q37t

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach: nabór od 15.04.2020 do 28.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6q2

 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne


Dotacja skierowana jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku 2019. Dofinansowanie przedsiębiorca może przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Na jakie środki może liczyć właściciel firmy?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  • co najmniej 30% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 50% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 80% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

 

INFORMACJA O NABORACH:


Gdański Urząd Pracy (dla mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego w tym dla organizacji pozarządowych) – nabór od 15.04.2020 do 28.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6x4

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni (dla mieszkańców Gdyni i Sopotu)- nabór od 14.04.2020 do 27.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7qnlh

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku - nabór od 15.04.2020 do 29.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6x1

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie - nabór od 24.04.2020 do 08.05.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7mf3h

Powiatowy Urząd Pracy Nowym Dworze Gdańskim -  nabór od 16.04.2020 do 30.04.2020. Szczegóły i sposób składania: www.tiny.pl/7q6x5

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku - nabór od 17.04.2020 do 30.04.2020. Szczegóły i sposób składania: www.tiny.pl/7q3ts

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie - nabór od 16.04.2020 do 29.04.2020. Szczegóły i sposób składania: www.tiny.pl/7q37t

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach - nabór od 15.04.2020 do 28.04.2020. Szczegóły i sposób składania wniosków: www.tiny.pl/7q6xw

 

UWAGA!

Przypominamy też, że mikroprzedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 9 pracowników mogą ubiegać się o pożyczkę do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów firmy. Pożycza spłacana jest po 3 miesiącach karencji, przez okres 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy nie dokonają redukcji zatrudnienia mogą liczyć na umorzenie 75% wartości pożyczki. Nabór wniosków trwa od 1 kwietnia 2020 r.

Aktualnie oczekujemy na wprowadzenie zmian uchwalonych w Tarczy 2.0, dopuszczające umorzenie 75% pożyczki dla  przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące od jej  otrzymania. Szczegóły wkrótce!

 

Przeczytaj też:

Samorządy wspierają przedsiębiorców

 

 

 

 

  • GIWK