Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Delegacja OMG-G-S w Regionie Metropolitalnym Rotterdam-Haga

Przedstawiciele samorządów OMG-G-S wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej w Rotterdamie (5-7 października), której celem była wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem OM. Region Metropolitany Rotterdam-Haga jest dla nas naturalnym partnerem do współpracy, ze względu na szereg podobieństw do OMG-G-S:

  • policentryczny układ osadniczy,
  • nadmorskie położenie 
  • oddolnie budowaną współpracę metropolitalną.

W intensywnym programie wizyty znalazły się punkty takie jak dyskusja nad wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanie mechanizmu ZIT oraz organizacja zarządzania w Regionie Metropolitalnym Rotterdam-Haga. Delegacja OMG-G-S odwiedziła centrum biznesowo-naukowo-konferencyjne zlokalizowe w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej stoczni oraz Damen Shipyards – drugą co do wielkości stocznię w Holandii.

W jednym ze spotkań uczestniczył burmistrz Rotterdamu, Ahmed Aboutaleb, który w bardzo sugestywny i przekonujący sposób nakreślił wizję rozwoju największych miast. Pan Burmistrz podkreślał ponadto, że kształtując politykę Rotterdamu – największego miasta w OM, czuje się współodpowiedzialny także za wyzwania i problemy, którym muszą sprostać mniejsze gminy.

Ostatniego dnia wizyty członkowie delegacji odwiedzili Schiedam – sąsiadujące z Rotterdamem miasto liczące około 70 tysięcy mieszkańców. Burmistrz Schiedam, Col Lamers, omówił krótko historię rozwoju miasta oraz przedstawił główne plany inwestycyjne na najbliższe lata.

Wizyta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.