Metropolitalne wiadomości

aktualności

Mieszkańcy Metropolii wybrali projekty w Budżecie Obywatelskim
Zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot opublikowały listę projektów wskazanych przez mieszkańców do realizacji. We wspólnym terminie od 18 września do 2 października br. głosowali mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Rumi, Wejherowa i Władysławowa. Z roku na rok głosowanie cieszy się coraz większą popularnością. Wszystkie wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2018 r.


Ideą Budżetu Obywatelskiego jest włączenie mieszkańców społeczności lokalnej we współdecydowanie na jakie cele przeznaczona będzie części budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Obywatelski stanowi formę konsultacji społecznych, jest doskonałą formą współpracy między władzami samorządowymi, a wspólnotą mieszkańców. Jego celem jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, pobudzenie zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Pierwowzorem dla budżetów obywatelskich stosowanych przez polskie samorządy były rozwiązania wypracowane w Ameryce Południowej. Pierwszym miastem w Polsce, który zastosował to rozwiązanie były Sopot w 2011 r.

W Gdańsku swój głos oddało 44655 mieszkańców (11% uprawnionych). Na realizację projektów przeznaczono z budżetu miasta 14 milionów. Wybranych do realizacji zostało 98 projektów dzielnicowych i pięć projektów ogólnomiejskich. Wśród projektów ogólnomiejskich zdecydowanie wygrał ten dotyczący montażu 26 defibrylatorów na terenie całego Gdańska (6082 głosy). Zrealizowany zostanie także pomysł budowy wieży widokowej w Parku Oruńskim (3775 głosów). Wśród dzielnic wyróżnia się Wzgórze Mickiewicza, gdzie zrealizowanych zostanie wszystkich sześć projektów, które zgłoszono w ramach BO 2018. Dotyczą one m.in. montażu progów zwalniających na jednej z ulic czy oświetlenia placu zabaw. Podobna sytuacja jest w dzielnicy Jasień – tutaj zrealizowanych zostanie dziewięć z dziesięciu zgłoszonych pomysłów. Z kolei w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice, w której zgłoszono aż 27 projektów, zrealizowany zostanie tylko jeden. Całą pulę zdobył pomysł na park rekreacyjny przy jednym z tutejszych osiedli. 

W Gdyni zagłosowało 36 525 osób (15,5%), które zdecydowały o wyborze 31 projektów. Do podziału było dokładnie 5,5 mln zł. Najwięcej głosów w całym mieście (2154 głosy) otrzymał projekt „Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54”. Jego wartość to 178 tys. zł. Wybranym projektem o największej wartości jest „Budowa brakujących chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego” o wartości 421 tys. zł. Rekordową frekwencję wynoszącą ponad 46 procent zanotowano w dzielnicy Orłowo. W nagrodę za największą aktywność zrealizowany zostanie dodatkowy projekt. Będzie to „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Orłowska 57” o wartości 214 tys. zł.

W Sopocie udział w głosowaniu wzięło 4510 mieszkańców (15,3 %). Zrealizowanych zostanie 15 przedsięwzięć przekraczających wartość 4 mln zł. Wśród projektów ogólnomiejskich największe poparcie zdobyło zadanie „Sopockie Błonia - dalsza rewitalizacja” opiewający na kwotę    200 tys. zł, który zdobył 1144 głosów. Najdroższym przeznaczonym do realizacji projektem jest  „Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu”, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł.

Rumia po raz czwarty organizowała głosowanie nad Budżetem Obywatelskim. Wzięło w nim udział 6829 mieszkańców, co stanowiło 15% frekwencję. Uprawnionym do głosowania był każdy rumianin, bez względu na wiek. Największe poparcie zdobył projekt zakupu defibrylatora  (AED) dla pływali i hali widowiskowo – sportowej MOSIR (1698 głosów). Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zrealizowanych zostanie 15 projektów inwestycyjnych i prospołecznych na kwotę 1,5 mln zł.

W Pruszczu Gdańskim na projekty w ramach BO przeznaczono kwotę 600 tys. zł.  O wyborze projektów do realizacji zdecydowało 1139 mieszkańców. Największym uznaniem cieszył się projekt pn. „Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta – doposażenie istniejących zieleńców”, na który głosowało 798 osób.

We Władysławowie została zanotowana rekordowa frekwencja, która wyniosła aż 30 %. W głosowaniu wzięło udział 3781 osób z 12 720 uprawnionych. Realizacji doczekają się 3 zadania miejskie oraz 5 zadań wiejskich na kwotę 350 tys. zł. Z projektów miejskich najwięcej głosów zdobyło zadanie "Skuteczny Strażak", projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy. Wśród projektów wiejskich największą popularnością cieszył się projekt pn. "Ratujmy historie naszej kapliczki" z Tupadeł.

W Wejherowie wybrano do realizacji 11 z 22 zgłoszonych zadań. W głosowaniu wzięło udział prawie 9461 wejherowian, frekwencja wyniosła 25,09 proc. Najpopularniejsze okazały się projekty inwestycyjne związane z rekreacją i sportem, a wśród projektów nieinwestycyjnych zwyciężyły projekty kulturalne i sportowe. W III edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego projektami o największej wartości (200 tys. zł) przeznaczonymi do realizacji są Boisko „Jedenastka” oraz Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap II.

Szczegółowe wyniki głosowania:

Gdańsk – http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Budzet-Obywatelski-2018-Sprawdz-ktore-projekty-wygraly-w-glosowaniu,a,90067
Gdynia – http://gdynia.pl/co-nowego,2774/tak-glosowali-gdynianie-w-budzecie-obywatelskim,499482
Sopot – http://www.sopot.pl/aktualnosc/6483/budzet-obywatelski-wyniki
Rumia – https://rumia.budzet-obywatelski.org/
Pruszcz Gdański – http://www.pruszcz-gdanski.pl/plik,1322,raport-z-wynikami-glosowania.pdf
Władysławowo –http://wladyslawowo.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/121665/wyniki_glosowania_w_ramach_ii_edycji_bo__zrealizowanych_zostanie
Wejherowo – http://www.wejherowo.pl/artykuly/sukces-wejherowskiego-budzetu-obywatelskiego-2017-a5360.html