Metropolitalne wiadomości

aktualności

Samorządy dla Polski – nowe stowarzyszenie samorządowe w 40-lecie Porozumień Sierpniowych

- Dziś samorządy potrzebują jeszcze bliższej współpracy i solidarności. Potrzebujemy miejsca nie tylko wymiany informacji, ale także ciała, które pozwoli nam wspólnie reprezentować interesy wsi, małych miasteczek i dużych miast – mówiła dziś Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. W 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych -wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie SAMORZĄDY DLA POLSKI.

- O tym jak ważna jest współpraca samorządowa mówił Paweł Adamowicz. Wiedział jak ogromne znaczenie ma wykorzystanie doświadczenia samorządowców. Często powtarzał, że to właśnie we wspólnotach lokalnych można najszybciej dostrzec wszelkie problemy i wyzwania i rozwiązywać je optymalnymi środkami. To Paweł Adamowicz zapraszał samorządowców do Gdańska, to tu rok temu 4 czerwca rozpoczęliśmy dyskusję o 21 postulatach samorządowych. Od tego czasu współpraca pomiędzy samorządami weszła na wyższy poziom. Prezentowaliśmy wspólne stanowiska w sprawie edukacji, finansów, czy odmowy przekazania list poczcie polskiej. Siłę i zaufanie mieszkańców do samorządowców pokazały też ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie. Czas na kolejny krok – mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Na spotkaniu 31 sierpnia w Strefie Samorządowej w Gdańsku samorządowcy wybrali władze nowego stowarzyszenia.

Do Zarządu stowarzyszenia weszli: Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin, Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, Mirosław Lech – wójt gminy Korycin i Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki. 

Do Rady stowarzyszenia weszli: Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, prezes Unii Metropolii Polskich, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania, Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Rafał Bruski - prezydent Bydgoszczy, Anna Mieczkowska - prezydent Kołobrzegu, Olgierd Geblewicz - marszałek woj. zachodniopomorskiego, prezes Związku Województw RP, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Andrzej Płonka - starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich, Patryk Gabriel - wicestarosta starogardzki, Małgorzata Matusiak - starosta trzebnicka,  Krzysztof Iwaniuk - wójt Terespola, prezes Związku Gmin Wiejskich RP, Małgorzata Kołodziejczak - wójt gminy Pruszcz Gdański, Damian Raczkowski - radny miasta Łodzi.

Rolą stowarzyszenia Samorządy dla Polski jest przede wszystkim:

- sprawna współpraca na linii rząd – samorządy,

- zabieganie o dobre prawodawstwo,

- propagowanie idei samorządności,

- przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej,

- rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami samorządowymi oraz wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami,

- urzeczywistnienie zapisów art. 70 i 167 konstytucji RP dot. zapewnienia przez państwo samorządom udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją powszechną;

- wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, poszanowania zasady trójpodziału władzy i fundamentalnych zasad demokracji,

- wzajemne wsparcie w obronie przeciw propagandzie i mowie nienawiści w mediach publicznych,

- wdrożenie w życie 21 Postulatów Samorządowych uzgodnionych przez kilkaset miast, wsi i powiatów między 4 czerwca a 31 sierpnia 2019 roku i przyjętych w Gdańsku w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych,

- wspieranie i promowanie działań korporacji samorządowych zrzeszonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

  • GIWK