Metropolitalne wiadomości

aktualności

Jak usprawnić transport w pow. lęborskim? Mieszkańcy mają głos

Mieszkańcy powiatu lęborskiego, którzy we wtorkowy wieczór wzięli udział w spotkaniu dotyczącym  transportu, sypali pomysłami jak z rękawa. Uwaga za uwagą, a co jedna to ciekawsza - tak wyglądała dyskusja w ramach warsztatów z cyklu #MobilnaMetropolia, które OMGGS organizuje dla Pomorzan. Kolejne spotkanie już w czwartek - pod lupę weźmiemy transport w pow. kartuskim.

W warsztatach online, które odbyły się 25 maja, wzięło udział blisko 30 mieszkańców. To oni najlepiej wiedzą, co trzeba zmienić w okolicy, aby żyło im się wygodniej. Uwagi, pomysły i propozycje mieszkańców zostaną ujęte w Planie Zrównoważonej Mobilności (SUMP), który opracowuje biuro OMGGS wraz z ekspertami.

- To ważny dokument, wiele wskazuje na to, że będzie niezbędny do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. mobilności w OMGGS. - Powstaje dla mieszkańców i wspólnie z nimi. Takie jest założenie. Razem zmieniamy okolicę i metropolię!

Dyskusjom podczas warsztatów przysłuchiwali się samorządowcy - m.in. starosta Alicja Zajączkowska i członek zarządu powiatu Ryszard Wenta.

Dyskusja online w 6 “pokojach” tematycznych

Warsztaty odbyły się na platformie zoom. Trwały ponad 2 godziny. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każdy zespół przez kwadrans brał udział w dyskusji w kolejnych “pokojach” tematycznych:

 • transport zbiorowy,
 • ruch pieszy i rowerowy, 
 • indywidualny ruch samochodowy/parkowanie,
 • transport towarów,
 • zarządzanie mobilnością,
 • wizja

Na koniec wszystkie grupy spotkały się w jednymi “pokoju” i moderatorzy podsumowali dyskusję. Wnioski, uwagi, propozycje rozwiązania problemów  zostały zapisane na muralu.

Moderatorami wtorkowego spotkania byli: Alicja Pawłowska i Justyna Suchanek z UM w Gdyni, dr inż. Krystian Birr i dr hab. Daniel Kaszubowski z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej, Tomasz Mackun, wykładowca PG specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz Karolina Orcholska z OMGGS.

Ruch pieszy i rowerowy

Mieszkańcy powiatu lęborskiego narzekali na brak spójności tras rowerowych. Zwrócili też uwagę na to, że potrzebna jest trasa prowadzącą do pasa nadmorskiego. W samej Łebie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego czy w okolicy jeziora Sarbsko niektóre odcinki są trudne do pokonania przez rowerzystów - tam przydałaby się odpowiednia infrastruktura.

- Potrzebne jest  też oznakowanie tras, które uporządkuje ruch i poprawi bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych - powiedziała moderatorka Justyna Suchanek. - Mieszkańcy wskazywali również na zbyt małą liczbę wiat i stacji napraw przy trasach rowerowych. W wielu miejscach infrastruktura nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Problemem są np. zbyt wysokie krawężniki, pod które trudno podjechać. Zwrócono też uwagę na to, że potrzebne są kampanie i konkursy promujące dojazd rowerem do szkoły i pracy.

Jeden z uczestników warsztatów zaproponował, aby powstała aplikacja, która pokazywałaby trasy i infrastrukturę rowerową w powiecie.

 

Transport zbiorowy

Wykluczenie transportowe mieszkańców małych miejscowości - ten temat wraca w dyskusjach  jak bumerang.  Mieszkanka Lęborka pracująca w domu kultury zwróciła uwagę na to, że młodzież dojeżdżająca do lęborskich szkół z pobliskich miejscowości nie może brać udziału w popołudniowych zajęciach i kołach zainteresowań, ponieważ wieczorem nie ma jak wrócić do domu. Z tego samego powodu młodzi ludzie nie mogą korzystać z oferty kulturalnej i oświatowej w Trójmieście.

Jeden z mieszkańców zaapelował, aby samorząd miejski lub powiatowy zainwestował w niskoemisyjne pojazdy komunikacji zbiorowej. Zwrócił uwagę na to, że jest wiele możliwości dofinansowania takich inwestycji.

- Mieszkańcy zwracali też uwagę na zbyt długą podróż pociągiem do Łeby i ograniczoną ofertę transportu kolejowego w powiecie - powiedział moderator Krystian Birr. - Oferta autobusowa z kolei jest niewystarczająca. Zdarza się, że trasy autobusów różnych przewoźników pokrywają się. Rozwiązaniem mógłby być jeden organizator transportu zbiorowego. Dobrą praktyką jest też tzw. transport na żądanie, który funkcjonuje np. w Niemczech, Szwecji, ale też w Krakowie czy woj. zachodniopomorskim.

Padła też propozycja, aby objąć monitoringiem wiaty przystankowe. Pod okiem kamery pasażerowie czuliby się bezpieczniej, mniej byłoby też aktów wandalizmu.

 

Samochody i parkowanie

Potrzebna jest obwodnica wschodnia Lęborka, która wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy  - apelowali mieszkańcy.  Dyskutowano również na temat sposobów zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że wiele osób dojeżdża do pracy autem, ponieważ jest problem z komunikacją zbiorową, zwłaszcza międzygminną. W lęborskich fabrykach czy szpitalu obowiązuje zmianowy system pracy. Brakuje oferty transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb tych pracowników.

Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na złą organizację ruchu na ul. Zwycięstwa. Jego zdaniem przyczyną są lewoskręty, na których ustawia się kolejka aut, co blokuje ruch. Rozwiązanie? - Nakaz jazdy do ronda i tam nawrotka - zaproponował mieszkaniec.

Padła też propozycja, aby zainstalować elektroniczne tablice, na których wyświetlałby się czas dojazdu do różnych punktów miasta - tak jak jest to w Trójmieście. To, zdaniem mieszkańca, wpłynęłoby na mniejszą liczbę korków.

- Mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt małą rotację samochodów na parkingach - powiedział moderator Tomasz Mackun. - Zastanawialiśmy się nad tym, czy warto wprowadzić parkowanie płatne.  Zdaniem mieszkańców, w Lęborku sprawdziłyby się parkingi piętrowe oraz typu park&ride w tych miejscach węzłowych, gdzie generuje się ruch.

 

Zarządzanie mobilnością

Podczas warsztatów mieszkańcy Lęborka kilka razy podejmowali temat braku systemu wypożyczania rowerów w mieście. Padła propozycja, aby w przyszłości dołączyć Lębork  do metropolitalnego systemu Mevo. Pojawiły się też głosy, że płatne wypożyczanie rowerów w Lęborku się nie sprawdzi i lepiej postawić na system komunikacji łączonej, czyli dojazd rowerem do węzła komunikacyjnego i przesiadka na autobus.

- Mieszkańcy apelowali również, aby samorządy były bardziej aktywne w promowaniu zrównoważonego transportu - powiedziała moderatorka Alicja Pawłowska.

 

Transport towarów

Mieszkańcy zwrócili uwagę na dużą liczbę zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie powiatu. Z tych miejsc towary rozwożone są tirami po całym kraju.

- Tymczasem dobrym rozwiązaniem byłaby budowa bocznic kolejowych i przeniesienie transportu z dróg na tory - zaproponował jeden z uczestników warsztatów. - Taka lokalna infrastruktura przeładunkowa wpłynęłaby pozytywnie na wiele aspektów życia, zyskałby m.in. sektor rolno-spożywczy.

Moderator Daniel Kaszubowski zwrócił uwagę na wiele pozytywnych przykładów zmian zachowań,  które podawali mieszkańcy, jak np. odbiór zamówionych towarów w paczkomatach, a nie w miejscu zamieszkania.

 

Od wizji do zmiany

Wśród marzeń i oczekiwań mieszkańców, były też takie, które wykraczały poza mobilność, ale się z nią wiązały - jak choćby propozycja, aby w Lęborku zbudować profesjonalną scenę teatralną, która umożliwiłaby gościnne występy artystów. Mieszkańcy mieliby tzw. kulturę wysoką na wyciągnięcie ręki, nie musieliby wyjeżdżać do Trójmiasta albo stolicy, aby obejrzeć spektakl teatralny, operowy czy koncert orkiestry symfonicznej.

Jeden z mieszkańców zaproponował, aby powstała metropolitalna aplikacja, która w oparciu o kody QR zawierałaby w kilku językach najważniejsze informacje o regionie - nie tylko związane z komunikacją, ale też dotyczące historii,  bogactwa przyrody, ciekawostek.

Mieszkańcy wskazywali też na konieczność rozbudowania infrastruktury turystycznej wokół  jeziora w Lubowidzu i w  pasie nadmorskim w Łebie. Padła też propozycja, aby dać nowe życie nieczynnym liniom kolejowym i zbudować w ich miejsce ciągi pieszo-rowerowe. Taka trasa mogłaby powstać np. wzdłuż linii kolejowej nr 230 Garczegorze-Choczewo-Wejherowo.

- Od wizji do realizacji nie jest aż tak daleko, jeśli ma się dobry plan i zaangażowanych mieszkańców, którzy będą pilnować, aby w przyszłości władze zdobyły środki na jego realizację - podsumowała  Karolina Orcholska.

 

Starosta Alicja Zajączkowska podziękowała mieszkańcom za bardzo aktywny udział w warsztatach i mnóstwo interesujących pomysłów. -  Wiem teraz, z czym usiąść do dyskusji z naszymi samorządowcami - powiedziała na zakończenie.

Przeczytaj również relacje z warsztatów:

Rejestracja na kolejne warsztaty

Aby wziąć udział w kolejnych warsztatach, wystarczy się zarejestrować klikając w link dla wybranego powiatu. Rejestracja nie zajmuje więcej niż minutę. Każdy z zarejestrowanych otrzyma zwrotną informację mailową wraz z linkiem na warsztaty.

Terminy warsztatów:

 • 27 maja - powiat kartuski - link
 • 1 czerwca - powiat gdański - link
 • 8 czerwca - powiat nowodworski - link
 • 10 czerwca - powiat malborski - link
 • 15 czerwca - powiat tczewski - link
 • 17 czerwca - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) - link


Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki  Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą  Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

>>> Więcej informacji o SUMP

 • GIWK