Metropolitalne wiadomości

aktualności

#odkorkujMYHEL - konkurs dla studentów w ramach projektu RiConnect

Blisko 70 studentów Politechniki Gdańskiej  uczestniczyło w warsztatach zakończonych konkursem, zorganizowanych w ramach międzynarodowego projektu RiConnect, w którym bierze udział Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot . Młodzi pod lupę wzięli Hel, Puck i Władysławowo. Mieli za zadanie tak zaprojektować wybrane fragmenty tych miast, aby stały się przyjazne dla mieszkańców i turystów, dobrze skomunikowane, z uwzględnieniem zasad zrównoważonej mobilności. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 2021 r. Pula nagród to nawet 15 tys. zł.

 

Fot. PG

W warsztatach, zorganizowanych przez OMGGS oraz wykładowców Politechniki Gdańskiej wzięli udział studenci kierunków Architektura i Gospodarka Przestrzenna. W październiku i listopadzie uczestniczyli  w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w zakresie transportu, projektowania urbanistycznego i architektonicznego oraz socjologii. Wzięli też udział w  wyjeździe studialnym. Do końca listopada mieli czas na złożenie  prac konkursowych, dotyczących zagospodarowania wybranych obszarów w jednym z miast: Hel, Puck lub Władysławowo. Teraz czekają na rozstrzygnięcie konkursu.

#odkorkujMYHEL - świeże spojrzenie młodych

Warsztaty projektowe i konkurs zostały zorganizowane  w ramach unijnego projektu RiConnect, którego celem jest opracowanie Planu Mobilności dla Półwyspu Helskiego. Pracom zespołu projektowego przyświeca hasło #odkorkujMYHEL. Koordynuje je Biuro Obszaru Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

- Postanowiliśmy zaangażować studentów, ponieważ jesteśmy ciekawi świeżego spojrzenia młodych na istniejącą infrastrukturę oraz ich pomysłów na to, co należy zmienić, aby miejsca objęte konkursem były dostępne dla wszystkich mieszkańców i turystów, również tych ze specjalnymi potrzebami, a przy tym były estetyczne i dobrze skomunikowane - mówi Karolina Orcholska z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, koordynatorka projektu RiConnect. - Jesteśmy bardzo ciekawi efektów. Liczymy na innowacyjne rozwiązania.

Więcej na temat Planu Mobilności dla Półwyspu Helskiego i projektu RiConnect >>> W LINKU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 2021 roku. Pula nagród to nawet do 15 tys. zł. Za udział w warsztatach, zakończony złożeniem pracy konkursowej studenci otrzymają dodatkowe 2 punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów).

Seminaria, dyskusje i wycieczka na Hel

- Jestem zadowolona, że w spotkaniach seminaryjno-wykładowych wzięło udział wielu studentów, zadawali ciekawe pytania i  zyskali wiedzę, która przyda im się nie tylko podczas tworzenia projektów konkursowych - mówi dr inż arch. Małgorzata Kostrzewska z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, główna organizatorka warsztatów. - Zajęcia objęły najważniejszą tematykę związaną z konkursem, czyli zrównoważoną mobilność, stawiającą na transport zbiorowy, jazdę rowerem, chodzenie po mieście na piechotę. Drugi aspekt to działania proekologiczne, związane z zieloną i błękitną infrastrukturą miejską. Trzeci zaś to zrównoważone podejście do projektowania  przestrzeni publicznej.

Ważnym elementem warsztatów był wyjazd do miejscowości objętych konkursem. W wycieczce wzięło udział około 60 studentów. Mieli okazję zrobić dokumentację fotograficzną, osobiście sprawdzić plusy i minusy miejsc, które “wezmą na warsztat” tworząc projekt.

- W czasie wyjazdu spotkaliśmy się również z przedstawicielami urzędów miast - mówi dr inż arch. Małgorzata Kostrzewska. - We Władysławowie byli to architekt i urbanista, którzy przez 1,5 godziny wędrując po mieście odpowiadali na pytania studentów. Liczymy na to, że studenci podpowiedzą samorządowcom, w  jakim kierunku powinny się zmieniać miasta, aby odpowiadać na różne potrzeby mieszkańców i turystów, a jednocześnie być w zgodzie ze zrównoważoną mobilnością i wyzwaniami wobec zmieniającego się klimatu.

Tu zajdzie zmiana. Obszary konkursowe

Obszary, którymi zajęli się studenci w ramach konkursu to:

  • Hel, ul. Wiejska, w szczególności na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Kaszubską, ale także na pozostałej jej długości.
  • Władysławowo, otoczenie ulicy Portowej od drogi wojewódzkiej 216 aż do portu jako nowa przestrzeń nadwodna miasta.
  • Władysławowo, centrum i ukształtowanie nowego ciągu pieszego wraz przestrzenią rynku oraz terenem dworca PKS.
  • Puck, teren zielony w pobliżu urzędu, zlokalizowany około 5 minut pieszo od centrum.

Sprawdź WYNIKI KONKURSU >>>

  • GIWK