Metropolitalne wiadomości

aktualności

Nowe wyzwania dla metropolii - X Spotkanie Noworoczne

Podsumowanie prac nad strategią działań metropolii do 2030 roku, pakiet inwestycji w nowej perspektywie unijnej, ustawa metropolitalna, a także współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym i samorządowym - to główne tematy X Metropolitalnego Spotkania Noworocznego, które odbyło się 15 lutego 2024 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także posłowie, senatorowie, przedstawiciele świata nauki i biznesu.

 

 

To już dziesiąte spotkanie czterech kluczowych środowisk współtworzących metropolię: samorządu i administracji rządowej, samorządu gospodarczego, nauki i środowiska obywatelskiego. Wydarzenie co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku podsumowywano i planowano działania metropolitalne w odnowionym Teatrze Wybrzeże. Spotkanie rozpoczęło się od przemówień prezydentów Trójmiasta.

 

- Miniony rok, to był czas na który długo czekaliśmy. To rok, w którym samorządowcy odetchnęli z ulgą. Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wraca partnerskie podejście między władzą centralną a samorządami w rozmowach o tym jak kształtować finanse samorządowe i w sposób partnerski budować jakość życia w naszych gminach - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, prezes Rady OMGGS.

Nz. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Fot. P. Hukało

 

- Troje nowych parlamentarzystów z naszego regionu to była wójt, były prezydent i wicestarosta. Bardzo liczymy na was, szczególnie jeżeli chodzi o ustawę metropolitalną. Mam nadzieję, że w roku 2024 nasze wszystkie plany staną się jeszcze bardziej realne. Wierzę, że to będzie złoty czas dla Pomorza i metropolii, szczególnie z taką ekipą, która pokazała, że nawet w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, umie współpracować i tworzyć wspólnotę, która służy innym - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wiceprezes Rady OMGGS.

Nz. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Fot. P. Hukało

 

- Metropolia jest faktem. Nasi mieszkańcy, kiedy szukają miejsc pracy, szkół i przedszkoli to nie patrzą na jedno miasto, ale patrzą metropolitalnie. Ta mobilność jest wielką zaletą. Życzę nam wszystkim, żebyśmy dołożyli do tego dobry transport publiczny, by mieszkańcy nie tylko sprawnie się poruszali, ale także z jeszcze większą ochotą chcieli mieszkać, żyć i pracować w metropolii - Magdalena Jachim, p.o. prezydenta Sopotu.

Nz. Magdalena Czarzyńska-Jachim, p.o. prezydenta Sopotu. Fot. P. Hukało

 

10 lat inwestycji metropolitalnych w ramach ZIT

Spotkanie odbyło dokładnie 10 lat od podpisania Porozumienia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020, które dało początek ponad 200 inwestycjom o łącznej wartości 3,67 mld zł z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wysokości 1,88 mld zł. Efektem współpracy metropolitalnej są: węzły integracyjne, drogi rowerowe, odnowione budynki publiczne i komunalne, zrewitalizowane dzielnice, nowe autobusy, tramwaje i trolejbusy, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Nz. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

Więcej na ten temat: https://www.metropoliagdansk.pl/co-robimy/

 

Strategia do 2030 roku i pakiet inwestycji w nowej perspektywie

Spotkanie noworoczne było okazją do podsumowania prac nad Strategią OMGGS, która określa najważniejsze działania dla metropolii na najbliższe lata. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak klimat i przestrzeń, sprawny transport oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego.

Nz. Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. Fot. P. Hukało

 

Samorządowcy i goście spotkania rozmawiali też o uruchomieniu nowego pakietu inwestycji ZIT 2021-2027. W ramach nowej perspektywy unijnej metropolia zrealizuje ponad 100 projektów. Będą to m.in. budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i  buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół, przedszkoli i budynków komunalnych, powiększenie powierzchni zielonej, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł. 

Nz. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2021-2027

 

Metropolia to współpraca wielu środowisk

Spotkanie noworoczne zgromadziło nie tylko prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów, ale także posłów, senatorów oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i nauki.

O ważnej roli metropolii w koordynowaniu polityk publicznych mówiła Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.  O tym jak wygląda współpraca biznesu z nauką i samorządami opowiadał Zbigniew Canowiecki przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. G. Fahrenheita, a także Jakub Kaszuba, który opowiadał o powołanym dokładnie rok temu Think Tanku Metropolia. Możliwości jakie daje współpraca między uczelniami a władzami lokalnymi i biznesem przedstawił prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczeni w Gdańsku i rektor GUMed, który mówił o roli nauki i środowiska akademickiego w rozwoju metropolii. 

Fot. P. Hukało

 

Ustawa metropolitalna

Jednym z priorytetów działań na 2024 rok jest ustawa metropolitalna, o którą samorządy z Pomorza zabiegają od niemal 8 lat. Projekt ustawy, jako senacka ustawa inicjatywa ustawodawcza trafił do Sejmu, gdzie spędził dwa lata w tzw. zamrażarce sejmowej. Na początku zeszłego roku posłowie zdecydowali o odrzuceniu pierwszego czytania. 

- Jesteśmy najlepszym przykładem determinacji, bo od 13 lat współpracujemy w ramach stowarzyszenia metropolitalnego. Jeżeli chcemy rozwijać Pomorze - metropolia musi powstać. Niedługo odbędą się kolejne rozmowy w Sejmie na ten temat, ale już dziś mogę powiedzieć, że my jako byli samorządowcy z metropolii- tematu nie odpuścimy - obiecywała posłanka Magdalena Kołodziejczak i poseł Jacek Karnowski.

Nz. połowie Magdalena Kołodziejczak i Jacek Karnowski. Fot. P. Hukało

 

Ustawa metropolitalna to wyrównanie szans wszystkich mieszkańców OMGGS. To wspólne planowanie inwestycji i przebiegu dróg, rozbudowa siatki połączeń, zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, lepsze skomunikowanie mniejszych miejscowości, wspólna troska o ochronę klimatu i czyste powietrza, a także rozwój zrównoważonej mobilności i lepsza promocja w Europie i na świecie. Ustawa to także dodatkowe środki na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że  co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł,  które obecnie trafiają do budżetu państwa.

Więcej o staraniach OMGGS o ustawę metropolitalną dla Pomorza: https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/prawie-8-lat-staran-o-ustawe-metropolitalna-dla-pomorza/

 

Fot. P. Hukało

Fot. P. Hukało

 

 

 

 

 

  • GIWK