Metropolitalne wiadomości

aktualności

Urodzinowa wystawa odwiedza metropolitalne miasta i gminy

Wystawa z okazji 10-lecia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zawędrowała do Gdyni. Do wtorku 14 września można ją oglądać na placu Kaszubskim. Potem odwiedzi kolejne metropolitalne miasta i gminy.

15 września minie 10 lat od powołania stowarzyszenia metropolitalnego, które początkowo nosiło nazwę Gdański Obszar Metropolitalny. Okrągła rocznica jest okazją do spojrzenia wstecz i pochwalenia się tym, z czego jesteśmy dumni.

Przygotowaliśmy jubileuszową wystawę, na której można prześledzić najważniejsze wydarzenia na 10-letniej drodze budowania wspólnoty - od wizji, jaką miał pomysłodawca i twórca stowarzyszenia, prezydent Paweł Adamowicz, przez kolejne kamienie milowe, takie jak wyznaczenie kierunków rozwoju metropolii, zbudowanie strategii, aż do realizacji założeń i spojrzenia w przyszłość.

Zobacz również: Urodziny OMGGS na kongresie Smart Metropolia 2021

Idei powołania obszaru metropolitalnego od początku przyświecał jasno określony cel: funkcjonowanie stowarzyszenia ma przynosić korzyści mieszkańcom całego regionu. I tak się dzieje.

Na wystawie pokazujemy przykłady tego, co udało się już osiągnąć.

  • To wielomilionowe oszczędności, jakie zyskały metropolitalne samorządy np. dzięki ogłaszaniu wspólnych przetargów na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego, paliwa.
  • To kilkaset inwestycji, z których mieszkańcy stykają się na co dzień np. korzystając z węzłów transportowych, nowych linii tramwajowych, nowego taboru komunikacji miejskiej, sieci ścieżek rowerowych, zmodernizowanych szkół, przedszkoli, urzędów, budynków mieszkalnych.
  • To aktywizacja zawodowa mieszkańców, wsparcie w znalezieniu pracy, pomoc pedagogiczna, psychologiczna, zajęcia i warsztaty prowadzone w metropolitalnych domach sąsiedzkich.
  • To też wspieranie postaw obywatelskich, jak np. organizacja kampanii profrekwencyjnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. czy w wyborach prezydenckich w 2020 r., wspólne szycie patchworkowej biało-czerwonej flagi 4 czerwca 2019 r. w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych
  • OMGGS jest także przestrzenią współpracy w sferze kultury oraz działań skupiających się na problemach mniejszości, osób z niepełnosprawnościami i otoczenia, imigrantów, środowisk i osób wykluczonych, na tworzeniu równego dostępu do usług społecznych.

Ostatnia część wystawy to spojrzenie w przyszłość - perspektywa realizacji nowych przedsięwzięć, ale też wyzwań związanych między innymi ze zmianami klimatu, starzeniem się społeczeństwa, globalnymi procesami politycznymi i gospodarczymi.

Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest doprowadzenie do uchwalenia przez polski parlament ustawy metropolitalnej. Założyciele OMGGS od początku działań mieli świadomość, że bez ustawy metropolia nie wykorzysta swych wszystkich możliwości.

W najbliższych tygodniach wystawę będzie można obejrzeć między innymi w Sopocie, Władysławowie, Pucku.

 

  • GIWK