Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Gdańska Spółdzielnia Socjalna SUPER PRACODAWCĄ 2014

W dniu 26 stycznia 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w trakcie uroczystej konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, pt.”Gdański Urząd Pracy bliżej Pracodawców” uhonorował laureatów konkursu Super Pracodawca 2014. Gdańska Spółdzielnia Socjalna otrzymała z rąk Pana Andrzeja Bojanowskiego Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska nagrodę Super Pracodawca 2014 w kategorii Małe Przedsiębiorstwo.

Spółdzielnia bardzo aktywnie współpracowała w roku 2014 i współpracuje nadal z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie pozyskiwania odpowiednich kadr do realizowanych przez siebie zadań. Profesjonalna i stała współpraca bezpośrednio przekłada się na lepszą aktywizację zawodową osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.