Metropolitalne wiadomości

aktualności

Gdyńscy radni chcą metropolii na Pomorzu. Podpisali rezolucję ws. ustawy metropolitalnej

Gdyńscy radni podczas wrześniowej sesji przyjęli rezolucję, w której wzywają posłów Ziemi Gdańskiej do podjęcia szybkiej decyzji ws. utworzenia na Pomorzu prawnie usankcjonowanej metropolii. Projekt ustawy metropolitalnej od roku czeka na wpisanie do porządku obrad Sejmu. “Metropolia to dla Pomorza być albo nie być” - czytamy w uchwale.

Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl

14 września minął rok, odkąd projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza został niemal jednogłośnie przyjęty przez Senat i skierowany do Sejmu. Od tego czasu projekt utknął w sejmowej “zamrażarce”.

W środę, 29 września podczas  XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni została przegłosowana uchwała dotycząca rezolucji ws. metropolii na Pomorzu.

W dokumencie czytamy:

“Stajemy w miejscu i w czasie, kiedy ważą się losy Pomorza Gdańskiego. Nie możemy być obojętni na regularne uszczuplanie zasobów finansowych pomorskich gmin i powiatów.
Wzywamy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia szybkiej decyzji, która ma służyć nam i przyszłym pokoleniom, dając szansę wspólnego realizowania zadań, które często przekraczają możliwości gmin, jak realizacja kosztownych inwestycji o zasięgu regionalnym.
Młodzi mieszkańcy miast i wsi oczekują od nas, że zostawimy im czysty świat. W metropolii łatwiej dba się o klimat, o czyste powietrze, łatwiej też wypracowuje się wspólne zadania. W metropoliach łatwiej się żyje. Powstanie Metropolii Trójmiejskiej oznacza wzrost lokalnych finansów publicznych o średnio  200 mln zł rocznie, które obecnie trafiają do budżetu państwa. (...)
Wszyscy potrzebujemy nowej formy współpracy między samorządami. Dobrym przykładem jest metropolia śląska, która sięga po nowe kompetencje i źródła finansowania. Nie jest tajemnicą, że samorządy od kilku lat obciążane są przez władze centralne nowymi obowiązkami z coraz gorszym finansowaniem. Metropolia to dla Pomorza być albo nie być .
Rada Miasta wzywa posłów Ziemi Gdańskiej do działań dla naszej wspólnej przyszłości.”

Zapis XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni jest dostępny >>> TU

Głosy poparcia dla metropolii na Pomorzu

Utworzenie metropolii na Pomorzu deklarują wszyscy pomorscy posłowie opozycyjni oraz kilku posłów koalicji rządzącej. Poparcie wyrazili również m.in.: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, a podczas prac senackich również Ministerstwo Rozwoju.

Inicjatywę ustawodawczą wspiera także środowisko naukowe -  wybitni eksperci, szefowie wszystkich najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. rozwoju regionalnego oraz rektorzy trójmiejskich uczelni wystosowali do posłów list otwarty na rzecz utworzenia związku metropolitalnego na Pomorzu.

12 lipca br. samorządowcy OMGGS skierowali list do Marszałek Sejmu z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy metropolitalnej.

Podobny wniosek skierują do Sejmu i właściwych ministerstw członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, którzy dyskutowali 6 września w Gdańsku podczas kongresu Smart Metropolia o metropoliach w Polsce - na podstawie 10 lat doświadczeń OMGGS i 4 lat funkcjonowania jedynej metropolii w kraju - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W sprawie metropolii na Pomorzu stanowisko zajęli też radni wojewódzcy. 27 września pomorscy radni podczas sesji sejmiku przyjęli uchwałę, w której  apelują do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy metropolitalnej dla Pomorza.

  • GIWK