Metropolitalne wiadomości

aktualności

Apel ZMiGM o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad ustawą metropolitalną dla Pomorza

 

Związek Miast i Gmin Morskich zaapelował do Prezydium Sejmu RP o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad  projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. W poniedziałek 26 kwietnia Zarząd ZMiGM  jednogłośnie przyjął uchwałę w tej sprawie. Dziś apel został przesłany do marszałek Sejmu, Elżbiety Witek.

Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich w uchwale apeluje do Prezydium Sejmu RP o jak najszybsze rozpoczęcie, na posiedzeniu plenarnym, pierwszego czytania projektu ustawy o związku metropolitalnym na Pomorzu, wniesionego przez Senat RP.

 

Czytaj też: MSWiA zwleka z opinią te temat ustawy metropolitalnej dla Pomorza

 

Przypomnijmy, że samorządowcy zrzeszeni w OMGGS od blisko 5 lat walczą o ustanowienie metropolii na Pomorzu. 10 września 2020 r. Senat RP, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną  większością głosów poparł projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim.  Projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. Od 30 września 2020 r. projekt aktu prawnego oczekuje na włączenie go do porządku obrad Sejmu  RP.

 

Czytaj więcej na ten temat:  5 lat starań o ustawę metropolitalną

 

Związek Miast i Gmin Morskich dołączył do długiej listy stowarzyszeń, samorządów, parlamentarzystów i naukowców popierających starania o jak najszybsze przyjęcie ustawy metropolitalnej dla Pomorza. W poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. Zarząd ZMiGM jednogłośnie przyjął uchwałę w tej sprawie.

W uzasadnieniu prezes ZMiGM Andrzej Bojanowski pokreślił, że OMGGS jest najważniejszym ośrodkiem metropolitalnym położonym w północnej Polsce  i w południowej części basenu Morza Bałtyckiego o regionalnej, lecz także  ponadnarodowej sile oddziaływania.


- Ustawa o związku metropolitalnym w województwie pomorskim jest odpowiedzią na potrzebę  instytucjonalnego wsparcia dla wykonywania zadań o charakterze przekraczającym  kompetencje pojedynczych samorządów położonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia-Sopot - czytamy w uzasadnieniu uchwały przyjętej przez Zarząd ZMiGM. - Na zasadność wprowadzenia takiej regulacji wskazują:  dotychczasowe wspólne oddolne inicjatywy samorządów i partnerów społeczno gospodarczych zmierzające w kierunku integracji metropolitalnej; struktura przestrzenna  i charakter powiązań funkcjonalnych pomiędzy różnymi częściami OMGGS, a także ustalenia  wynikające z dokumentów strategicznych i planistycznych (w szczególności Koncepcji  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot).


Czytaj również: Samorządowcy wspierają starania o ustawę metropolitalną


Prezes ZMiGM w uzasadnieniu przypomina, że projekt ustawy dla Pomorza jest wzorowany na rozwiązaniach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoliii. Podobnie jak na Śląsku, określa główne zadania związku metropolitalnego, wśród których są: transport zbiorowy,  przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne i promocja. Pomorski projekt zawiera  szóste dodatkowe działanie – ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu, na które ze  względu na geograficzne położenie jesteśmy jednym z najbardziej narażonych regionów w  kraju. Aby jednak zrealizować te zadania, potrzebne są dodatkowe fundusze.


- Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w zakresie integracji metropolitalnej (zarówno  krajowe, jak i zagraniczne), trudno o efektywne wykonywanie zadań z zakresu transportu  zbiorowego oraz planowania przestrzennego (kluczowych przede wszystkim z punktu  widzenia mieszkańca metropolii) tylko i wyłącznie w oparciu o oddolną współpracę  samorządów. Problemem nie jest brak woli współpracy pomiędzy samorządami i partnerami  społeczno-gospodarczymi, ale brak wystarczających środków na realizację tych zadań - czytamy w uzasadnieniu podpisanym przez prezesa Zarządu ZMiGM.


Uchwalenie ustawy przez Parlament dałoby metropolii prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.


>>> Przeczytaj pełną treść uzasadnienia uchwały Zarządu ZMiGM ws. niezwłocznego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy  o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

  • GIWK