Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wsparcie dla wspierających. Pomorskie spotkania online cz. 2

Rozpoczynamy kolejny cykl spotkań online dla osób zaangażowanych we wsparcie osób uchodźczych. Oferujemy porcję wiedzy, wsparcie psychologiczne i zapraszamy do wspólnej refleksji o mądrym, długoterminowym pomaganiu i budowaniu wielokulturowych społeczności. Spotkania odbywają się cyklicznie na platformie zoom. Udział w nich jest bezpłatny.

“Pomorskie spotkania online– Wsparcie dla wspierających” mają pomóc w budowaniu  dobrych relacji z nowymi mieszkańcami naszego regionu przy jednoczesnej trosce o siebie, swoje potrzeby i wartości. Po pierwszym cyklu spotkań, który odbył się pomiędzy kwietniem, a czerwcem, przed nami kolejna tura stworzona w oparciu o rozpoznane potrzeby i problemy.

Warsztaty i wykłady nt. traumy i wsparcia osób w uchodźstwie

Pierwsza oferta to otwarte wykłady i warsztaty pomagające pogłębić wiedzę na temat traumy i zdobyć umiejętności niezbędne w procesie wspierania.

- Zachęcamy do udziału wszystkie osoby będące w kontakcie z osobami uciekającymi przed wojną, m.in. wolontariuszy, pracowników socjalnych i instytucji kultury, osoby goszczące uciekających w swoich domach, oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na tematy: traumy wojny, psychicznej odporności, pierwszej pomocy w sytuacji paniki, radzenia sobie z lękiem i przeciwdziałaniem wypaleniu - mówi Hanna Hakiel, psychoterapeutka  prowadząca webinary i udzielająca wsparcia.

Spotkania podzielone są na część wykładową (pierwsza godzina) i warsztatową (druga godzina). Można skorzystać z obu części lub wybrać tylko uczestnictwo w godzinnym wykładzie.

Spotkania odbywają się na platformie zoom.

Link do wszystkich spotkań >>> TU 

Link do wydarzenia >>> TU

Terminy i tematy:

 • Wiele mówi się dziś o traumie, czy symptomach PTSD. Czym jest trauma z perspektywy biologii, psychiki i duchowości człowieka i jak wpływa na codzienne funkcjonowanie, zdolności poznawcze i budowanie relacji? 20.09 godz. 19-21
 • Bezpieczna i wspierająca rozmowa z osobą uchodźczą. Czyli: na co zachować uważność, czego unikać, i jak zachować się w sytuacji emocjonalnego przeciążenia? 27. 09 godz. 19-21
 • Czy można zarazić się traumą? Co dzieje się z nami, gdy jesteśmy w bliskim kontakcie z osobą doświadczającą niewyobrażalnego cierpienia? Jakie mechanizmy obronne czy schematy reakcji mogą uruchamiać się w osobach wspierających? Jak zadbać o siebie? 10.10 godz. 19-21
 • Lecząca codzienność. W jaki sposób każdy z nas może stać się źródłem leczących doświadczeń, słów i zachowań? Nie będąc terapeutą, masz wielką moc dawania nadziei, stabilizacji systemu nerwowego, czy też porządkowania nieprzewidywalnego świata. Jak? 17.10 godz. 19-21
 • Czym jest wypalenie w procesie pomagania, jakie niesie zdrowotne i relacyjne zagrożenia? Czego nam potrzeba, by nie wypalić się pomagając i jak tworzyć zbalansowaną kulturę pracy? 7.11 godz. 19-21
 • Trauma historyczna i międzypokoleniowa.W jaki sposób doświadczenia naszych przodków wpływają dzisiaj na nasze emocje i reakcje, szczególnie w kontekście wojny i migracji? 21.11 godz.  19-21
 • Oprawcy-wybawcy-ofiary.  W jaki sposób dynamika trójkąta dramatycznego wpływa na nasze zachowania? Jak nie utknąć w jednej z ról i budować dojrzałe, świadome, niezależne relacje? W którym momencie dobre intencje nie wystarczają, a pomoc zamienia się w przemoc? 5.12 godz. 19-21
 • Czym jest autentyczne safe space? Jak tworzyć przestrzenie i ofertę, która wspiera indywidualność i godność człowieka z otwartością na konflikt i różnice? 12.12 godz. 19-21

Szkolenie dla pracujących z dziećmi i młodzieżą z traumą wojny

Oferta druga to wsparcie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą doświadczającą traumy wojny i przymusowej migracji.

Link do wszystkich spotkań >>> TU (Meeting ID: 870 2146 6514, Passcode: 524575)

Link do wydarzenia >>> TU

 • Dwuetapowe szkolenie:

"Wsparcie dziecka w doświadczeniu traumy wojny i przymusowej migracji. Wykłady i warsztaty wprowadzające"
- 1 godzina wykład plus 1 godzina rozmowa/ Q&A
22.09, 29.09, 6.10, 13.10 godz. 16:30-18:30

 "Wsparcie dziecka w doświadczeniu traumy wojny i przymusowej migracji. Wykłady rozszerzające  i pogłębiona praca warsztatowa"
10.11,17.11,24.11,1.12 godz. 16:30-18:30

 •  "Grupa holistycznego wsparcia dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury etc. pracujących z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem uchodźczym"

Grupa może liczyć maksymalnie 10 uczestników. Praca nad własnymi wątpliwościami i trudnościami, burze  mózgów i możliwość uzyskania merytorycznego i emocjonalnego wsparcia.
Uwaga! Konieczność zapisów na  spotkania w celu zapewnienia intymnej atmosfery i emocjonalnego bezpieczeństwa.
Zapisy mailowo:  wsparciedlawspierajacych@gmail.com
30.09 godz.  16-18
20.10 godz. 16-18
25.11 godz. 16-18
16.12 godz. 16-18

Wsparcie " na żądanie"

Trzecią formą spotkań są konsultacje dla mieszkańców Pomorza, a także pracowników i wolontariuszy pomorskich instytucji, którzy angażując się w pomoc uciekinierom doświadczają emocjonalnego przeciążenia, zmagają się z konfliktami, trudnościami, wątpliwościami.  Kilka miesięcy od wybuchu wojny w Ukrainie wielu z nas czuje zmęczenie, opad sił i nadziei. Warto prosić o pomoc także dla siebie i swojego zespołu czy rodziny!

- Wszystkim osobom będącym w kontakcie z osobami uciekającymi przed wojną oferujemy również możliwość indywidualnej konsultacji i poradnictwa - mówi Hanna Hakiel- Oferujemy przestrzeń na rozmowę, uzyskanie emocjonalnego wsparcia oraz porady z obszaru psychologii, wrażliwości na zagadnienia traumy i kultury. Zapraszamy też osoby i instytucje planujące i realizujące projekty w obszarze zatrudnienia, kultury, edukacji, itp. Nigdy nie jest tak, że jedna osoba ma złotą receptę na każdy problem, ale w przestrzeni wymiany i uważnego słuchania, zaczynamy dostrzegać nowe rozwiązania. Dodatkowo, praca w stresie i z osobami w kryzysie aktywuje w nas silne emocje. Warto je przepracować, by nie odkładały się w ciele, psychice, czy nie zaburzały relacji.

Aby umówić indywidualne spotkanie dla siebie lub zespołu można napisać mail na adres wsparciedlawspierajacych@gmail.com. Drogą mailową można też poprosić o radę, także anonimowo.

Pomorskie spotkania on-line organizują Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach projektu Europejska Platforma Integracji Miast (EPIC). To projekt finansowany przez Unię Europejską - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), którego celem jest poprawa integracji migrantów na szczeblu lokalnym.

 • GIWK