Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolitalny Kongres Rewitalizacyjny. Debata w Gdańsku

Jak skutecznie i kompleksowo wykorzystać potencjał zdegradowanych obszarów miejskich, będą się zastanawiać i dyskutować uczestnicy Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji pt. „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 5-6 października 2017 roku. Organizatorami wydarzenia są: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Instytut Metropolitalny, Biuro Rozwoju Gdańska, Instytut Kultury Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.


Celem rewitalizacji jest nie tylko modernizacja budynków i stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, ale również aspekt przemian społecznych. Rewitalizacja stanowi bowiem proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy i zintegrowany, oparty o działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Różnorodne działania podejmowane w ramach złożonego i czasochłonnego procesu rewitalizacji zmierzają do podniesienia standardu życia mieszkańców zniszczonych, a czasem i nieużytkowanych obszarów. Powstałe obszary dysfunkcyjne, cenne nie tylko pod względem społecznym i gospodarczym, ale także kulturowym i historycznym wymagają zintegrowanych działań, które przyczynią się do pełnego wykorzystania ich potencjału. Działania rewitalizacyjne koncentrują się dziś w dużej mierze na inwestycjach. Dopełnieniem prowadzonych procesów jest wsparcie w sferze społecznej. Prowadzone działania zmierzają nie tylko do polepszenia warunków lokalowych mieszkańców zdegradowanych obszarów, ale również do poprawy ich sytuacji życiowej poprzez m.in. aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a więc osób pozostających długo bez pracy, rodzin wielodzietnych czy osób niepełnosprawnych. 

Jednym z podejmowanych tematów w czasie dwudniowej debaty będą „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji zadań z zakresu rewitalizacji”. W ramach tej problematyki na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot w latach 2016-2022 realizowane są następujące projekty rewitalizacyjne:

1. Kompleksowa rewitalizacja Centrum Kartuz
2. Rewitalizacja Zagórza w Rumi
3. Miasto od–nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie
4. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego
5. Rewitalizacja Centrum Pucka
6. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
7. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku
8. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
9. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
10. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
11. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja
12. Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa
13. Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa.

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności (5 października br.) oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (6 października 2017 r.). Poniżej przedstawiamy szczegółowy program przedsięwzięcia:

http://im.edu.pl/mkr/program/