Metropolitalne wiadomości

aktualności

Szkoła przyjazna imigrantom i uczniom z niepełnosprawnościami

Na Pomorzu pracuje ok. 100 tys. imigrantów. Są naszymi sąsiadami, współpracownikami, nasze dzieci uczą się razem w szkołach, bawią na podwórku. Jak sprawić, aby wraz z rodzinami czuli się tu “u siebie”? M.in. o tym będziemy rozmawiać 17 listopada w Europejskim Centrum Solidarności podczas konferencji “Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji”. Będzie to też okazja do rozmowy o wdrażanych przez OMGGS standardach na rzecz imigrantów i osób z niepełnosprawnościami.

 

W pomorskich szkołach uczy się 5 tys. dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Bariera językowa, nowi nauczyciele, nowe zwyczaje i zasady panujące w szkołach, nowi koledzy - to wszystko sprawia, że często jest im  trudniej rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i predyspozycjami. Potwierdziły to badania przeprowadzone na zlecenie OMGGS. Aby pomóc tym dzieciom, powstał pilotażowy projekt ”Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji”.

- Pilotaż obejmie 30 szkół z największą liczbą uczniów z doświadczeniem migracyjnym w województwie - mówi Marta Siciarek, członkini prezydium Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS, koordynująca regionalną politykę migracyjną z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego.  - Naszym celem jest podwyższanie kompetencji kadr szkół, dostarczenie placówkom niezbędnej pomocy, ale też zsieciowanie wszystkich instytucji, które wspierają integrację jak np. biblioteki. Chcemy, by każdy z uczniów miał równe szanse edukacyjne i dobre perspektywy na przyszłość.

Projekt powstał w ramach wspólnych prac nad wdrożeniem Standardu Minimum w Integracji Imigrantów i Planu Działania w obszarze migracji 2021-22 Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego inauguracja odbędzie się 17 listopada w Europejskim Centrum Solidarności.

Szkoła włączająca w Standardach Minimum OMGGS

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako jedyna metropolia w Polsce wprowadza systemowe rozwiązania dla cudzoziemców oraz osób ze specjalnymi potrzebami, ujęte w tzw. Standardzie Minimum w Integracji Imigrantów (SMI) oraz Standardzie Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

W SMI znalazły się m.in. wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, szkolenia dla urzędników, kadr szkół i utworzenie powiatowych zespołów ds. migracji. Drugi standard obejmuje 30 konkretnych zadań dla samorządów, stawiając w pierwszej kolejności na świadomość i edukację: szkolenia dla nauczycieli i urzędników, obligatoryjne stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych, programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania i inne.

Do tzw. „pierwszej piątki” zadań w SMI należy przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Aby sprawdzić, jakie są potrzeby tych uczniów, ich rodziców i pracowników szkół, zostało przeprowadzone  badanie ankietowe (więcej na temat badania >>> TU). Projekt “Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji” powstał na podstawie wyników tego badania.

- W ramach wdrażania Standardu Minimum w największych gminach OMGGS i całego województwa, w koordynacji z Samorządem Województwa Pomorskiego,  powstały Zespoły Zadaniowe, które zajmują się rozwojem kompetencji instytucji publicznych, m.in przygotowaniem szkół do nauczania i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz organizacją kursów języka polskiego, w oparciu o pracę bibliotek - mówi Marta Siciarek.

“Szkoła włączająca” - inauguracja projektu w ECS

Konferencja otwierająca program „Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji” odbędzie się 17 listopada w ECS,  w godz. 11.00-13.30. Podczas inauguracji spotkają się dyrektorzy szkół, nauczyciele języków obcych, pracownicy bibliotek, pedagodzy, aby wspólnie rozwijać pomorskie  sieci integracji imigrantów.

O polityce migracyjnej Pomorza opowie marszałek Mieczysław Struk. O tym, jak Standardy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na rzecz Imigrantów oraz Osób z Niepełnosprawnościami wpisują się w model edukacji włączającej będzie mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydentka Gdyni, współprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno Gospodarczych OMGGS.

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego podczas prelekcji  “Edukacja-demokracja-solidarność. Szkoła jako wspólnota: pomimo różnic czy dzięki różnicom?” zastanowi się nad integracyjną rolą szkoły. O bardzo ważnej roli bibliotek we włączaniu imigrantów opowie Natalia Gromow z Biblioteki Gdynia.

Po prelekcjach nastąpi panel dyskusyjny. Temat to: “Potrzeby szkoły – o tworzeniu wspólnoty w różnorodnym świecie”. W dyskusji wezmą udział: Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, Sylwia Kilanowska-Męczykowska z Centrum Edukacji Nauczycieli, Tomasz Grybek z Fundacji Bohatera Borysa, Anna Kordzińska-Grabowska z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 3 w Gdyni, Natalia Kovalyshyna z Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku, Joanna Samp-Szulc ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni oraz Agnieszka Tomasik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku.

- Wielokulturowa i różnorodna językowo szkoła ma ogromny potencjał, a jednocześnie stawia przed kadrą wiele wyzwań - mówi Sylwia Kilanowska-Męczykowska, która jako konsultantka w CEN od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. - Działania systemowe w obszarze włączania migrantów są bardzo potrzebne.

- Dzisiaj pytaniem nie jest, czy wdrażać edukację włączającą, lecz jak to skutecznie realizować i rozwijać - mówi Tomasz Grybek z Fundacji Bohatera Borysa. - Prawo do równoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z grup defaworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami, jest prawem podstawowym. Powinniśmy dążyć nie tylko do budowy fundamentów organizacyjnych i infrastrukturalnych, lecz do kształtowania takiej edukacji włączającej, w której podejmowane działania wynikają nie wyłącznie z przepisów prawa, ale stanowią komponent kultury organizacyjnej. Wymaga to budowy partnerskich relacji pomiędzy stronami, skoncentrowanych na osobach z grup defaworyzowanych, które zakładają wymianę wiedzy, doświadczeń i kompetencji.

Unijny projekt EPIC - wymiana doświadczeń w adaptacji imigrantów

Aby usprawnić proces włączania imigrantów w życie mieszkańców naszego regionu, OMGGS bierze również udział w  unijnym projekcie pn. Europejska Platforma Integracji Miast (EPIC), finansowanym z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Uczestniczą w nim partnerzy, Chorwacji (Sisak), Niemiec (Oberhausen), Grecji (Janina i Saloniki), Włoch (Brescia i Sardynia), Polski (OMGGS), Portugalii (Lizbona), Hiszpanii (Alcorcón).

- Dzielimy się wiedzą, doświadczeniami m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, integracji dzieci z doświadczeniami migracyjnymi, wdrażamy rozwiązania, które sprawdziły się w partnerskich krajach - mówi Marta Siciarek, koordynatorka projektu z OMGGS. - Jednym z przykładów takich działań jest wspólne opracowanie gry edukacyjnej, służącej integracji dzieci, którą stworzył nasz partner z Sardynii, a my adaptujemy ją i wdrażamy u nas.

W ten sposób powstaje sieć obejmująca władze regionalne, organizacje pozarządowe i ogólnoeuropejskie stowarzyszenia.  - Wszystko to ma służyć integracji imigrantów na szczeblu lokalnym - dodaje Marta Siciarek. - Dążymy do tego, aby integracja przestała być wyzwaniem, a imigranci stali się pełnoprawnymi mieszkańcami naszego regionu. 

Relacja z konferencji >>> TU

  • GIWK