Metropolitalne wiadomości

aktualności

Ustawa metropolitalna trafiła do MSWiA

Projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na ręce wiceministra złożyli go wspólnie wojewoda pomorska, marszałek województwa pomorskiego, przewodniczący Związku Uczelni w Gdańsku oraz samorządowcy z Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Po raz kolejny rozpoczyna się droga legislacyjna dla ustawy, o którą wójtowie, prezydenci, burmistrzowie i starostowie zabiegają już od ośmiu lat. Metropolia na Pomorzu to nie tylko prawne możliwości współpracy, ale także dodatkowe środki na realizację działań dla mieszkańców.
 

 

22 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządowców z OMGGS z Pomorskim Zespołem Parlamentarnym oraz wiceministrem MSWiA Tomaszem Szymańskim i dyrektorem Grzegorzem Ziomkiem z MSWiA . W spotkaniach udział wzięli Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i wiceprezes Rady OMGGS, Magdalena Czarzyńska-Jachim, p.o. prezydenta Sopotu oraz Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina, Marian Cichon, starosta powiatu gdańskiego wraz z zastępczynią Natalią Błońską, Mirosław Augustyn, starosta powiatu tczewskiego, Leszek Sarnowski, starosta powiatu sztumskiego, Marek Zimakowski, wójt Przywidza, Michał Nowak, p.o. wójta gminy Pruszcz Gdański, Bogusława Engelbrecht, wójt Lini, rektor Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita oraz posłowie: Magdalena Kołodziejczak, Agnieszka Pomaska, Jacek Karnowski, Magdalena Sroka, Piotr Adamowicz, Patryk Gabriel, Stanisław Lamczyk, Rafał Siemaszko, senatorowie Ryszard Świlski i Leszek Czarnobaj.

- To co udało wam się zrobić to m.in. to, że uzyskaliście Państwo akceptację i zrozumienie. Podtrzymuję, że jest to dla nas również bardzo ważne - tak samo, jak ustawa metropolitalna. Oczekiwania społeczne wobec idei obszarów metropolitalnych są niezwykłe - jak również wokół ustawy. Mają Państwo moje wsparcie w tym zakresie - powiedział na spotkaniu wiceminister MSWiA Tomasz Szymański. I dodał, że jest to bardzo ważny społecznie projekt, dlatego będzie procedowany jako projekt rządowy. 

 


 

To ustawa, na którą czekają wszystkie pomorskie gminy


Od ośmiu lat samorządowcy OMGGS z 61 gmin i powiatów zabiegają o prawne usankcjonowanie metropolii. W 2020 r. projekt ustawy trafił do Sejmu jako senacka inicjatywa ustawodawcza. Jednak na początku zeszłego roku, po dwóch latach w tzw. “zamrażarce sejmowej” posłowie zdecydowali o odrzuceniu pierwszego czytania.

- Dzisiaj Pomorski Zespół Parlamentarny, ale także wiceminister do spraw samorządu w MSWiA otrzymali od pomorskich samorządowców projekt ustawy metropolitalnej. Jest to niezwykle ważne ze względu na kwestie rozwojowe naszej metropolii, chociażby kwestie związane z transportem i ochroną klimatu. Mam nadzieję, że to zrozumienie zarówno w Sejmie, jak i w rządzie będzie - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wiceprezes Rady OMGGS.


- Ustawa to nie tylko regulacje prawne, ale przede wszystkim rzeczywisty klimat współpracy, który towarzyszy nam od wielu lat. Przede wszystkim współdziałamy od najmniejszych do największych gmin, jako jedność. Wierzę, że ta inicjatywa, która została dzisiaj tak przychylnie przyjęta, spotka się ze sprawną realizacją i wkrótce doczekamy przyjęcia przez Sejm ustawy metropolitalnej. To ustawa, na którą czekają wszystkie pomorskie gminy- powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS.

 

Przygotowanie projektu to wysiłek wielu zaangażowanych stron - wojewody, marszałka, środowiska akademickiego, a także samorządowców z OMGGS.  Projekt popierają środowiska naukowe, biznesowe oraz związki samorządowe. Poparcie dla ustawy deklarują też pomorscy posłowie i senatorowie.

- Pomorzanie czekają na tę ustawę już od wielu lat. Nie ma już żadnych przeszkód, żebyśmy ją przyjęli. To dobra ustawa dla wszystkich mieszkańców całego Pomorza. Bez zbędnej zwłoki chcę, żeby Sejm, a później Senat ją procedowali i przyjmiemy ją na pewno - zapewnia senator Ryszard Świlski.

- Od 13 lat współpracujemy w ramach stowarzyszenia metropolitalnego. Jeżeli chcemy rozwijać Pomorze - metropolia musi powstać. Mogę powiedzieć, że my jako byli samorządowcy z metropolii- tematu nie odpuścimy - obiecują posłanka Magdalena Kołodziejczak i poseł Jacek Karnowski.


 

Co daje ustawa metropolitalna?


Ustawa metropolitalna to wyrównanie szans wszystkich mieszkańców OMGGS. To korzyści nie tylko dla miast, ale przede wszystkim dla gmin wiejskich, które czerpią z potencjału dużych samorządów.

- Dla nas jest ten projekt niezwykle ważny, bo chodzi w nim o integrację prowincji z metropolią. Kwestie transportowe, klimatyczne, edukacyjne, kulturalne - wiele płaszczyzn, gdzie możemy się spotkać i dyskutować. Mamy nadzieję, że ustawa o związku metropolitalnym zostanie uchwalona jak najszybciej - powiedział Leszek Sarnowski, starosta powiatu sztumskiego

Ustawa metropolitalna to wspólne planowanie inwestycji i przebiegu dróg, rozbudowa siatki połączeń, zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, lepsze skomunikowanie mniejszych miejscowości, wspólna troska o ochronę klimatu i czyste powietrza, a także rozwój zrównoważonej mobilności i lepsza promocja w Europie i na świecie. Ustawa to także dodatkowe środki na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że  co roku na Pomorzu zostanie kilkaset milionów złotych (5,75% podatku PIT),  które obecnie trafiają do budżetu państwa.


>>> Więcej na temat starań o ustawę metropolitalną dla Pomorza

>>> Projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza

 

 

 

 

 

 

  • GIWK