Metropolitalne wiadomości

aktualności

Prawie 8 lat starań o ustawę metropolitalną dla Pomorza

W tym roku minie 8 lat od kiedy samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot rozpoczęły starania o prawne usankcjonowanie istniejącej już współpracy metropolitalnej na Pomorzu. Przez ten czas wiele się wydarzyło. Spójrzcie, jakie działania podjęliśmy, by projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim trafił pod obrady Sejmu.

 

2016 r.

→ 28 czerwca 2016 r. w Szymbarku rozpoczęła się formalna droga ku utworzeniu związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Samorządowcy OMGGS podczas Walnego Zebrania Członków jednogłośnie poparli inicjatywę usankcjonowania metropolii na Pomorzu. W przyjętym apelu wyrazili wolę współpracy z Radą Ministrów w zakresie prac nad prawnym unormowaniem współpracy metropolitalnej na Pomorzu.

 

Na zdjęciu samorządowcy OMGGS podczas Walnego Zebrania Członków w Szymbarku w 2016 roku.

 

→ 11 lipca 2016 r. Zarząd OMGGS skierował do Prezesa Rady Ministrów, Beaty Szydło wniosek o rozpoczęcie prac nad regulacją przewidująca utworzenie związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Został on poparty uchwałą przyjętą przez Walne Zebranie Członków OMGGS. 12 lipca podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Jacek Karnowski, Wiceprezes Zarządu przekazał przyjęty wniosek na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sebastiana Chwałka.

 

→ 19 lipca 2016 r. samorządowcy OMGGS przedstawili wojewodzie pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi koncepcję utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W czasie spotkania Wojewoda zadeklarował poparcie dla usankcjonowania metropolii na Pomorzu.

Na zdjęciu samorządowcy OMGGS na spotkaniu z wojewodą pomorskim.

 

→  18 sierpnia 2016 r. Rada Miejska Rumi zadeklarowała poparcie dla utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

→ 10 listopada 2016 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach ZA.

 

→ 29 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjmuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego OMGGS. Plan to kompleksowy dokument, który określił ramy rozwoju przestrzennego metropolii na najbliższe kilkanaście lat.

 

2017 r.

→ 31 stycznia 2017 r. wiceminister MSWiA Sebastian Chwałek w odpowiedzi na skierowaną do premiera korespondencję przekazuje informacje, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidujący utworzenie związku metropolitalnego tylko w województwie śląskim. Uznano, że przyjęta 9 października 2015 r. ustawa o związkach metropolitalnych, na podstawie której mogłaby powstać metropolia na Pomorzu, posiada wady i zostanie uchylona. Rozwiązania dla kolejnych obszarów funkcjonalnych zostaną wdrożone po analizie funkcjonowania metropolii na terenie konurbacji śląskiej.

 

→ 16 lutego 2017 r. Zarząd OMGGS ponawia prośbę do premier Beaty Szydło o rozpoczęcie prac zmierzających do powołania związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Razem z deklaracją współpracy z Radą Ministrów i Parlamentem przesłano przygotowany przez OMGGS projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia wykonawczego ustalającego granice związku metropolitalnego na Pomorzu. Przekazano również argumentację, że dotychczasowe doświadczenia oraz poziom współpracy metropolitalnej w zasadniczy sposób nie odbiegają od tych na Śląsku.

 

→ 21 lutego 2017 r. dyrektor biura OMGGS, Michał Glaser kieruje do Parlamentarzystów wybranych z województwa pomorskiego korespondencję z kopią pisma do premier Beaty Szydło oraz projektami ustawy i rozporządzenia.

 

→ 27 marca 2017 r. podsekretarz stanu w MSWiA, Sebastian Chwałek odpowiadając na ponowne wystąpienie poinformował OMGGS, że 9 marca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Z chwilą wejścia w życie ustawy uchylony zostanie akt ogólny – ustawa o związkach metropolitalnych. MSWiA zakomunikowało, że nie planuje podjęcia prac nad przepisami umożliwiającymi utworzenie związków metropolitalnych w innych województwach. W opinii ministerstwa rozwiązania metropolitalne należy w pierwszej kolejności wdrożyć dla dwóch największych obszarów, czyli dla konurbacji śląskiej, a następnie dla terenów powiązanych funkcjonalnie wokół miasta stołecznego Warszawy. 

 

→ 9 czerwca 2017 r. temat ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim pojawił się podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W siedzibie MSWiA prezydenci Sopotu, Katowic i Warszawy przekonują rząd do poparcia wniosku OMGGS by ten poparł wniosek złożony w lipcu 2016 r. do premier Beaty Szydło.

→ 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków OMGGS z udziałem parlamentarzystów z Pomorza. Jednym z podjętych tematów była dyskusja nt. uchwalenia Ustawy Metropolitalnej. Podczas spotkania poparcie dla tej ważnej inicjatywy zadeklarowali Pracodawcy Pomorza. Wymiernym tego efektem było zawarcie porozumienia na rzecz związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

 

→ 25 września 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister MSWiA Sebastian Chwałek deklaruje wolę rozmowy nt. ustawy o związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Stanowisko w imieniu OMGGS zaprezentował wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

Na zdjęciu tablica z napisem Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji.

 

→ 8 grudnia 2017 r. pod hasłem niskoemisyjnego transportu zbiorowego odbyło Śląsku spotkanie dwóch metropolii. W dyskusji w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego uczestniczyli przedstawiciele pomorskich samorządów realizujących inwestycje metropolitalne. Rozmowy dotyczyły m.in. studium transportowego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skutecznego zarządzania energią elektryczną oraz systemów zarządzania ruchem.

→ 29 grudnia 2017 r. list Unii Metropolii Polskich do posłanki Agnieszki Pomaskiej w sprawie konieczności utworzenia związku metropolitalnego na Pomorzu - wzrorem metropolii śląskiej.

 

2018 r.

→ 22 stycznia 2018 r. temat ustawy metropolitalnej powraca za sprawą redakcji Dziennika Bałtyckiego, która rozpoczęła cykl debat: “Chcemy metropolii na Pomorzu” połączony z szeregiem publikacji o korzyściach ze współpracy metropolitalnej. W pierwszej z nich o szansach i potrzebach powstania metropolii rozmawiali: Paweł Chorąży – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Paweł Adamowicz – prezes OMGGS, prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek -  wiceprezes OMGGS, prezydent Gdyni, Jacek Karnowski - wiceprezes OMGGS, prezydent Sopotu, Patryk Demski – burmistrz Pelplina, Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, Kazimierz Kleina – senator z Platformy Obywatelskiej oraz Marcin Horała - poseł na Sejm z Prawa i Sprawiedliwości. Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie Deklaracji na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Na zdjęciach uczestnicy debaty oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Fot. Karolina Misztal/Dziennik Bałtycki.

 

→ 26 stycznia 2018 r. Zarząd Związku Miast Polskich na posiedzeniu w Wałbrzychu zaopiniował pozytywnie projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

→ 2 marca 2018 r. - mobilność tematem przewodnim drugiej debaty Dziennika Bałtyckiego z cyklu “Chcemy metropolii na Pomorzu”. Przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, gospodarczej jak i eksperckiej dyskutowali o transportowych priorytetach Metropolii. Panelistami byli: Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ryszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański, Marcin Wołek – radny Miasta Gdyni, specjalista od spraw komunikacyjnych oraz Krzysztof Rudziński – prezes spółki InnoBaltica.

→ 19 kwietnia 2018 r. - III debata Dziennika Bałtyckiego poświęcona została tematyce konkurencji na rynku pracy pomiędzy obszarami metropolitalnymi. O tym jak konkurować w skali kraju i Europy rozmawiali: Aleksandra Dulkiewicz – zastępca prezydenta miasta Gdańska, Katarzyna Gruszecka-Spychała – zastępca prezydenta miasta Gdyni, prof. Iwona Sagan – kierownik Katedry Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Joanna Witkowska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Maciej Grabski – prezes Olivia Business Centre.

→ 28 maja 2018 r. - o potrzebie uchwalenia ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim oraz korzyściach z niej wynikających rozmawiali przewodniczący rad gmin, miast i powiatów Metropolii. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspierając dążenia do usankcjonowania metropolii na Pomorzu podpisali deklarację na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Na zdjęciach radni pomorscy. 

 

→ 27 czerwca 2018 r. - czwarta odsłona debat Dziennik Bałtyckiego odbyła się pod hasłem “Metropolia - jak może służyć jakości życia na Pomorzu”. Dyskusja toczyła się wokół kilku obszarów tematycznych jakimi było zdrowie, edukacja i kultura. Panelistami byli: Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Paweł Orłowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prof. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, Hanna Pruchniewska - burmistrz Pucka oraz Jolanta Rożyńska - dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.


→ 18 lipca 2018 r. delegacja 18 samorządowców OMGGS na czele z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem spotkała się w Sejmie z parlamentarzystami, by przekonywać o potrzebie utworzenia metropolii na Pomorzu. Samorządowcy zaprezentowali projekt ustawy o związku metropolitalnym. W działaniach wspierała ich Danuta Kamińska, zastępca przewodniczącego zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. W spotkaniu udział wzięli posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Porozumienia. Pojawił się także jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy obecni na spotkaniu jednogłośnie poparli utworzenie Związku Metropolitalnego w pomorskim.

Na zdjęciu samorządowcy OMGGS na spotkaniu z parlamentarzystami.

 

→ 20-21 września 2018 r. 7. edycja Kongresu Smart Metropolia pn. “Metropolie wspólna sprawa”. Podczas panelu “Państwa-miasta. Czy metropolie powinny mieć wsparcie państwa” rozmawiano o potrzebie usankcjonowania metropolii w Polsce. Równolegle podczas wydarzenia prezydenci największych miast w Polsce zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich wystosowali Apel o inteligentny rozwój sieci metropolii, miast i miasteczek w którym wyrazili potrzebę powołania kolejnych związków metropolitalnych.

 

2019 r.

→ 6 lutego 2019 r. w Brukseli polscy samorządowcy spotkali się z Marc’iem Lemaitre, dyrektorem generalnym ds. Polityki regionalnej i miejskiej (DG Regio). Głównym tematem rozmów było uwzględnienie roli obszarów metropolitalnych w kształtowaniu polityki i wsparcia UE kierowanego dla Polski. W wydarzeniu wzięli udział: Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Na zdjęciu samorządowcy z Polski na spotkaniu z dyrektorem generalnym ds. polityki regionalnej i miejskieg DG Regio.  

 

→ 18 lipca 2019 r. wizyta w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Delegacja samorządowców OMGGS po 1,5 roku funkcjonowania metropoliii na Śląsku zapoznawała się z jej doświadczeniami. Rozmawiano o zasadach finansowania transportu publicznego, integracji taryfowej, koordynacji rozkładów jazdy, czy też zasadach sprzedaży i dystrybucji biletów.

 

 

→ 9 września 2019 r. debata w Europejskim Centrum Solidarności pn. “Ustawa Metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza”. Wzięli w niej udział kandydaci startujący w wyborach parlamentarnych. Wsparcie dla ustawy wyrazili wszyscy pretendenci na posłów reprezentujący: Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Lewicę i Polskie Stronnictwo Ludowe.  Gościem wydarzenia był Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Na zdjęciu debata w ECS, fot. G.Mehring/gdansk.pl.

 

→ 26 września 2019 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjmuje uchwałę popierającą utworzenie na terenie województwa pomorskiego związku metropolitalnego. Uznano, że przyjęcie regulacji prawnej byłoby odpowiedzią na potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla wykonywanych zadań o charakterze przekraczającym kompetencje pojedynczych samorządów.

 

Na zdjęciu od lewej: Jan Zarębski – reprezentant Pracodawców RP, wojewoda Dariusz Drelich, prezydent Pracodawców Pomorza / reprezentant Konfederacji Lewiatan Zbigniew Canowiecki, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego Hanna Zych-Cisoń /fot. Anna Kłos.

 

→ 19 listopada 2019 r. gośćmi kongresu ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit w Krakowie byli prezydenci Trójmiasta: Aleksandra Dulkiewicz, Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski. Podczas debaty zatytułowanej „Trójgłos o Trójmieście” rozmawiając o problemach współczesnych metropolii akcentowano temat prawnego usankcjonowania współpracy metropolitalnej na Pomorzu.

 

2020 r.

→ 29 stycznia 2020 r. wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci OMGGS przekazali w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska na ręce Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Senatorem koordynującym prace w izbie wyższej Parlamentu został Ryszard Świlski.

Na zdjęciu samorządowcy OMGGS z Marszałkiem Senatu.

 

→ 6 lutego 2020 r. senator Ryszard Świlski składa na ręce Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego wniosek w sprawie inicjatywy ustawodawczej o powołanie związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Pod złożonym wnioskiem podpisało się 13 senatorów.

→ 24 lutego 2020 r. wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych na Śląsku. Posłowie i senatorowie zapoznawali się jak w praktyce funkcjonuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pomorze reprezentował senator Ryszard Świlski.

Na zdjęciu uczestnicy wyjazdowego posiedzenia zespołu parlamentarnego.

 

→ 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie opiniuje projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. 

 

→ 29 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju pozytywnie opiniuje projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

 

→ 30 lipca 2020 r. pierwszy poważny krok w stronę utworzenia metropolii na Pomorzu poczyniony. Połączone senackie komisje, Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęły projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. ZA głosowało 24 senatorów, dwoje wstrzymało się, nie było głosów przeciwnych.

Na zdjęciu samorządowcy OMGGS na spotkaniu z senatorami.

 

→ 10 września 2020 r. Ustawa metropolitalna dla Pomorza decyzją Senatu RP została skierowana do Sejmu. Senatorowie, podczas sesji plenarnej izby wyższej zdecydowaną większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Za głosowało 86 senatorów, 1 głos wstrzymujący i 2 głosy przeciw.

 

Na zdjęciu tablica z wynikami głosowania.

Na zdjęciu samorządowcy OMGGS z senatorami.

→ 14 września 2020 r. projekt ustawy o związku metropolitalnym jako senacka inicjatywa ustawodawcza wpłynął do Sejmu RP. Nadano mu numer druku 646.

 

→ 14 września 2020 r. przedstawiciele samorządowców OMGGS zaapelowali do posłów wszystkich formacji politycznych, by poparli projekt ponad podziałami politycznymi.

Na zdjęciu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

→ 21 września 2020 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek kieruje projekt ustawy do zaopiniowania przez organizacje samorządowe.

→ 30 września 2020 r. projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

→ 5 października 2020 r. pomorscy posłowie podczas zorganizowanego przez OMGGS seminarium zgodnie poparli projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Wsparcie zadeklarowali wszyscy obecni na spotkaniu przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Konfederacji.

→ 15 października 2020 r. redakcja Dziennika Bałtyckiego zorganizowała debatę pn. “Transport publiczny a Metropolia”. O perspektywach rozwoju transportu publicznego oraz korzyściach płynących z utworzenia pomorskiej metropolii dyskutowali Ryszard Świlski, senator RP, Katarzyna Gruszecka- Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki, Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS, Kamil Bujak, przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz Paweł Rydzyński, InnoBaltica.

→ 19 października 2020 r. z inicjatywy posłanek Barbary Nowackiej i Agnieszki Pomaskiej odbyło się spotkanie pomorskich posłów w sprawie ustawy metropolitalnej. Podczas wydarzenia padła zapowiedź powstania Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego oraz skierowanie do Marszałek Witek listu otwartego w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą w Sejmie. Opiekunem ustawy w Sejmie została poseł Małgorzata Chmiel.

→ 19 października 2020 r. poseł Małgorzata Chmiel kieruje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację poselską nr 13023. W swoim wystąpieniu prosi o odpowiedź czy MSWiA popiera utworzenie związku metropolitalnego na Pomorzu oraz czy działalność metropolii na Śląsku pozytywnie wpłynęła na integrację gmin tworzących związek metropolitalny.

 

→ 28 października 2020 r. pomorscy posłowie kierują do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek list z wnioskiem o bezzwłoczne procedowanie projektu Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Pod listem podpisało się 14 posłów oraz senator Ryszard Świlski.

 

2021 r.

→ 21 stycznia 2021 r. 31 autorytetów naukowych skierowało do posłów List otwarty na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwa pomorskiego. Pod listem podpisali się wybitni eksperci, szefowie wszystkich najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. rozwoju regionalnego, współautorzy i konsultanci strategii rozwoju kraju oraz rektorzy trójmiejskich uczelni. List został przesłany do wszystkich 460 posłów.


→ 22 stycznia 2021 r. powstał Pomorski Zespół Parlamentarny. W składzie gremium znalazło się 15 posłów i 3 senatorów. Przewodniczącą Zespołu została poseł Agnieszka Pomaska, a jej zastępcami posłowie Marek Rutka, Michał Urbaniak oraz senator Ryszard Świlski. Jednym z zadań Zespołu będzie koordynacja działań związanych z procesem legislacyjnym projektu Ustawy Metropolitalnej dla Pomorza.

→ 7 kwietnia 2021 r. debata Instytutu Metropolitalnego w interaktywnym programie telewizji internetowej #MEGApolis. O założeniach i korzyściach z Ustawy Metropolitalnej dla Pomorza oraz szansach na jej wdrożenie opowiadał Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS.

→ 9 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po blisko pół roku odpowiedziało na interpelację poseł Małgorzaty Chmiel. Minister Paweł Szefernaker uznał, że nie można dokonać oceny skutków ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim do czasu kiedy zakończy się analiza funkcjonowania jedynej prawnie usankcjonowanej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem braku opinii, po blisko 3,5 roku funkcjonowania metropolii śląskiej jest trwająca pandemia.

 

→ 19 kwietnia 2021 r. o senackim projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim rozmawiali: senator Ryszard Świlski, wiceprzewodniczący pomorskiego Sejmiku Województwa Pomorskiego Grzegorz Grzelak, prezes Instytutu Metropolitalnego Jakub Szlachetko, prezes zarządu OMGGS Michał Glaser oraz Magdalena Kuropatwińska z Kancelarii Sejmiku WP. Podczas spotkania uczestnicy omówili główne punkty ustawy metropolitalnej dla Pomorza, w tym strukturę organizacyjną związku i mechanizm podejmowania uchwał zgromadzenia. Dyskutowano również nad tymi zadaniami publicznymi związku, które  wkraczają w dotychczasowe kompetencje samorządu wojewódzkiego.

→ 26 kwietnia 2021 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich skierował do Prezydium Sejmu RP apel o niezwłoczne rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

 

→ 9 lipca 2021 r. o korzyściach i możliwościach, jakie daje uchwalenie Ustawy metropolitalnej dla Pomorza rozmawiali przewodniczący rad miast, gmin i powiatów OMGGS.

Na zdjęciu przewodniczący rad gmin, miast i powiatów OMGGS.

 

→ W lipcu 2021 r. ukazał się kolejny numer „Samorządu Pomorza”, wydawnictwa Sejmiku Województwa Pomorskiego, a w nim m.in. debata wokół projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza.

→ 12 lipca 2021 r. samorządowcy OMGGS, po blisko roku oczekiwań na rozpoczęcie w Sejmie prac legislacyjnych, kierują do Marszałek Sejmu list z apelem o jak najszybsze procedowanie projekty ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Na zdjęciu list do Marszałek Sejmu wraz podpisami samorządowców OMGGS.

 

→ 27 sierpnia 2021 r. rozpoczęcie na Długim Targu w Gdańsku ekspozycji wystawy przygotowanej z okazji 10-lecia OMGGS. Na planszach prezentowany jest dorobek dekady współpracy metropolitalnej na Pomorzu. Na ostatniej planszy “Zadania i wielkie możliwości” prezentujemy drogę Ustawy metropolitalnej do Parlamentu. W ramach jubileuszu wystawa będzie eksponowana w miastach i gminach OMGGS:  Gdynię, Sopot, Władysławowo, Puck, Sztutowo, Nowy Staw, Kartuzy, Gminę Pruszcz Gdański i Wejherowo.

Na zdjęciu wystawa z okazji 10 lat OMGGS.

 

→ 6 września 2021 r. o konieczności uchwalenia Ustawy metropolitalnej dla Pomorza podczas kongresu Smart Metropolia rozmawiali senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W wyniku ustaleń Komisji przyjęto wniosek o skierowanie do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek listu w sprawie pilnego podjęcia prac legislacyjnych projektów ustaw o związku metropolitalnym w województwie pomorskim i województwie łódzkim.

 

 

→ 9 września 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki kieruje do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek list, w którym prosi o włączenie do porządku obrad izby niższej projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. To konsekwencja obrad senackiej komisji w Gdańsku.

 

→ 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Pomorskiego w drodze uchwały zaapelował do Prezydium Sejmu o niezwłoczne rozpoczęcie, na posiedzeniu plenarnym, pierwszego czytania projektu Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim wniesionego przez Senat RP.

 

→ 29 września 2021 r. Rada Miasta Gdyni podejmuje rezolucję w której wzywa posłów Ziemi Gdańskiej do podjęcia szybkiej decyzji ws. utworzenia na Pomorzu prawnie usankcjonowanej metropolii.

 

→ 20 października 2021 r. Sztab Pomorskich Przedsiębiorców, zrzeszający organizacje pracodawców województwa pomorskiego, kieruje do Marszałek Sejmu apel o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

 

→ 29 października 2021 r. z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni na posiedzeniu Sejmu poddano pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Wniosek przepadł głosami klubu PiS. Głosowało 437 posłów, 208 parlamentarzystów było za, przeciw 228, 1 osoba się wstrzymała.

→ 2 listopada 2021 r. pojawiła się w przestrzeni publicznej deklaracja posła Kacpra Płażyńskiego z klubu PiS, który stwierdził, że projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim powróci pod obrady Sejmu późną wiosną 2022 r.

 

2022 r.


→ 3 lutego 2022 r. zaprezentowano raport na temat przyszłości OMGGS opracowany w ramach międzynarodowego projektu ESPON METRO. Jedną z rekomendacji autorów badania jest “prawne umocowanie metropolii jako priorytet działania, który otworzy szanse dostępu nie tylko do unijnych, ale też krajowych funduszy i innych źródeł finansowania”.

→ 6 maja 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli wydaje pozytywną opinię nt. 4 lat działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W raporcie czytamy, że działalność metropolii przyczyniła się do podniesienia jakości zadań publicznych. Pozytywna opinia NIK dla GZM może oznaczać rozpoczęcie prac w Parlamencie nad projektem ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej, do tej pory było to niemożliwe ze względu na brak “pełnego obrazu funkcjonowania metropolii śląskiej”.

 

→ 12 maja 2022 r. senator Ryszard Świlski kieruje do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera pismo w sprawie dalszych losów ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Korespondencja jest pokłosiem pozytywnej opinii Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej 4 lat działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

→ 28 czerwca 2022 r. mineło 6 lat, odkąd samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) rozpoczęły dążenia do prawnego usankcjonowania metropolii na Pomorzu. Dotarliśmy bardzo daleko - projekt ustawy o związku metropolitalnym, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, jest w Sejmie i czeka na skierowanie pod głosowanie. Następny krok należy do marszałek Sejmu i posłów.

→ W lipcu 2022 r. mięły 2 lata odkąd samorządowcy OMGGS skierowali do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek list w sprawie Ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Po blisko dwóch latach senacki projekt ustawy nadal pozostaje w “sejmowej zamrażarce”.

→ Wrzesień 2022 r. - mijają dokładnie 2 lata, od kiedy senatorowie PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia, PSL, Lewicy oraz KO zgodnie uchwalili projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Mimo zgody ponad podziałami w Senacie, posłowie tych samych partii nie spełnili obietnic złożonych mieszkańcom.

 

 

 

→ 5 października 2022 r. - do marszałek Sejmu wpłynął formalny wniosek o uwzględnienie kluczowej dla Pomorza ustawy w porządku obrad Sejmu. Projekt ustawy powstał dzięki porozumieniu ponad podziałami senatorów PiS, Solidarnej Polski, Konfederacji, PSL i KO. Jeśli marszałek Sejmu nie włączy go dziś do porządku obrad, sprawę rozstrzygną pomorscy posłowie PiS i Solidarnej Polski.

Na zdjęciu: posłowie z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej, fot. materiały prasowe KO.

 

→ Listopad 2022 r.: ze względu na wniosek formalny (złożony 5 października br.), ustawa metropolitalna dla Pomorza zyskała nowy status. Zgodnie z art. 173 Regulaminu Sejmu, jeśli wniosek nie zostanie uwzględniony przez Marszałek Sejmu - trafia pod obrady posłów jako tzw. punkt sporny.  Czas ten nie może być dłuższy niż cztery miesiące, a to oznacza, że Sejm ma jeszcze maksymalnie dwa miesiące na zajęcie się pomorską ustawą.

 

2023 r.

→ 27 stycznia 2023 r. - Posłowie nie chcą powstania metropolii na Pomorzu. Większość sejmowa zdecydowała o odrzuceniu wniosku o dalsze procedowanie ustawy. W wieczornym głosowaniu bez żadnej dyskusji senacki projekt przepadł. „ZA” było 217 posłów, „PRZECIW” głosowało 229 osób, w tym wszyscy posłowie PiS z Pomorza.

 

 

→ 16 września 2023 r. w przerwie Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii, na 34. piętrze biurowca Olivia Star, odbyła się debata zorganizowana przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, w której wzięli udział najmłodsi kandydaci i kandydatki do Sejmu w regionie. Czterech młodych polityków odpowiadało na pytania o Metropolii, które okazały się bardziej globalne niż mogłoby się wydawać.

 

Na zdjęciu: uczestnicy debty, fot. Michał Ryniak/Agencja/Wyborcza.pl

 

→ Październik 2023 r. - kandydaci sześciu ugrupowań do Sejmu z okręgu nr 25, obejmującego Gdańsk i Sopot, wzięli udział w debacie. Spotkanie zorganizowali Pracodawcy Pomorza w Wyższej Szkole Bankowej Merito. Wszyscy uczestnicy debaty opowiedzieli się za uchwaleniem ustawy metropolitalnej dla Trójmiasta i okolicznych gmin.

Na zdjęciu uczestnicy debaty.

 

→ 3 października 2023 r. - gośćmi podcastu Międzymiastowo byli Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS, Krzysztof Perycz-Szczepański, zastępca dyrektora OMGGS oraz dr Jakub Szlachetko. Rozmowa dotyczyła tego, jak mogą funkcjonować polskie metropolie. 

→ 5 października 2023 r. - pierwszy dzień XI kongresu Smart Metropolia to także ważne wydarzenie polityczne. Kandydaci do Sejmu i Senatu z 25. i 26. okręgu wyborczego podpisali się pod Paktem Metropolitalnym. To publiczna obietnica wspierania inicjatyw prawnych zmierzających do powołania do życia związku metropolitalnego.

Na zdjęciu kandydaci na posłów i senatorów z Pomorza. 

 

→ 30 października 2023 r. odbyło się spotkanie nowowybranych parlamentarzystów z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz.

 

 

→ 22 listopada 2023 r. o ustawie metropolitalnej dla Pomorza oraz o doświadczeniach GZM rozmawiali na Open Eyes Economy w Krakowie, prezes GZM Kazimierz Karolczak, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Jakub Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

→ 8 grudnia 2023 r. Pracodawcy Pomorza wskazują na pilną potrzebę przeprowadzenia w Polsce reformy metropolitalnej, której nie można odkładać na kolejne lata. 

 

→ 13 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Żuławy Pozytywnie opiniuje projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza.

 

→ 13 grudnia 2023 r. Instytut Metropolitalny popiera projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim.

 

→ 13 grudnia 2023 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił stanowisko nt. projektu ustawy o związku metropolitalnym na Pomorzu. 

 

→ 13 grudnia 2023 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich popiera procedowanie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. 

 

→ Grudzień 2023 r. - zakończenie prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla OMGGS. Duże znaczenie będzie miała tu także ustawa metropolitalna, o którą od wielu lat zabiegają samorządowcy z Pomorza. Ustawa da nie tylko środki na realizację zadań wymienionych w SUMP (około 200 mln zł każdego roku), ale także narzędzia prawne, które umożliwią samorządom działanie.

→ 18 grudnia 2023 r. Fundacja ARMAG wydała stanowisko ws. projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza, określając go, jako nie tylko przydatny, ale wręcz niezbędny. 

 

→ 18 grudnia 2023 r. Związek Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita popiera ideę utworzenia związku metropolitalnego na Pomorzu. 

 

→ 20 grudnia 2023 r. - władze Związku Gmin Pomorskich opowiedziały się za prawną regulacją związków metropolitalnych w Polsce - w tym w województwie pomorskim. 

 

→ 21 grudnia 2023 r.opinię nt. projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza przedstawia prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 

 

→ 21 grudnia 2023 r. - Rada Miasta Gdyni wzywa posłanki i posłów do wznowienia prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. Rezolucję w tej sprawie przyjęto 20 grudnia na sesji rady miasta zdecydowaną większością głosów.

 

→ Grudzień 2023 r. - Zarząd Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader wyraża pozytywną opinię w kwiestii projektu ustawy o związku metropolitalnym w woj. pomorskim.

 

2024 r.

→ 11 stycznia 2024 r. posłanka Magdalena Kołodziejczak oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz rozmawiały o projekcie ustawy metropolitalnej dla Pomorza z wiceministrem Tomaszem Szymańskim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Na zdjeciach uczestnicy spotkania w MSWiA.

 

→ 22 lutego 2024 r. projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na ręce wiceministra złożyli go wspólnie wojewoda pomorska, marszałek województwa pomorskiego, przewodniczący Związku Uczelni w Gdańsku oraz samorządowcy z OMGGS. Odbyło się także spotkanie z wiceministrem MSWiA. 

Nz. uczestnicy spotkania w MSWiA

 

→ 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Gdańska poparła projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. W czwartek, 29 lutego, podczas sesji radni z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska uzasadnili konieczność powstania metropolii na Pomorzu.

→ 19 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy KWRiST. Głównym tematem spotkania była ustawa o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

 

 

 

 

 

 

  • GIWK