Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Nowe władze Stowarzyszenia GOM – wybrane!

Podczas Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się dziś w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Podczas spotkania, przyjęto również nowego – 50 już Członka GOM’u, Gminę Władysławowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład Zarządu GOM wybrano dziś 10 osób, reprezentujące poszczególne części obszaru metropolitalnego:

 • Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska – Prezes Zarządu
 • Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu – Wiceprezes Zarządu
 • Hanna Brejwo, Wójt Gminy Pszczółki – Skarbnik Zarządu
 • Mirosław Pobłocki, Prezydent Miasta Tczewa
 • Gabriela Lisius, Starosta Powiatu Wejherowskiego
 • Edmund Głombiewski, Starosta Powiatu Lęborskiego
 • Jarosław Białk, Starosta Powiatu Puckiego
 • Bogdan Łapa, Wicestarosta Powiatu Kartuskiego
 • Jacek Michalski, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 • Mirosław Jan Czapla, Starosta Powiatu Malborskiego

Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej, do której weszli:

 • Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi
 • Bogusława Engelbrecht, Wójt Gminy Linia
 • Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Podczas zebrania w poczet Członków GOM przyjęto Gminę Władysławowo, którą na spotkaniu reprezentował Burmistrz Władysławowa – Roman Kużel. 

Otwartość na przekształcenie Stowarzyszenia 

Kluczową kwestią omówioną przez Walne Zebranie GOM była dyskusja nad warunkami, jakie powinno spełnić stowarzyszenie, aby mogło pełnić funkcje Związku ZIT. Członkowie GOM z nadzieją przyjęli informację od prezydentów Gdańska i Sopotu na temat deklaracji prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka co do przystąpienia do wspólnego stowarzyszenia. Zaproszenie w tej sprawie Zarząd GOM wystosował do władz Gdyni pod koniec ubiegłego roku.
Wspólne stowarzyszenie ma szanse powstać w wyniku kolejnego Walnego Zebrania GOM, podczas którego uchwalone zostaną zmiany w statucie, dotyczące m.in. pełnienia funkcji Związku ZIT, jak również nazwy stowarzyszenia. Proponowana nowa nazwa wspólnej organizacji to "Gdańsk Gdynia Sopot - Trójmiasto".

Kolejnym, po zmianie statutu stowarzyszenia krokiem będzie podjęcie przez Radę Miasta Gdyni uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia, jak również podjęcie takich uchwał przez Radę Miasta Wejherowa, Rady Gmin Pucka i Kosakowa oraz fakultatywnie przez pozostałe samorządy Forum NORDA.

Transformacji stowarzyszenia dopełni jeszcze jedno Walne Zebranie Członków, podczas którego możliwe będzie uzupełnienie składu Zarządu, a następnie rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Miejmy nadzieję, że będzie to koniec trwającej kilka lat dyskusji na temat powołania wspólnego stowarzyszenia metropolitalnego i początek nowej ery we współpracy metropolitalnej.

W spotkaniu wziął udział również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który przez członków GOM został mianowany Przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia.

Poniżej publikujemy treść deklaracji ogłoszonej przez prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu:

Bogatsi o doświadczenia samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny oraz Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, w jubileuszowym roku dwudziestopięciolecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, my niżej podpisani deklarujemy chęć przekształcenia Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA we wspólne Stowarzyszenie Gdańsk, Gdynia, Sopot - Trójmiasto mające na celu skuteczne działania dla dobra mieszkańców Pomorza. Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia będzie wspólne przygotowanie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i pozyskanie środków na projekty ważne dla rozwoju naszej metropolii oraz regionu.

Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska

Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni