Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Migracje szansą na rozwój metropolii

Konferencja „Miasta Otwarte. Migracje a rozwój - sukcesy, szanse, wyzwania” – za nami. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot był współorganizatorem tego wydarzenia w partnerstwie z Miastem Gdańsk, Europejskim Centrum Solidarności, Międzynarodowymi Targami Gdańskimi oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. 

To były dwa dni pełne ciekawych spotkań, emocjonujących debat oraz żywiołowych dyskusji, podczas których szukaliśmy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące migracji.

Pierwszy dzień rozpoczął się oficjalnym otwarciem konferencji przez gospodarzy - Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, oraz Basila Kerskiego, Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Gości powitała także Anna Rostocka, Dyrektorka Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce.  Następnie odbyła się debata panelowa na temat „Lęku wobec migracji”. O tym skąd się bierze strach przed imigrantami opowiadali dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Maria Pamuła, Specjalistka ds. ochrony uchodźców z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, antropolog i historyk, dr Ziad Abou Saleh, socjolog, Syryjczyk od 30 lat mieszkający w Polsce, oraz  Basil Kerski, Dyrektor ECS. Moderatorem dyskusji był Piotr Kraśko.

Drugi dzień konferencji składał się z licznych sesji tematycznych. Debaty tego dnia skupione były wokół skutecznych metod integracji oraz szans na rozwój, jakie dają samorządom nowi mieszkańcy. O ekonomicznym potencjale imigracji rozmawiali m. in. Teresa Kamińska, była Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Andrzej Bojanowski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej oraz Michał Glaser, Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot . 
Kolejny blok tematyczny dotyczył ram prawnych wspierających integrację i zapobiegających dyskryminacji oraz dobrych praktyk miast, które we wzorowy sposób wykorzystały szansę rozwoju poprzez przyjęcie imigrantów. Głos w tej dyskusji zabrali  Krzysztof Olkowicz, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich i dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.  Osobny blok tematyczny poświęcony został roli kultury w procesie integracyjnym. O jej różnych aspektach i właściwym zastosowaniu m.in. mówili: Anna Czekanowicz-Drążewska, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury, Mamadou Diouf, założyciel Fundacji „Afryka Inaczej”, Leszek Napiontek, Naczelnik Wydziału Dziedzictwa i Współpracy Zagranicznej m.st. Warszawy, oraz Lena Rogowska, Prezeska Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Posumowanie konferencji stanowiło spotkanie zatytułowane „Imigranci. Historie”, którego bohateren był m.in. Mamed Khalidov, polski zawodnik MMA, pochodzący z Czeczeni.

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

  • GIWK