Metropolitalne wiadomości

aktualności

"Dobra Energia" w Gdańsku - zapraszamy na konferencję

10 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się konferencja "Dobra Energia". Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatowych i gminnych samorządów terytorialnych województwa pomorskiego na konferencję "Dobra Energia" - 10 października 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

"Dobra Energia" to cykl konferencji regionalnych poświęconych poszanowaniu energii cieplnej i elektrycznej, odnawialnym źródłom energii i niskoemisyjnym systemom grzewczym, a także poprawie efektywności energetycznej w budownictwie. Konferencja w Gdańsku odbywa się w ramach 7. Pomorskich Dni Energii.

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– nowoczesne technologie służące energooszczędności,
– rozwiązania technologiczne z zakresu OZE,
– energooszczędne budownictwo,
– efektywność energetyczna budynków, miast, gmin,
– źródła finansowania inwestycji w OZE i termomodernizację,
– korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z inwestycji,
– sposobu rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
– rewitalizacja i termomodernizacja w miastach i gminach,
– zmiany prawne.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak uczestnicy powinni się zarejestrować.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program i zasady rejestracji, na stronie: www.dobraenergia.edu.pl.