Metropolitalne wiadomości

aktualności

#odkorkujMYHEL - studenckie pomysły dla Półwyspu Helskiego

Konkurs dla studentów w ramach międzynarodowego projektu RiConnect rozstrzygnięty. Pierwszą nagrodę w wysokości 4.000 zł zdobyli William d’Amico-Waguca i Kaja Czerwińska za pracę pt. „Port przyJazdny”.  Zwycięzcy konkursu zaproponowali nową przestrzeń dla okolic ulicy Portowej we Władysławowie. Nadesłano łącznie 17 prac przygotowanych przez 48 słuchaczy Politechniki Gdańskiej. Pula nagród konkursowych wyniosła 12.000 zł.
 

Fot. Grzegorz Nowak


Konkurs studencki “RiConnect – Rethinking Infrastructure” jest elementem prac nad przygotowywanym przez OMGGS Planem Mobilności dla Półwyspu Helskiego. Polegał on na opracowaniu koncepcji zagospodarowania wybranych obszarów w miastach Hel, Puck lub Władysławowo w zakresie przestrzeni publicznych i zrównoważonej mobilności. Uczestniczyli w nim studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Zespoły projektowe składały się z 2, 3 lub 4 osób.

Sądowi Konkursowemu przewodniczyła dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji Politechniki Gdańskiej. Gremium sędziowskie zdecydowało poddać ocenie szczegółowej 8 prac, z 17 nadesłanych. Ostatecznie uhonorowano 7 prac przyznając im autorom nagrody pieniężne. Za I miejsce 4.000 zł, za II miejsce 3.000 zł, za III miejsce 2.000 zł oraz za wyróżnienie I stopnia 1000 zł i II stopnia 500 zł.

Laureatami zostali:

 • I miejsce - William d’Amico-Waguca i Kaja Czerwińska za pracę pt. „Port przyJazdny” (544 punkty)
 • II miejsce - Michał Deja i Patrycja Tomaszewska za pracę pt. „Podłącz się!” (536 pkt).
 • III miejsce - Daria Jackowska, Dominika Janowska, Michał Ryplewicz i Anna Stachurska za pracę pt. „Brzeg” (497 pkt)
 • wyróżnienie I stopnia - Weronika Glaubert, Natalia Gruchała, Alicja Jackowska i Magdalena Stramska za pracę pt. „Meduza” (426 pkt)
 • wyróżnienie I stopnia -  Jakub Depka, Ewa Michałowska i Karolina Polińska za pracę pt. „Portowa” (423 pkt)
 • wyróżnienie II stopnia - Maciej Ejsmond, Natalia Pawelec, Karolina Polińska i Joanna Pufal za pracę pt. „Stacja przesiadkowa śródmieście Władysławowa” (392 pkt)
 • wyróżnienie II stopnia - Ewa Bombalicka i Oliwia Białaszewska za pracę nr 131296 pt. „Władysławowo” (383 pkt).
   


 


Politechnika Gdańska włączyła się w prace nad opracowaniem Planu Mobilności dla Półwyspu Helskiego. W ramach współpracy z OMGGS odbyły się warsztaty dla studentów Politechniki Gdańskiej. Uczestniczyło w nich blisko 70 słuchaczy kierunków Architektura i Gospodarka Przestrzenna. W październiku i listopadzie zorganizowano dla nich zajęcia ze specjalistami w zakresie transportu, projektowania urbanistycznego i architektonicznego oraz socjologii. Odbyła się również wizyta studyjna na obszarze objętym przygotowywanym Planem. Zwieńczeniem warsztatów był konkurs studencki na zaprojektowanie wybranych obszarów Półwyspu Helskiego, tak by stały się one przyjazne dla mieszkańców i turystów oraz uwzględniały zasady zrównoważonej mobilności.

Studenci wzięli pod lupę 4 obszary:

 • Hel, ul. Wiejska, w szczególności na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Kaszubską, ale także na pozostałej jej długości.
 • Władysławowo, otoczenie ulicy Portowej od drogi wojewódzkiej 216 aż do portu jako nowa przestrzeń nadwodna miasta.
 • Władysławowo, centrum i ukształtowanie nowego ciągu pieszego wraz przestrzenią rynku oraz terenem dworca PKS.
 • Puck, teren zielony w pobliżu urzędu, zlokalizowany około 5 minut pieszo od centrum.
   


 


#odkorkujMYHEL - wizja na przyszłość

Warsztaty projektowe i konkurs zostały zorganizowane  w ramach unijnego projektu RiConnect, którego celem jest opracowanie Planu Mobilności dla Półwyspu Helskiego. Pracom zespołu projektowego przyświeca hasło #odkorkujMYHEL. Koordynuje je Biuro Obszaru Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Więcej na temat Planu Mobilności dla Półwyspu Helskiego i projektu RiConnect >>> 

O konkursie studenckim można przeczytać więcej tutaj >>>

 

 

 • GIWK